JUNIOREN .A -^~ RKAVIC-AFC, 12.00uur. Leiding: dhrn Baarschers/v.Dijk. Bijeen: 10.30üur AFC. Zie.opstc bulletin no. 7. RESv.d.Doef-v.Ede. AFC 2-Li,jnden ft. l4„30uur. Leider: dhr. P.v.d.Heydt. Bijeen: 13.45uur AFC. „Zie opst. bulletin no._7. RES: v.d.Walle-Otsen van A 4. AFC 3-AWV 1_10g00uurJL Leider: dhr. Thijssen. Bijeen: 09.30uur AFC. .Zie opst. bulletin no. 7. RES: Thijssen-Groeneveld van A 5. VDQ ^-AFC^^lO^OOmus Leider: dhr. Wit. Bijeen: 09.30uur VDO. Zie opst, bulletin no. 8. AFC g-Rood Wit A ^t 12.00uur^ Bijeen: 11.30uur AFC. Zie opsto bulletin no. 7. DE GEHELE A5 WORDT VERPLICHT VRIJDAGAVOND I9.30UUE IN DE SOCIËTEIT AANWEZIG. TE ZIJK, AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen l8.30-19.30uur bij dhr. J.L.Bonnet, tel. 42.19.15. JUNIOREN B:_ B. 3.+ 5 zijn vrij. (BIJ DE.UIT-WEDSTRIJDEN GAARNE VERVOER OUDERS 1) VVA-AFC, lO.qOuur^ Leider: dhr; Truyens. Bijeen: 09.00uur AFC. Zie opst, bulletin no. 7. RES: Zwaan-Nelissen. RAP I-AFC 2T lO.OOinjT».. Leider: dhr. Melis. Bijeen: 09.15uur AFC. Zie opst, bulletin no. 7. RES: Kaaks-Spijker. AFC 4-RKAVIC_3t l^.JOuur. Leider: dhr. de Mey. "Bijeen: l4.00uur AFC. Zie opst, bulletin no. 7. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr. A.Denker, tel. 76.33.25. JUNIOREN C: ZWARTE LIJST; wegens te laat afbellen 2 wedstrijden niet opgesteld: JUNIOREN OPGELET (OUDERS OOK j') BEER WILLE. Om te weten te komen of de wedstrijden wel of niet afgelast zijn is de enige FN ™S2 °0rreCte fflanier flaar de keuringslijst bij de sigarenwinkelier te lonenil h.N iaV- Commissieleden of leiders thuis te bellen. DE WEDSTRIJDEN: VVA-AFC, lO^OOuur^ Leider: dhr. van Weidara. Bijeen: 09.00uur AFC. Zie opst. bulletin 110. 7. Sporting Zuid-AFC 2. l4.?Ouur. -T.^ dhr.'v.d. Sluys. Bijeen: l3.30uur AFC. Zie opst. bulletin no. 7. RES deze week: v. Hoek (C 4) ^M2_2~AFCLJJ_J-J^0pu.urj!_ Leider: dhr. v, Schaik. Bijeen: ll.OOuur AFC. ..Zie opst. bulletin no. 7» AFC 4-DWV 4, lO.OOuur. Leider: dhr, HÖlzel. Bijeen: 09.30uur AFC. Zie opst. bulletin no. 7. (zie ook bij C 2). _Toegevoegd_deze week: v.Leeuwen. AFC 5-NFC ^l^jjl^wxr^ Leider: dhr. Pereboom. Bijeen: 12.43uur AFC. Zie opst..bulletin no. 7. M^_i:^£ortin£_Zuid_^^^ Leider: dhr. Zeegers. Bijeen: 11.30uur AFC. Zi.e opst.. bulletin no. 7. MOGEN WIJ BIJ DE UIT-WEDSTRIJDEN VOOR VERVOER OP MEDEWERKING VAN DE OUDERS REKENEN DANK U il! AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 17.00 - l?.45uur bij dhr. P.Pas, tel. 13.22.08, PUPILLENPROGRAMMAZIE PAGINA S. J •■**.-■

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 4