■PT in/ -3- AFC 7-Yboys 4. Bijeen: 09.30u AFC. Rekers-Sep-de Boer-J.Bosma-Detering-Bronwasser- v.Caspel-Landman-Broeïdiuyzen-Hompes-Verwayen.RES:Eoosenschoon-v.d.Bor+Delsing. AFC 9-VDQ 7. Bijeen: 14.OOu AFC. Hesseling-Amesz-de Wijs-Mienstra-Koster-Koster- Elias-Pront-Swalef-G.Bosma-Gamelkoorn. RES: Nooy+Hulsebosch. Elüiid/SDC 6-AFC 10. Bijeen: l4.00u Eland. Gianotteii-Kloos-v.Cleef-Fritzsche-Kamp- "huis-Swart-Bak-Hylkema-Westendorp-Becerra-Visser. RES:H.0ianotten- AFC 12-WHS 3. Bijeen: 11.30u AFC. /dëNobel+y.Raalte. v.3traten-Kukenheim-Woudstra-Sprenger~Jansen-A.de Jong-Muller-" Niehe-Schoo-Wit-FiBcher-Moses-g?br.v.Laar-Muyser+R.NeSenberend. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.30-20.OOu bij de'Wijs, tel. 44.26.38. +V -:- H- 4- i- ZATERDAGVOE?BAL AGT-AFC. Bijeen: 13.45u AFC. Scheidsr. W.Nieuwint. v.Heeswijk-Baarschers-Brouwer- v.Osch-v.d.Heydt-Tak-Huisman-Land, an-de Jon^e-Iiuyssoon-Scheepstra. W.S.: v.Eeten+Strong. AFC 2-SDZ 2. Bijeen: 13.OOu AFC. Scheidsr.: J.FarrowCde wedstrijd van de twee ongeslagen koplopers). NN-den Braven-Tromp-v.d.Bergh-Stroker-Witteveen- Frie-Dukker-Stuart-Perton-Oostra-Snellenburg-ilaverkamp-Kotterer. AFC 3-Neerlandia 3.. Bijeen: 11.30u AFC. Scheidsr.: C.Heil. Leider: H.Hendrickx. F+G Bogaers-Bouman-Cohen-Dik-Geesink-de Graaf-Kikkert-KÜppers-Limburg- Munter-Reddering-Snelleman-Visser. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.00-20.OOu AFC 1+2 M.Duinker, tel. 02974 - 5^2 fl R.Limburg, tel. 44.91.06. DE JEUGD. MEDEDELINGEN JEUGDCOMMISSIE--------- 1) Vrijdag 24 jan. zijn de trainingstijden als volgt: C-jun.: 17.30-l8.30uur -----m,--- B-jun.: 18.30-19.30uuf A-jun.geen training. 2) Met ingang van a.s. maandag zal de maandagavond training weer gewoon doorgang 3) De J.C. heeft grote behoefte aan f 1 ui tist_e_nog__zondag i /yi.nAe-n.«— Welke vader c.q. senior voelt zich geroepen Gaarne een telefoontje (13.22.08) aan de sekretaris van de J.C. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++f JUNIOREN A± - OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD. RKAVIC-AFC; Bijeen: 11.OOu RKAVIC. Leiding: dhrn v.Dijk+Baarschers. Schellingw.-AFC 2. Bijeen: 10.V?u AFC. dhr Pas. Namens de .spelers: Hr Bonnet prettige vakantie 1 CDW-AFC 3. Bijeen: 13.15u AFC. Leider: dhr. Parson. AFC 4-RoodWit A 3. Bijeen: 12.OOu AFC. Leider: dhr. de Groot. AFC 5-RoodWit A 5. l4.00u AFC. Leiders: dhrn Waanders/De Jong. AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.30-20.OOu bij dhr.P.Pas, tel. 44.55.75 (AFC). J U N I-O R E N Bj_ OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD. AFC-DCG. Bijeen: l4.00u AFC. Leider: dhr.Johannesen. Toev.deze week: Ludwig. SDW 2-AFC 2. -09.OOu AFC. Kampstra. 8' dMoor+v.Schaik(_Bj? AFC 4-Abcoude 2. Bijeen: 09.30u AFC. Leider: dhr. v.d. Louw. ZSGO 4-AFC 6. u 09.30u ZSGO. Rimmelzwaan. Toevoegen deze week: Gosewehr (Bj3.) AFSCHRIJVEN: vrijdag tussen 19.00-19.30u bij dhr. J.v.Schaik, tel. 42.09.9b. JUNIOREN C: OPSTELLINGEN ONGEWIJZIGD. Bijeen: 09.15u AFC. Leiding: dhrn Denker+Samardzic. 10.45u AFC. dhr HÓ'lzel. Opstelling onge wijzigd behalve BOOMSTRA. Hij wordt wegens wegblijven zonder af te schrijven 2 wedstrijden niet opgesteld I 09.15u AFC. Leider: dhr. v.Moerkerk. Toevoegen deze"week: Schoen-v.Harcn-Landa-Lichtveld+P.Keizer. WEGENS NIET AFSCHRIJVEN worden de volgende spelers 2 wedstrijden niet opgesteld: Jonkhoff-Langendonk-Thijssen-Beerkens en de Munk. GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VEEVOER. DANK IJ J dhr. v.d. Rijst, tel. 72.17.89. u DWS-AFC. Sport.Zuid 3-AFC 4. VDO 7-AFC 7. Bijeen: AFSCHRIJVEN: vrijdag tui 19.00-19.30u bi +++++++++++++++++++++++-t++++++

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1975 | | pagina 3