A, Ö3I-* INLEVER ADRESSEN A.F.C.-TOTO-FORMULIEREN Buitcnveldert Sociëteit Goed Genoeg AFC-clubhuisde Boelelaan 4 Vrijdags tot 20.00 uur. Bij de volgende adressen kunt U uw formulier inleveren tot 17,00 uur.Bij inlevering wordt U in het bezit gesteld van het eerst volgende formulier;ook zijn inschrijfiaarten voor de AFC-toto aldaar verkrijgbaar. Amstelveen Heemraadschapslaan 1 Laanhorn 14 (bij Kalfjeslaan) Sig.Mag. Blauwhoff, Sig.Mag. de Forens Buitenveldort Sig.Mag, van Oostveen on Co(Gall en Gall) Buitenveldertseln 176 Sig.Mag. den Drijver Drogisterij Stuart Stadionweg en omgeving Sig.Mag. Vogelpocl Sig.Mag» Cor Bijster Sig.Mag. Eurolympia Sig.Mag.D.Stam Sig.Mag. Tromp Kastelenstraat 65 Kastelenstraat 264 Koninginneweg 139 (hoek Valeriusplein) Corn.Krusemanstraat 23 Maasstraat 136 (bij Rooseveltlaan) Scheldestraat 85 Rijnstraat 63 (bij Victorieplein) Stadionweg 253 (bij stadionplein) Opympiaplein 124 Olympiaplein 160 (bij Parnassusweg) Amstelvoenseweg 294 Zeilstraat 48 (naast Marshall schoenen) Willemsparkweg en omgeving Sig.Mag. Middelburg Bolt Willemsparkweg L (hoek van Baerlestraat Sig.Mag. K.Prijs Sig.Mag. J.van der Weide Riyierenbuurt Sig.Mag. Bakker Sig.Mag, van Gorselen Sig.Mag., H.Sacksioni Sig.Mag. R.A.I.(mevr.Beks) Europaplein 29 Sig.Mag. de Vink Beethovenstraat 15 Sig.Mag.<gan de Natris Ceintuurbaan 224 Am sterdam Cent rum Sig.Mag, Harry Spuistraat 124 (hoek Molsteeg) Sig.Mag, Sacksioni (Formanöoy) Damstraat 38(bij stadhuis) Sig.Mag, Hulscher Halvemaansteeg 21 Sig.Mag, Stuffers Utrechtsestraat 24 Nieuw West Firma Daamen en Koevoets Wilhelminaplein 13 (in het Confectie- Centrum) Liefst 25 inleycradressen staan ter Uwer beschikking. Liefst 8 Toto-Commissieleden van AFC zijn elke. Vrijdag voor U in de weer. Leden avan A.F.C.A.B.C.,A.C.C.en A.T.C.,speel mee in de TOTO van AFC en U maakt kans op tonnen.En de dank van de TOTO-commissie -00000000-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 5