DE PUPILLEN. PROGRAMMA ZATERDAG 18 JANUARI. OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD Blauw Wit 1-AFC 1, Buitenveld.ert2-AFC '2, ll.OOuur. AMVJ 2-AFC 3, ll.OOuur. AFC 4-Buitenveldert 4,' ll.OOuur. AFC 5-Buitenveldert 5, lÖ.OOuür. S v/i ft 5-AFC 6," 'll.OOuur. AFC 7-Buitenveldert 6, ll.OOuur. ..Blauw Wit 5-AFC 10, 12.00uur. AFC 8-AFC 9, lO.OOuur. AFC 8 speelt in WIT shirt I ll.OOuur. Leider? dhr. Scho-t. ïi II il Tromp. Klein, v. Beek. Bosch. Dukker. Walker. Wessels De Knegt+ Hollander. Bijeen: 10.15u AFC. IO.ISu lO.l^u lC.30u 09.30u 10.13u 10.30u ll.OOu 09.30u BIJ DE UIT-WEDSTRIJDEN GAARNE VERVOER DOOR DE OUDERS. Betreft A 1+2+3+6(vooral die ouders l) A 10. V£or_a f keuringen van de velden belle nen_ zat er da gs V+4.330. ^^^^SJ^J-É^I^^hlSIS.gaarne bijeen om 09.'30uur k.k.-DANK U l Afgelopen zaterdag zijn weer diverse spelers- weggebleven zonder af te schrijven. VANAF 18 JANUARI GELDT: NIET AFSCHRIJVEN VESPERS SEIZOEN NIET SPELEN AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 17.00-17.30"uur(LET OP DE TIJD) bij dhr. Overdiek, tel. 42.70.90. +++++-!-+-:--;- PUPILLEN B Aristos 1-AFC 1, ll.OOuur. leiding: J.C. Bijeen: lC.Oüu AFC. Toevoegen dez.e week: E.Jesse. AFC 2-Swift 2, lO.OOuur Leider dhr. Bierman. 09.30u AFC. UITSLAGEN ZATERDAG ll/l: B I-Rivalen 1-0; B 2-Buitenveldert 4-2. 0_NDE_RLINGE COMPETITIE Polen-Chili, bijeen 10.30uur. Spelen ll.OOuur. Uruquay-Frankrijk, 11.30 12.00 J. Braziliê'-Joegoslaviê', 11.30 12.00 Leiding bekend. Engeland-Argentinië, ;1 12.30 13.00 Leider'Uruquay: dhr Ladiges. ALLEN ROOD EN WIT SHIRT MEENEMEN. AFSCHRIJVEN: vrijdag'tussen 17.00-17.30uur bij dhr. A.de Jonge, tel. 18.34.56. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het •overlijden van de heer I. KEMPE, in leven donateur van onze vereniging. V/ij betuigen onze innige deelneming aan de naaste familie. ii if f! II il ii il (I n 11 11 il 11 11 11 11 -0-0-0-0-0-0-0-0- 1 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 4