F-TT VAN D E TOTO-COMMISSIE LEDEN ^_DONATE[TRS EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN De omzet van de A.F.C.-TOTO is de laatste jaren schrikbarend teruggelopen., terwijl deze inkomsten een ONMISBARE bron voor AFC betekenenc Van de, ruim 3000s ingeschrevenen voor de A.F,C.-TOTO vullen slechts ;-:00 wekelijks hun toto-formulier in. Daarvan zijn slechts 100 deelnemers lid of donateur van AFC en dat op een ledenbestand van 1500. De TOTO-commissie van AFC wil met Uw aller medewerking hier verandering in brengen0 Voor diegenen die niet in staat zijn een AFC-toto via een sigarenwinkel in te leveren, zijn jeugdige leden van AFC bereid gevonden om wekelijks Uw poolformulier bij U thuis op te haleru Leden of donateurs die woonachtig zijn in Amsterdam Zuid OF Buitenveldert worden in staat gesteld van deze geweldige service gebruik te maken, U kunt dit kenbaar maken door: Aj Invullen van het onderstaande strookje B. Telefonisch AFC nr. 79-06,17, vrijdagavond van l8u30 tot 21,00uur en vragen naar een lid van de Toto-commissie. Indien U niet ingeschreven bent bij de TOTO, of niet meer weet of U ingeschreven staat,.wordt U in het bezit gesteld van een nieuw inschrijfformulier NA, OVERLEG WORDEN DE TOTO 's BIJ OP DONDERDAG OF VRIJDAG OPGEHAALD, NAAM ADRES. 4. t00e ZUID/BUITENVELDÊRT INGESCHREVEN TOTO AFC JA/NEEN INZENDEN ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN F„ HAUBRICH, GEINWIJK 52, AMSTERDAM(Blm) 11.M..HI i...».».»,».

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 6