Wie oh V/ie Wie heeft bij één van de laatste wedstrijden; van de A Junioren van het vorige seizoen het TRAIITINGSJACK (donkerblauw met AFC op de borst) van Rob v/d Horst meegenomen? Gaarne even een bericht onder nr4l.91.l8 Wie heeft zaterdag j.1. abusievelijk het rode'trainingsjack van Ronald Tromp meegenomen Gaarne even een bericht onder nre02974-504 .TOTO/LOTTO Aanstaande zondag wordt de laatste toto/lotto van augustus verspeeld." U kunt Uw formulieren tot vrijdag 20300 uur op het clubhuis inleveren. Volgende week dienen de maandformulieren voor september ingeleverd te worden. Vul die formulieren in en T-ergeet ze niet in te leveren Waarom zou het geluk U niet eens een keertje toelachen"?" En mocht U niet winnen, bedenk; AFC WINT ER ALTIJD BIJ«i' Nwe"Leden/don. H;G, Kappel 24-06-65 (A pup) Sluisstraat 4 A'dam-(1007) 1594 JiBöllen 19-04-67 (B pup) Kromme Mijdrechtstr.l4 A'dam (10101595 R.L. v. Marie (Don.) Cannenburg 22 A'dam (1011) Leden vermeld in bulletin Mr. 1 zijn heden als lid aangenomen. Weer opvoeren als lid: J.ÏÏ,Sandberg 21*01-50 (zat) P.C.Hooftstr 159 A'dam (1007) 1596 Adres wijzigingen: J;H. Bakker (wl-0026) Boddenkampstraat 2c Enschede. G;Wielinga (wl- Q15) Staalmeesterlaan 9 A'dam 1017 J;E; Wijngaarden (don) Heemsteedse Dreef 116 Heemstede RiA. Ruhl (wl-706) Oudendijk 11 Schoorl R...Matteman (Rode Kruis) p/a Psychiat. Ziekenhuis ''Overduin" Nachtegaallaan 5 Katwxjk a/Zee 01718-15441 Bulletin voor GILO Sportpark Buiténvelderc-dc Boeielaan 766 A'dam 1011 afvoeren M,_Pannekoek Ortcliusstr, BedanktW. Boellaard (l.toO-Apup) L.Knapper (978-Cjun) R.L. Dirken (194-wl) M;Salornon (l423-Apup) R.G.Ph.v, Marie(527 Bjun) M. v.d.Scheer (Cjunl4?6) M.Kok(B pup-1491) A.J. Loman(don) Al Oey (A jun.604) Tot ballotage toegelaten: geb. dd. P; Bakker B pup De Boelelaan 519 A'dam (1011) 18-12-'66 M;R;Luiks B pup A.J.Ernststr.659 A'dam (1011) 5- 3-'67 E;D;Duister B pup Jofcr.Verhulststr, 107 A'dam 21- 2-'67 M;A;Iiogeboom Bpup £oh.Verhulststr.l07A A'dam 8- 2-»'67 H;J;Klopper B pup Nedersticht 363 A'dam 1011 23- 4-'67 J;A;M. Nagel A pup Prinsengracht 35 A'dam 1002 4-7- '65 W.G. Duursma (wl) v. Nijenrodenweg 812 A'dam 1011 no. 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 geb.d.d.2-4-'45 Mededeling B Commissie: Oefenwedstrijden Zandvoortmeeuwen terrein „Zandvoortmesuwen bijeen: uiterlijk 10.15 uur. Comb. A.: de Boer-G.W; Bó^-Broekhuizen-Bronwasser-Doesburg-de Hond-Parson-Pront- Rëkers-Schübert-Sep-v. Tulder-Vërwayen-Wijnperle-v/d Zeyst-J. Bosma-Detering- v.Hegsch-N. Gianotten-v0d.Broek0 Comb. B: Amesz-G.J. Bos-T.Brink-Delsing-Franke-Gamelkoorn-v.Hoüten-Hylkema- Jannanansing-Kampnuis-Mienstra-Ringe-Sarphat±--swart-v.d.Valk-v.Cleef-Köster- Schrijver-Somberg'r Comb; C; Bak-Becerra-Elias-Fischer-Fritzsche-Hulsebosch-Jansen-Kerker-Kloos- Gebr.v.Laar-de Nobel-B.Pas-v;Raalte-Sprenger-v.Straten-Visser-Wagenaar- Westendorp-Niehe-Nesenberend. Afschrijven: vrijdagavond tussen 19.00"- 20.00 uur Hr. P.oosenschoon tel,: 73»35»71

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 2