BDK 4-AFC 9o Bijeen: 09.30u BDK. v.Raalte-Araesz-de WiJ3-Mienstra-KÓ'ster-Bak-Swart-Paarlberg-v.Hoek- Wagenaar-Pront. RES: Elias+v.Cleef Wilskr/SNI 6-AFC 11. Bijeen: 09.30u Wilskracht. v.Dijken-P.Koster-Mulder-Lëloux-Akkerman-Klein-v.Soomeren-Willemse- Brand-de Jong-Nesenberend. RES:-G.Bosn 1'^.B-: Reddering-van Dijk Polak. AFC 12-Real Sranang 4. Bijeen: 14. OOu AFC. Vj&traJben-Kukenheim-Kerker-V/it-gebr.v. Laar-Sprenger-Jansen-A.de Jong-Schoo-Niehe-Fischer-Moses-Nesenberend-Klöos. AFSCHRIJVEN: vrijdag van 19.30-20.OOuur bij dhr,, de Wijs,- tel. 44.26*38. ZATERDAGVOETBAL. Giram 2-AFi ^t^H^°]^i. ^een: 11.15u AFC Scheidsr. J.M.Krop. Leider Jan,'Tjalli,ng!,Steensm (ook onder zijn leiding blijven wij thuis ongeslagen Ji) 'NN-fiaarschers-Brouwer-v.Osch-v.d.Heydt-Wiebenga-Tak-d'Ollyslager- Hüyssoon-Landman-Scheepstra. W.3.Klein. 2j__ Bijeen: 12,30u AFC. Scheidsr.: A.S.v.Haren. Leider M.Duinker. Speelman-Haverkarap-den Braven-v.d.Bergh-Stroker-Dukker-Tromp- "Witteireen-Stuart-Perton-Oostra. W.S.: v.Eeten. IBM 4-AFC 3. Bijeen: 12,30u AFC. Scheidsr.: NN. Leider H.Hendrickx. F G Bogaers-Bouman-Cohen-Dik-Geesink-de Graaf-KÜ'ppers-Kikkert- Liraburg-Munter-Redder ing-Snelleman-Visser. AF_s.ffJi;R-T JVEHvrijdag tussen 19.00-20.00u voor AFC 1+2'M.Duinker, tel. 02974*542 vrmrvK AFC 3 R.Limburg, tel. 44.91.86. ZiE^ENBOi^G: Rob v.Heesvnjk Ad de Jonge zijn gelukkig inmiddels uithun isolement (het ziekenhuis) ontslagen en '/rij wensen beide makkers een spoedig herstel toe. DE JEUGD. MEDEDELING JEUGDCOMMISSIE. Is het nu echt zo moeilijk? Slechts 23 slaapplaatsen zijn voor ons tournooi eind deze maand beschikbaar, en we moeten er 100 h e b b e n i Kom mensen, neem een jongen van Achilles voor één nacht in huis. Zegt het de jeugdcommissie. ïf_S_S_5ï-®-t___t_2_u_£_£„2_2 n i t hierdoor mislukke J.v.Straaten(A 4) Parson.(v.Bruggen zie A 2) J ÜNIOREN A. OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD. AFC-Rood Wit A. Bijeen: 13.30u AFC. Leiding: dnrn Ba?.rschors/v.Dijk. geejmrgia-AFC 2. 08.45u AFC. dhr Bonnet. RES: v.Bruggen(A 3)+ AFC 3-Eland/SDZ. 09.30u AFC. AFC 4 vrij. Zie A 2 A 5. gl'y.it._?,-AFC 3. Bijeen: 09.30u BI.Wit. Leiding: dhrn Waanders/de Jong. AffiC^JXËJ' vrijdag tussen 19.30-20.OOu bij dhr.P.Pas, tel. 44.55.75 (AFC). £™£2£ÏEJli - OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD. MSrSg. Sjpartaan^ Bijeen: ll;00u AFC. Leider dhr. Pas.. Toevoegen deze wedstrijd: B 2= vrij. v.Oenen zie A 2. Ludwig+Akkerraan (B Sport.Zuid 2-A'FC 3. Bijeen: 09.OOu AFC. Leider dhr. Pereboom. MÏL^ClJi'. u 12.43u AFC. 'i Neugarten. DCG 7-AFC 6. 14.OOu DCCRimmelzwaan. BIJ DE UIT-WEDSTRIJDEN GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR VERVOER. DANK U J AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.00-19.30u bij'dhr. J.v.Schaik, tel. 42.09.96. _A_

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 4