-2- - Plate-s-ervice a.s. zondag: Tournedos 10,—. Paprika Schnitzel, Pommes oroquettes, gem,salade 9, Kipschnitzel 6,50, Saté 4,50. VAN DE T0T0-C0MMISSI1 Alle leden donateurs wordt verzocht vanaf deze week hun toto-formulier in te Leveren, Bijgesloten vindt een lijst van inlever-adrêssen en 2 totoformulieren. 1 voor het a,st week-end en 1 voor het week-end daarna, POOL MEE BIJ AFC J B R,-I D G E: De AFC Bridge--drive van 2 november jol,, is een succes geworden. Overal kwamen de bridgers vandaan - we hadden zelfs een "International" uit Bergen, een zekere Jan Suurbeek J We willen op dezelfde voet doorgaan en elke maand, een drive organiseren-. De volgende is op december a.s., half acht in het Clubhuis, ivïL'i-TJ DEZE DATUK NOTEREN U kunt zich opgeven bij Karel Nesenberend, telefoon *U.23«83. We hopen da: ABC-ers en ACC-ere nu ook van de partij zijn. vmm±n«™ Inschrijfgeld f 2,50 pap„, introducées(beperkt)toegestaan. VETERANEN Zaterdag, 18 november THUIS tegen Kampong, Utrecht, aanvang 15o00uur„ ter wordt thuis gespeeld en niet; als eerde:? aangegeven, uit) Scheidsrechter: 0. van PEPERZEEL.. Bernard-Geluk-Kranendonk-Werner-Berghuis- Boskamp-Meyer-Hannéma-Bouwens-Moesbergen-Kaisbeek. EESHoogendoorn-v.Mierlo- Bitter-v,Haren; NIET BESCHIKBAAR: v.Bruggen-Duis-Ved. Ven/ Na afloop: -plm, 19«?Cuur vertrêk(MET DAMES) naar Fam, Boskamp, Nieuwe 's-Grave- landseweg 55 (Buurt Het Spiegel) Bussurru AFSCHRIJVEN- P,'van Ruijvën, tel. 72.26t73. Uitslag 11/11/72 AFC-VOC 5-0." LEDENLIJST Nieuwe leden 'Adreswijz, Bedankt J.A.Martins(don) -v.Walbeeckstraat 63, Amsterdam(l017) W.J.Sep(wl) Nachtwachtlaan 215, Amsterdam(l017) D.L.,Bo.uwman(wl); HsT.B.M.Gerritsen(wl) DE OPSTELLINGEN: AFC-DWV(ZATERDAG l8/ll) I^OO^v. Leider: R.Duis. Trainer: P.Ouderland. Grensr.: NuKulkens. Masseur" W.Tang, Bijeen: 14<00uur AFC. ved.Bor-Eollen-Boyenk-v,Brevoort-Disselkoen-v,Dijk-Geluk-Groeneveld-Kemna-Rachman- de Ridder-v,d„Valk-Veen-Vellenga, AFC 2-JOS 2(zondag) 12.00uur, Scheidsr.: Ch.Verhagen. Grensr.M„Kinsbergen. Leider: S,van Gelder. Boyenk-Burke-Berrier-Engel-Gehring-Kahn-Klein-Laarhoven- Lans-Loonstijn-Lonnee-Leloux-Seunke-VcWijk, Bijeen: ll.OOuur bestuurskamer. OPSTELLINGEN 1+2 WORDEN DONDERDAG BEKEND GEMAAKT, ASV Arsenal 2-AFC k't 12.00uur0 Scheidsr,.: F.C.M.Sier. Leider: R.Hoogendoorn. Erjeen: ll.OOuur AFC, Sehct-Huisman-Roesendaal-Glasbeek-Minor-de Bruin-Draisma- tfos-Schellevis-v.d.Griend -Dekker. W3D0: Obladen-Cruyff-A. de Jonge, AFSCHRIJVEN: donderdagavond na de training bij do E.C. OF vrijdagavond tussen 19.30-20.OOuur bij 3. van Gelder, tel. Mf.0é.?6. I2.?ë22MEël v,d.Griend 8, v.Brevoort 7. Pelsma-Berrier-Schellevis-Groeneveld 6, Prins-Theeboom 5< ï?2! BL-?A'.IJ?IN? v00RTAAIL MEENEMEN; Basket-zaal of gymschoenen. NIET BESCHIKBAAR Slaap, Theeboom» £a£££atJAis_l^ Bijeen: ll.OOuur Pancratius. Van Di jken--R de Jong-Mulder-Leloux- Akkerman-Kost er-vSoomeren-JvanDi jk- Nesenberend-J.Klein-"Sch.effers, RE3Galavazi-Brand-Melsert-R.Dukker. Coach: PRO *f-AFC 12, l'+.30uur, Bijeen: ll.OOuur DRC, J.Willemse, Hertz-v.d.Voort-Woudstra-Muller-A.de Jong-Kerker-v.Laar-Stokvis-Sprenger- Koekenhein-C..Jansen, RESR.Jongen-R,Nesenberend. AFSCHRIJVEN-; vrijdagavond tussen' 18,30-15.OPuur bij J.Koster, tel. 41.86,4-3, ZATURDAGVOETBAL: Brandweer 2-AFC '2. 12.0Óuur. Bijeen,: ll.-OOuur AFC. Vogel-Bosch-Beuke-den Braven- v.d.Heydt-d'Ollyslager-B-.v.d.Bergh-Witteveen-Wiebenga-Scheepstra-Stroker, WS: Oostra-Kikkert Jr-Landman-Bogaers. AFSCHRIJVENdonderdagav. tussen 7+8uur bij Martin Duinker, tel. 02974 - 5^2.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 2