P-VT -4- DE PUPILLEN A-PUPILLEN: VOOR ALLE OPSTELLINGEN: ZIE BULLETIN NO, 12 VAN 1 NOVEMBER PROGRAMMA ZATERDAG 18 NOVEMBER: AFC-Swift, Swift 2-AFC 2, Ngerlandia 2-AFC 3. AFC 4-Aristos 2, AFC 5-AGOVV 2. Gold Star 2-AFC 6. Aristos 4-AFQ 7, ll,OOuur. Leider: dhr, v. Laarhoven. ll.OOuur. ll.OOuur. ll.OOuur. ll.OOuur.. ll.OOuur. lO.OOuur. dhr. de Jonge. dhr. Kommers. dhr. v.d. Sluis. dhr. v.Maarschalkerwaart" dhr, Glijsteen. dhr. Wielinga. Bijeen: 10.30uur AFC. 10.15uur AFC. lO.l^uur AFC. 10.30uur AFC. 10.30uur AFC. lO.l^uur AFC. 09.15uur AFC. Ouders van A 7, op U wordt gerekend voor het vervoer naar Aristos i MOGEN WIJ BIJ DE OVERIGE UIT-WEDSTRIJDEN OOK REKENEN OP OUDERS VOOR HET VERVOER DANK.U i AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, H.A.Overdiek, tel, ^2.70.90. B-PUPILLEN AFC-AMVJ, lO.OOuur. Leider: dhr, N. van Til. Bijeen: 09.30uur AFC. Slotervaart 3-AFC 2T lO.OOuur. dhr. C. Tromp. 09.00uur AFC. OPSTELLINGEN: ZIE BULLETIN NO. 12 VAN 1 NOVEMBER J PROGRAMMA ONDERLINGE COMPETITIE: .Leeuwen -Rinocerossen lO.OOuur. Giraffen-TijgerslO.OOuur. 0_ka.pi s -OlifantenlO.OOuur. De Krokodillen zijn vrij. Rinocerosse-n - Ti-jgers Olifanten spelen in WIT SHIRT i AFSCHRIJVENvrijdagavond tussen 18.30-19.30uur bij dhr. J.Schot, tel. 02972 - 3091. -0-0-0-0-0-0-0- &t^,z: ïi il 1? !t 11 tl _-.------SZ----S**S----

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 4