;erdag I Maart uit tegen Black Devils (terrein Rood-WIT A Aanvang 14.30 uur. -^ .--, 5riedé,Wildeboer, Bouwens, Moesber.g'enj. v Mierlo, Maier, v.Bruggen,Ha nema, 3.de Jong, Duis, Nooy, v Haren. ["schrijven: P.v.Ruyven, telef 72 25 73 (8/3 uit tegen Mampong) G-UVSM Bijeen I3-uur A.F.C;, scheidsr J. v. d.TillaartGrensr. :R.Worst J.v.Vuuro: ■FC-g-'t G00I2 Bijeen 10,45 uur AFC scheidsr. :L. .Th.v.Zanten, grensr.M.Kinsbergen leider C.v.Gelder. 'uitgenodigd v/orden: Berreier Bollen v.d. 3or ?Burke,Buys, Disselkoen,Draisma, v .Dijk,Gehring geluk Jung, Kemna Kottnan,lans ,Leester,Leloüx,Rachman,Rei jgerssé rg Reijn, De Ridder, iongen,Schouwenaar,Seunke Zandberg, .v.d.Vall:.,Veen Verhaal, ireking voor Ie Elftal Donderdag na de Training natellen I 2 donderdag na de training; Afschrijvingen donderdag E.C. op AFC bel. 44 55 15 '02-A.F.C.3 Bijeen 9»30uur AFC Scheidsr.:W.Taams leider: R.Koogendoorn UhtraanMindrQuintLoonstijnde RooijAoodenburgPelsmaLaarhovenBouwhuisTimmerma Wijnen. W.S..F. de Vries, v.Ingen. CJAA?OQRN2-aFC4 Bijeen II.QOuur Uithoorn scheidsr:M.H.Boskamp leider N.Kuikens Boijenk,R.de Vries,MrtthijseCruijEfXIein, v.Gelder,Vos,Vroege,Huigen, uierna en Prins. iS Zomer Kamperraan, AFSCHRIJVINGEN 3+4 vrijdag tussen 19-19.30uur R.Hoogendoorn:023- 288588 A i va1en3-AFC 5 Bijeen 9*30 uur uiterlijk Riekerhaven scheidsr:H.Lquwes Leider P.v.d.Heijdt4 punten wedstrijd RekersClausLebruijn,Susan, v.Weidara,Lissauer, Bonnet de Kok,De Ar,Reelen,Gerritsen'W,Si P.deVries. v.Ittersum. iFC5=I3-fi RIVALFIj=I3-.6 kitste kans S.C. Orient2-AFCo bijeen II.I5uur Oriënt scheidsr:A.Labes leider:F.Spoel,Overdiek, Klotz,v.Broekhuizen,Veilenga,Wielinga,K.de Boer Ter Horstv.EdeKnijffKahn.Tjon A Ten, R.Hompes,Kamphuis. afschrijvingen 5+6 Vrijdag tussen 19-19.SOuur P.v.d.Heijdt tel.415920 R,DIAKAN wORDT VERZOCHT ZICH AAI üS L.C. (02977-27372)IN VERBINDING TE STELLEN A.F.C.7-AALSMEEA4 bijeen 14.00 uur A.F.C. II ES SSL J, NG-SBP-DE BOER-J.Bosma-Dotoring- Ottersberg-Bronwassër-Ringe-Broekhuyzen-Doesburg-Verwayen Resv.Cieef-v.Hoek. Real-Sranang2-A.F,C,8 bijeen AI.30u.ur Real. Sranang. Franke~Roosenschoon-v.d.Bor- Leising-Ten Brink- G.J.Bos-v.Heesch-v.Tulder-Gamelkoorn-v.d.Valk-v.Houten. Res:PAS-De nobelo A.F.C.9-3.P.C.6 Bijeen l4.00uur A.F.C,. v.Raalte-Amesz-De Wijs-Mienstra-Hylkema- Koster-BAK-PAARLBERG-PRONT-Swart-Elias. Res: Elias-Becerra. T:\Ba4-A.F.CII Bijeen II.30 TABA. van Dijken-Akkerman-Mulder-Leloux-Nesenberend Reddering-v.Soomeren-Klein-V/illerase-R. de Jong-Bran d- Res G.Bosraa. N.B.:van Dijk-Polak-Koster AFSCHRIJVEN: Vrijdagavond van 1.030-20. oouur bij Hr.de Wijs tel. 442638. ZATERDAGAVONDVOETBAL iFC-StHartinus,Bijgen I3.I5uur AFC Scheidsr.A.J.Braber MNKikkert,Baarschersv.Osch, vd, Hei j dt'Ai eb enga Huisman, Tak, ^uyssoon,DukkerScheepstra. V/S Klein (AFC in reserve shirts attentie Ernst Huisman) OSDO 4-A.FC 2 bijeen 13,45uiir AFC, Scheidsr. K.Bhaggan Speelman, Haverkamp, den Braven, v. d.Bergh,St roker, v. Eet en, Tromp, Wittevoen,Stuart A er ton, Oostra V/S i'FC 3-Sch.woude 4 bijeen I3,I5uur AFC, ScheidsrLeider H.Kend r ;.ckx F+G. BogaérsBouman,Cohen,Dik,Geesink,de Graaf,KuppersLimburg,"unterReddering,Snelle' lan Visser,Kikkert 3 Brouwer.Landman,d'Ollyslager

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 2