AFC (Amsterdamsche Football Club)

Hartelijk welkom bij het doorzoekbare, digitale archief van AFC, (Amsterdamsche Football Club) opgericht in 1895

De archiefcommissie van AFC is voorjaar 2013 gestart met het laten digitaliseren van haar archief. Daardoor wordt de inhoud van het archief niet alleen gezekerd, maar is het dan tevens digitaal doorzoekbaar. Het is sinds dat moment mogelijk via het intikken van een woord of datum, onderzoek te doen in dat archief. U kunt dan bv. teruglezen in welke elftal (en met wie) u in de jaren ’60 of ’70 van de vorige eeuw opgesteld stond.

Geschat wordt dat het digitaliseringsproces najaar 2016 voltooid zal zijn. Op dit moment zijn de volgende deelarchieven doorzoekbaar.

  • Persmappen: vanaf seizoen 1984/85 tot heden. 
  • Bulletins (vnl. opstellingen) vanaf 1946 tot en met 1975.
  • Jaarverslagen: vanaf 1896 tot heden.
  • Jubileumboeken: de eerste verscheen in 1907, de laatste in 2010.
  • Schakels (clubbladen): vanaf 1922 tot en met 2014.
  • Foto's: ruim 700 foto's vanaf 1896!
  • Statuten en huishoudelijk reglementen: de oudste van vòòr 1904, de meest recente van 2008.

Mede afhankelijk van het beschikbare budget, worden in 2016 of 2017 mogelijk nog de volgende deelarchieven toegevoegd: de Mixed Picklesboeken, het audio- en videoarchief en enige kleinere deelarchieven. 

Overigens heeft AFC ook een niet-digitaal archief dat gevestigd is in een ruimte van haar clubgebouw in Amsterdam. Dat archief is grotendeels ondergebracht in kasten en wordt daarom aangeduid als Kastarchief. Er een blik in werpen? Klik hier.

Hoe werkt het?

Het goede en interressante van dit (digitale) archief is dat het doorzoekbaar is en om die reden op de website van AFC wordt aangeduid als Doorzoekbaar archief. Om dit archief te kunnen doorzoeken moet u een "zoekvraag" (een enkel woord of naam volstaat al) invullen in het linker invulveld waar in het grijs "naam, plaats, gebeurtenis, ... " staat. Als u op het vraagteken er achter klikt, krijgt u meer uitleg. Dat is handig als u bijvoorbeeld twee woorden tegelijkertijd wilt laten opzoeken. Het is ook mogelijk de "zoekvraag" te beperken in tijd. Vul daartoe iets in in het grijze veld "periode". Ook daar geeft het vraagteken er achter uitleg over hoe dat kan.  

Als de velden ingevuld zijn, klikt u op zoeken. Het resultaat van de zoekactie wordt dan getoond. Aan de linker kant is af te lezen hoe vaak de zoekterm in welk deelarchief voorkomt. In het rechter deel staan de resultaten opgenomen. Via "sorteer op ..." kan nog verder verfijnd worden. Klik nu op licht blauwe datumregel en het document opent zicht. De opgegeven zoekterm / zoekvraag wordt zichtbaar en is geel gemarkeerd.  

Het is ook mogelijk te klikken op een van de zeven namen in het veld "Overzicht periodieken", hierboven deelarchieven genoemd. Dan komen bv. alle Persmappen, Jubileumboeken of Foto's tevoorschijn. Als u dan op het jaartal klikt onderaan een van de mappen die dan dan verschijnen, komt deze apart tevoorschijn. Via het venster rechts boven (grijs met "naam, plaats, gebeurtenis,...") kunt u dan een zoekcommando geven. Het resultaat dat dan zichtbaar wordt bevat alleen "hits" binnen die categorie documenten. 

U kunt er echter ook voor kiezen slechts een van de documenten dat zichtbaar is te openen. Klik dan op dit document en alle deeldocumenten, met steeds een eigen datum, worden zichtbaar. Nogmaals klikken op het document van uw keuze, zal u in staat stellen dat document te bekijken. Via het "slepen" van het rode vlak wordt het gewenste paginadeel leesbaar. Via klikken op "Volgende >" (onderaan) gaat u naar een volgende pagina in dat document. 

Voor nadere vragen en/of suggesties over het archief kunt u terecht de leden van de archiefcommissie.

Veel succes met uw zoekacties. 

Terug naar het Kastarchief?  Klik hier.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij een van de leden van de archiefcommissie van AFC.

Hans de Wijs sr., h.wijs@chello.nl, 020 - 644 26 38

Edwin Geluk, edwingeluk252@gmail.com, 020 - 643 37 22