ARC BULLETIN REDACTIE: A. van Soomeren Verschijnt wekelijks 27 augustus175 PEOBLEME NiÜ Zeer grote problemen kwellen ons» WILT U BLIJVEN VOETBALLEN WILT U (BIJTIJDS) WETEN WAAfi EN WANNEER Welnu dan dient hét voortbestaan van HET AFC BULLETIN verzekerd te zijn. Wij doen een dringend beroep op onze leden (en hun dames) om mede te helpen de uitgave van HET AFC BULLETIN te realiseren. Typiste's, stencil machinisten, vouwers en bundelaars met de meeste spoed gevraagd. De gelegenheid om UW__AFC een dienst te bewijzen. Een stroom van gegadigden (alsmede voor alle inlichtingen) kunnen zich wenden tot: Fred van Soomeren tel.: 42.07.97 Programma 7 septemberSDW-AFC; JOS 2-AFC 2; AFC 3-Celeritudo 2 en AFC 4 -Aalsmeer 2. Uitslagen 20,23 en 24 augustus: AFC Jun A 1-SDW 5-2; AFC plaatst zich voor de Interregionale Jeugdcompetitie il BRAVO iii AFC-Vitesse '22 3-3; AFC-Enschedese Boys 5-0; AFC 2-Enschedese Boys 2 6-0 A.B.J, de Ruyter Tournooi DCG: AFC ZAT 1 2e prijs i Rivalen tournooi: AFC Jun.A 2 Programma Zaterdag 30 .augustus:l4;00 uur: AFC(zat)-0VV0, 2e veld 15.00 uur: AFC-V3V, Ie veld;:- 14.00 AFC(zat)2-OVV0 2, 3e veld Jeugdzie bij opstellingen il Programma Zondag 31 augustus 12;ÖÖ uur AFC 2-Animo ijle veld 12; 00 uur AFC 3/4-Animo 2, 2e veld 12.00 uur AFC 3/4/5-Swift 1, 3e veld Jeugd: Zie bij opstellingen Ui 14;00 uur AFC 5- AFC 6, 2e veld 11.00 uur Zandvoort Meeuwen- AFC comb. A/B/C Ligging der terreinen: BI. Wit-Sportpark Sloten-Sloten;ZSG0-0okmeer,Troelstra- laan; Lij nden-Wi jnmalen-straatBadhoevedorp; Zeeburgia-MiddenmeerKruislaan bij spoorviaduct; DWV^-Elzehagen, Buiksloterdijk t/o Kruitmolen;Zandvoort- Meeuwen- Vondellaan, Zandvoort. Bes tuursme de deling De heren P.^Th.Pas én J. La Grand hebben bedankt als lid van de Jeugdcommissie. De heer Chr. Schró'der is benoemd als sekretaris van de Jeugdcommissie. -4^c,-.lï!ees,t ,6 september - Sluitingsfeest-Seizoen 1975. Vanaf 1.8.00 uur: BORREL -BARBEQUE Muziek van HAPPY JOKN - Bij goed weer in prieel tennispark. ifle Jaargang No. 5

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 1