-4- Vervoig Pupillen E.. Leider dhr.Schröderbijeen A.F.C. 8.45 uur. Medenemen:Volledige ,\FC-uitructini,+ wit shirt trainingspak+ lioüpschoenen+ lunchpakket. Dit zijn de laatste wedstrijden van het seizoen II Afschrijven: vrijdag 23 mei tussen 17.30 en 1.8.00 uur bij dhr. Do~Jonge telef. 18.84.56. OUDERS OPGELET JJiiii LTJILAKFEEST VOOR en B.' PUPILLEN^ a.s. ZATERDAG 17 MEI aanvang 6.00 uufr KOMEN JULLIE ALLEMAAL^ WIJ REKENEN OP JULLIE Sportkleing medenemen. Toegang gratis lïII

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 4