-4- <J ÜRÏj.Gxu:i.ói iJ VERVOLGJ AFC 3-De Meteoor.-B LCG 6-aFC 5. - Bl.Wit 7-AFC 6. :jeen: -l4öOOu AFC, Leider dhr Hertz. O-pst «ongewi jzigd. 12.15U AFC. Rooth. 13.30u AFC. +Jonkhoff. SPARTAAN-TOERNOOI DONDERDAG 8 MEI. Bijeen: 09.00u AFC. UITGENODIGD WORDEN: Rang-Polders-v.Straten-den Os-Magielsen-R.v.d.Berg-A.Denker-Knorringa-Mulder- Frijters-Balk-de V/ijs-F.Denker-de Graaf+Seunke. BIJ DE UIT-WEDSTHIJDEN GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER; DANK"U i AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 18.30-19.OOu bü dhr. v.d.Rijst, tel. 72.17.89. PROGRAMMA ZATERDAG 3 «EI. DE PUPlLhJN. A-PUPILLBN: De A 8 speelt tegen Polen om 10.OOu. Leider dhr de Knegt. Bijeen: 09.30u AFC. Wit shirt l Scheidsrechter: Alfred Denker. DE VOLGENDE 6-TALLEN SPELEN SIXES ij D.v,d.Berg-B.v.Beek-W.Boellaard-K.3orggreve-H.Boskamp-J.F.de Boer. 2) J.Cloo-J.Cornelissen-G.Drenth-Davidson-M»Dukker-A.Elkërbout 3) H.Elfring-W.Fransen-G.Fles-J.Goudsmit-Gosler-Gribling. 4J Glroet-Heespeling-Herschberg-Hofstra-Hollander-Horsman. 5T v't Hof-Heideman-Hogenboom-Juch-B.Kamp-de Knegt. oj v.Lier Jr-Leur-Klein-Meeuwig-R.Meyer-N agel. 7) Niepoth-Noordam-A.Oerlemans-Prick-F.Post Uiterweer-R.Post oT Rijnbout-Rit z-Roedema-Ruhwandel-Reignier-Salomon. 9T Stokman-Scherpenzeel-Spee-Stefels-Stijns-ïio. 10 Tromp-Ulrich-Veeger-V/alker-V/oIdringh-B aldachino._ 09.15U 1 tegen 10. 09.50u 2 tegen 9. 10.25u 3 tegen 8. 11;OOu k tegen 7i 11«33u 5 tegen 6. 1 t/n 5 spelen in WIT shirt. Bijeen: UITERLIJK 20 minuten voor je wedstrijd. Duur der wedstrijden 2 x 15 minuten zonder rust. Graag als scheidsrechters: F.Johannesen en J.v.d. Sluys. AFSCHRIJVEN: alleen in uiterste noodzaak bij dhr. Overdiek, tel. 42.70.90. A-PUPILLEN (VERVOLG) DONDERDAG 8 HEI (HEMELVAARTSDAG) Toernooi bij DWS voor A-pupillen 1 t/m 5. OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD. Al: leider dhr. -Schot. A 2leider dhr Tromp. "3", leider dhr Klein- H: v.Beek.AJj: Bosch. ALLEN BIJEEN: 0'8.30u AFC. MEENEMENAFC+Wit shirt+trainingspak+lunchpakketGAARNE VERVOER DOOR DE OUDERS I Het DWS-terrein ligt Spieringhorn(Sloterdijk.) AFSCHRIJVEN: tot maandag 5 mei vóór 19.OOu bij dhr. Overdiek, tel. 42.70.90. -Üj~—--------------------------------------------------------------------------- B-PUPILLEN'Zaterdag a.s.: Toernooi De Germaan. Uitgenodigd worden de B 1 en B 2. 1: leider dhr.Schröder. Schroder-Paassonen-Post Uiterweer-Wiefsma-Scherpenzeel" Gudde-M+S Verduin-Hërok-Bierman-v.Dongen-Hiensch-E.Veenhuis. 3i 2: Leider dhr. Bierman. Boskamp-v.d.Jagt-v.d.Reiss-v.Aken-Honsdrecht-Ebbers- M.Peeper-Phiüps-Krak-P.Veenhuis-Klaassen-Haf fmans-E. Jesse. Allen bijeen: 08.45uur AFC. DENK OM;: trainingspak+reserve shirt+lunchpakket. Op speciaal verzoek van DAVID BAZEN (met excuses voor het niet vermelden van de eindstand Polen: - lO.OOuur Pup. A 8 - Polen. Leiding dhrn de Knegt/OttenhofBijeen: 09.30u AFC. Scheidsrechter: dhr A.Denker. AFSCHRIJVEN;vrijdag tussen 17.00-17.45uur bij dhr. A.de Jonge, tel. l8.84.56. -o-o-o-o-o-o-o- MM

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 4