"-4- DE- PUPILLEN. MEDEDELING VOOR A+B PUPILLEN: T ----------------------jn verband met invoering nieuwe identiteitskaarten moeten de A B pupillen de in hun bezit zijnde WITTE KEURING3KAART, verkregen bij de Medische Sportkeuring, DIREKT INLEVEREN bij de 2e sekretaris, de heer J.L. Bonnet, Nedersticht 65, Amsterdam-lÖll. PROGRAMMA ZATERDAG 25 JANUARI: OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD i P_ U P I L L E N A: AFC 1-Arsenal 1, AFC 2-Arsenal 2, AFC 3-Oold Star 2, AMVJ 3-APC 4, Overamstel 3-AFC 5, AFC 6-Swift 5, Arsenal 5-AFC 7, AFC 8-AFC 9, (AFC 8' IN WIT SHIRT I) AFC 10-Blauw Wit 5, lO.OOu. 0?.30u ËL*LBL UIT-WEDSTRIJDEN GAARNE VERVOER DOOR O Heren scheidsrechters: Gaarne bijeen om 09.30u k.k. Dank U' J £IIi£tdlê2^: CHAIM LODEIZEN (A 7) wordt momenteel verpleegd in het 3.G., zaal 45. De Jeugdcommissie, zijn leider en zijn elftal wensen hem van harte een spoedig en algeheel herstel. W-.53Q, IS NOG STEEDS HET NUMMER DAT MEN KAN BELLEN OM TE INFORMEREN OF DE VELDEN ZIJN GOEDGEKEURD. AFSCIiRIJVEN: vrijdag tussen 17.00-17.30uur bij dhr. Overdiek, tel. 42.70.90. ++4-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.+++++++++^ ll.OOu, Brjeon: 10.30U ll.OOu. 10.30U ll.OOu. 10.30U ll.OOu. 10.15u ll.OOu.' 10.15u ll.OOu. 10.30u ll.OOu. 10.l5u lO.OOu. 09.3-Ou ider Schot. Tromp. Klein. Van Beek. Bosch. Dukker. Walker. De Knegt (AFC 8) Hollander(AFC 9) Wesoels. TREFT A 4 A 5+ A 7)_. PUPIL E N B AFC l~Buitenveldert. Bijeen: 09.30u AFC. Leider: dhr. Schrcder. Spelen om lO.OOu. Arsenal-AFC 2, ONDERLINGE COMPETITIE 09.00u Bierman, 09.30u. Polen-Chili, Uruquay-Frankri j k Brazilië-Joegoslavië Engeland-Argentiniè TOEVOEGEN AAN ENGELAND: B.Speelman. 11.30U 11.30U 11 11.30U 12.30U bekend. 12.00u. 12.00u. 11 12;00u, 13.00u. ROOD EN WIT SHIRT MEENEMEN. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.00-20.'00uur bij dhr. De Jonge, tel. l8.84.56. ui1 i! 11 II II II il il 1? 1! II H i-, r. 1? ii ii il ii il 1! Ii il II II il 11 11 11 il 11 /i ;i il ii il ii il ii ii -0-0-0-0-0-0-0-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 3