waarnam MEDEDELINGEN JEUGDCOMMISSIE: -3- DE JEUGD: JEUGD VAN AFCVraag je vader of hij toto speelt. Als hij wil spelen, laat hij dan gaan spelen bij AFC. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij alle inlever -adressen,-, Qeet'je vader de adressenlijst en de bijgevoegde tot-formulieren,, JS HELPT JE CLUB''ALS JE' JE OUDERS VRAAGT MES TE-POOLEN BIJ AFC J Ongeschikt de weersomstandigheden zijn de junioren van de selectie-training VERPLICHT op de,woensdag en vrijdagavond loopschoenen bij zich te hebben. JUNIOREN A:- Alleen de wijzigingen worden vermelde Voor opstellingen zie bulletin no. 12 AFC-Volewi jokers, 1^, 30uur* Leiding: dhrn.Baarschers/V.Di jk. Bijeen: 13.30uur AFC. RES: v.,d, Doef-Dolsingo AFC 2-Zeeburgia 2, 12.OOuur,Leiderdhr. P.v.d.Heydt, Bijeen: 11.30uur AFC. RES: v.d. Walle-Staal. AFC 3-ZSGO 3. 10.OOuur jjcider: dhr„ Thijssen. Bijeen: 09.30uur AFC, RES: Hulskes-Wit-Staal. Jun. A k: zie opstellingen overige A-jun* AFC. 3-TIW 3, l^,30uur. Leider: dhr. Wijnperle. Bijeen: l^f.OOuur AFC. 1 wedstrijd niet opgesteld: DcGroeneveld-Richters-Stenvers, RESKoole. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 18".30-19.30uur bij dhr, J.L.Bonnet, tel. ^2,19.15. JUNIOREN B: Alleen wijzigingen worden vermeld.. Opstelling: zie bulletin no. 12. AFC-NFC10OOuurLeider: dhr, Truyens. Bijeen: 09.15uur AFC. AFC 2-TOG 1, 13,OOuur, Leider: dhr. Melis, Bijeen: 12.30uur AFC. RES: de Roy van Zuydewijn+v.d. Mey (alleen deze week) - JOS 2-AFC 3', 10.OCuür. 'Leider:' dhr."de Groot ."Bijeen: 09. OOuur AFC. GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER. DANK U J RAP 2-AFC k, 13.15uur. Leider: dhr. de Mey., Bijeen: 12.30uur AFC. Niet opgesteld: de Roy van Zuydewijn+v.d.Mey(ZIE B 2- ITOEVOEGEN: M, Levie GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER. DANK U J NFC 5-AFC 5., 10.OOuur. Leider: dhr, Bouter, Bijeen: 09OOuur AFC. AFSCHRIJVEN: GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR-HETVERVOER..DANK U 1 vrijdagavond tussen 7+3uur bij dhrAcDenker, tel. 7-6.33.25. JUNIOREN C: Alleen wijzigingen worden vermeld, Opstelling: zie bulletin no. 12o AFC-VDO. 13.15uur. Leider: dhr,, v. Weldam. Bijeen: 12.30uur AFC. _RES: deze week Blom van C *f AFC 2-DWV, 12.OOuuro Leider: dhr. v.d. Sluys. Bijeen: 11.15uur AFC.' RESdeze week de Loos+NunesVasRoodveldt (C 3). PETER RAS wordt verzocht dhr. Pas te bellen, tel,13.22.08, op a.s.donderdagavond, AFC 3-AWV, 1^.30uur. Leider: dhr. v.Schaik. Bijeen: ik.OOuur AFC. AFC 4-Bl.Wit *f, 10 o OOuur. Leider: dhr. Ho'lzel. Bijeen: 09.30uur AFC. AFC 5-KBV 3, ll.l^uur. Leider: dhr. Pereboom. Bijeen: lO.^uur AFC. T r ------------------------ Jun.C 6=vrij. JHK 2-AFC 7, 12. OOuur o Leider: dhr. de Waal. Bijeen: 11,OOuur AFC; GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER, DANK U ZWARTE LIJST: wegens te laat afbellen: FORTUIN.(2 wedstrijden NIET opgesteld). AFSCHRIJVEN: let o p: alleen deze week: vrijdagavond tussen 19.30-20»30uur bij dhr, Pas, tel. 79.06.17 (sociëteit AFC). -Jf- ia J - -'■~<=^- JÜt'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 3