N PERSONALIA Op 2 november a,s» huwen RON LIMBURG en DAISY KATIEL. Namens geheel AFC: VEEL GELUK EN VOORSPOED BOETER 3.W. KNIJF,'A3) - strafzaak - 10,—, Overmaken op Gem.Giro A-515, t.n.v. 2e penningmeester AFC. gg^g-Pgg.'P- QP DONDERDAG 2 NOVEMBER A.S. Ket is wenselijk dat U zich hiervoor opgeeft, zodat wij er met de indeling rekening mee kunnen houden. Tot maandagavond 31 oktober künfU zich aanmelden bii KAREL NESENBEREND, tel. 41.23.83. HSNK_TEIWES - 60 JAAR liHUIF_IN_DE_SOCIËTEIT. Op 30 oktober a,s„ hoopt Henk Teiwes zijn 60e verjaardag te vieren. Voor vrienden en bekenden bestaat de gelegenheid hem te feliciteren op van 17,, 00 SOCIËTEIT: WOENSDAG 1 NOVEMBER 19o00uur in de Sociëteit. Plate-service a.s. zondag: FEEST THE REDS Tournedos-champignons 10,— geb. kalfslever 9, Schnitzel 6,30" Saté 4,50. The Reds gaan er weer tegen aan, zaterdag 11 november, aanvang 22.00uur, Prins Hendrik.! aan 31, Sociëteit Liber. ALLE AFCers introducees-van harte welkom CONTRIBUTIES leden die tot op heden hun contributie nog niet hebben voldaan wordt beleefd '/erzocnt deze per omgaande over te maken op: Gem.Giro A-515 OF Postgiro 24.10.02. WERKENDE LEDEN; 120, -. JEUGD, BUITEN, STUDENTEN MILITAIRE LEDEN 85,— DONATEURS 50,— qSrTntf-CS2 cktober 1972 THUIS tegen Quick, Den Haag. Aanvang: 15.00uur. öwfljiii^HJi^Hi.Jl: C„ van Peperzeelt Briedé-Kranendonk-Werner-Moesbergen-Berghuis- JcsKamp-«cSruggen-Hoogendoqrn-v.Haren-Bernard-v.d.Ven. RES: Bouwens-Geluk-Meier- -ter-Hannema-v.Mierlo-Duis. NIET BESCHIKBAAR: Kalsbeek. -M^fiïJVEN^ P. van Rui jven. tel. 72.26.73. LEDENLIJST Nieuwe leden: dp volgende wlrm: B0Blom, 30-8-61, Cliostraat 18 Amsterdam(09) B„F,.J.Beerkens, 7-4-63, Rossinistraat 1, Amsterdam(09)' A.F,B.M„Beerkens,11-2-61,idem JiA.Meeuwig, 4-5-64, Fr.van Mierisstraat 49, Amsterdam(07) M; Dreesmann, 6-1-63, Diepenbrockstraat 11, Amsterdam(09) E, de Werk,28-9-63, Deurloostraat 6, Amsterdam(10) .M,.Ottenhoff, 1-11-64, Ruysdaelstraat 124, Amsterdam(07) A.Eikerbout, 5-3-64, Geleenstraat 4l, Amsterdam(lO) C.F„ Tuyl Schuitemaker(jun), 22-1-59, Titiaanstraat 42, A'Dam(09) Aüreswijz,: F.J. van Heesch(wl) Fred.Hendrikstraat 14 Amsterdam(l4) F;H,Reddering(wl) Oud Eh renstein 4, Amsterdam(ll) Pn Nauta(wl) Oude Blaricummerweg 25, Laren(NH) DE OPSTELLINGEN: ^PJgPffPg...VOOR DE EUROPACUP II, 197^/1 Q74 ^^JT-i^lJ^-L^POuur, ZATERDAG. 28 OKTOBER. Scheidsr. W.J.Hofman. Grensr. Wir.Schroder. Trainer:P.Ouderland. Leider:R.Duis.MasseurW.Tang. PGEN0DI6D WORDEN: Bollen-v,d.Bor-Boyenk-v.Brevoort-Disselkoen-v.Dijk-Geluk- Aemna«itaohman-de Ridder-Seunke-v.d.Valk-Vêllenga-v.Wijk.KLEDING:deRidder+Geluk. óAMELEiï; zaterdag 13-45uur AFC-têrrein. AFSCHRIJVEN; donderdagavond b/d E.C. op AFC, OF vrijdagavond bij Chr.Schröder, tussen 19.00 ■- 19.30uur, tel. 15.27.51. gQjggOSgg.5, KNVB^ v.-d.Griend 6, v.Brevoort-Berrier-Groeneveld-Pelsma-Theeboom 5, Prins 4- Disselkoen-Draisma-E.Huisman-Sandberg 3. Ji -3-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 2