ARC BULLETIN ____________i2_____Iï_llM____-=___=_^^ REDACTIE: A. van Soomeren Verschijnt wekelijks 40 e Jaargang No. 12 30 oktober '?k ■__2_2_?__=- __l_: 9±ÏAÏi_:_Ail'i5i _ÈJïMO^-?-|-__?-ïï=§i SUPPORT ERSdie mee willen gaan kunnen zich donderdagavond a.s. na 20.00uur telefonisch of mondeling opgeven bij S.vjn GELDER, Sociëteit AFC, tel. 44.55.75. __L___-_P___P_______ KERSTDINER KERSTDINER KERSTDINER KERSTDINER KERSTDINER KERSTDINER Teneinde vast te kunnen stellen of er di jaar in principe voldoende belangstelli bestaat voor het Kerstdiner- aan de voorbereiding daarvan en de organisatie zit heel wat vast- wordt U verzocht vóór 10 november a.s. te laten weten of U het plan heeft op de avond van de 2e Kerstdag aanwezig te zijn en hoeveel plaatsen U wilt reserveren. Voorlopige opgaven voor het diner 45,per menu, incl. BTW e Vermakelijkheidsbelasting) '.i/orden gaarne verwacht door de heer _______\MÜ_-1Q NOVEMBERAFC-PapendrechtAFC 2-Z'meeuwen 2; RoodWit A 2-AFC 3; UITSLAGEN 26+27 OKTOBERKD0 2~AFG Zf' AFC-HDVS 0-0; AFC 2-Bl.Wit 2 0-0; Hoofddorp 2-AFC 3 1-2; BI.Wit 3-AFC 4 3-2; ng AFC 5-Rivalen 3 3-0; AFC 6-0riënt JUNIOREN A AFC-RKAVIC 1-3; 5-2. JUNIOREN C 2 0-1; AFC 12-S1.Vaart 7 0-3. AFC-Aalsmeer 0-0; S.DW 2-AFC 2 3-4; AFC 3-DCG 4 3-9; AFC 3-NEA 2 10-0; AFC-SDW 7-1; AFC JUNIOREN B: AFC 4-ADE 2 5-1; DCG 5-AFC 5 5^Tj ODIV 2-AFC 6 2-R0DA'23 1-1-ï: OVERIGE WEDSTRIJDEN AFGELAST J FROG ZA_TERDAG_2 NQVÏÏMBEH: 14zat-ABN" Tl)" 2~e 'veld 15.00u AFC(vet)-Victoria, 3e veld PROGRAMMA ZONDAG 3 NOVEMBER l4~.00u CVV-AFC* (HoofdkY. A) 12.00u AFC 3-Celeritudo 2 (lO) lO.OOu Meerboys 2-AFC 5 (ll^f) Ie v. AFC. 710 jaijn vrij i lO.OOu AFC 11-Meerboye 5 (4l6) 2e v, JUNIOREN Ai ï_700u VVA-AFC (501) Ie veld -____+ A 5_5Ün vrij i JUNIOREN ËT" 2.00U RAV 3-AFC 2 (38) PUi'ILIEN: ZIE BIJ OPSTELLINGEN J Dl.OOu 't Gooi 2-AFC 2 (116) I4.30u AFC 4-Uithoorn 2 (128) 12.00u De Meer 2-AFC 6 (112) 2e 'veld l4.30u AFC 9-BDK 4 (325)2e v.(R.SHIRTS) lO.OOu VWHEDW 4-AFC 12 (4l8) 14.30u AFC 2-KDO (505)3e v.(R.SHIRTS) U.OOu AFC 4-The Victory 2 (527) 3e v. 3e v 2-AFC 3 (5e veld 5-DWG 4 (630) 2e v. 3-AFC 6 (632) 3e v. 13.15u Aalsmeer-AFC 2 (711) 3e v. lO.OOu AFC 1.5.15u AFC lO.OOu VMS Cl 4 vrij 12.00-u AFC-SDW (601) 2e -LJL..+ 4 zijn vrij 1 JUNIOREN C; 12.OOu AFC-RKAVIC (701) 12.00u CDW-AFC 3 (726) 13.15u AFC 5-Nautilus(737)3e v(RES.SH) LIGGING DER_ TERREINEN RAV"Middenmeer" Kruislaan/Middenweg/CVV: ?'Wiel.ewaal" ingang Groene Kruisweg 35, Rotterdam/ tGOOIGera.Sportpark o.d. Soe^tdijkerstr.weg, Hilversum/ MEERBOYS "Middenmeer" KruislMiddenweg/DE MEER "Dr.' eburg'f Krui si. Weesper zijde/KD£: wVuurlijn;' ingang Ringdijk De Kwakel/ WVHEDW:i'Voorlaiiid" Middenweg/ WA:J.v.Galenstraat/ WMS:;'0ókmeür" Teoelstralaan/AALSME ,R: Dreef, Aalsmeer/CDW:"De Eendracht1" Corn. Outshoornstraat/ROOD WIT"De Ueerert?' ingai.g einde Volendammerweg/SWIFT rOlympia- 10.OOu AFC 6-Bl.Wit 7 (738) Ie v. IJ. 15u RoodWitA 9-AFC 7 (744) 6e v. plein/ AWV:-Riekerhaven,T Anth,Fokkc L.WIT: Sportpark'^loten-5 Sloten. BRIDGE Ni DONDERDAG 7 NOVEMBER A. DE SOCIËTEIT, AANMELDENi donderdag 7 nov. tot 19.45u in de achterzaal bij de heren J.JOC A.J. BOS, -2- HHnniHMHiHHI

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1974 | | pagina 1