--J£1^E3Ö Jt±£^±^L-^J2ZT& -5- JUNIOREN C(VERVOLG) VANAF k OKTOBER bestaat de C-junioren-selectie uit de volgende spelers: v.Oenen-Linders-Buisman-v.Halm-de Moor-de Ruiter-M.Meyer-v.Weidara- Knor r inga -Rogge-Lees er- Johannes en-Truyens-Lüdwi g-Rang- H.Drenkelfofd-v.Teunenbroek-v»Lijk-Kinsbergen-Plotske-Willemzorg- Huisman-Ras. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 17.00-17«^uur bij dhr. P.Th.Pas, tel. 13.22.08. DE PUPILLEN: PROGRAMMA VOCR ZATERDAG 30 SEPTEMBER. A-PUPILLEN Slotervaart-AFC, llolguur-, Leidor:dhr. V.Laarhoven, Bijeen: 10.30uur AFC. OPSTELLING: zie bulletin no. 5 dd, 13/9. GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HST VERVOER. DANK U i AFC 2-Bl.Wit 2, ll.OOuur. Leider: dhr, De Jonge. Bijeen: 10.30uur AFC. OPSTELLING: zie bulletin no, 5 dd. 13/9. AFC 3-Rivalen 2, ll.OOuur. Leider: dhr. Gehring. Bijeen: 10.30uur AFC. OPSTELLING: zie bulletin no. 5 dd. 13/9. AMVJ 2-AFC k, 10.^5uur, Swift 3-AFC 5, tijd Leider: dhr„ v.d,. Sluis» Bijeen: lO.Oöuur AFC. OPSTELLING: zie bulletin no. 5 dd. 13/9. GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER, DANK U 1 Leider: dhr. v.MaarschalkerwaartBijeen OPSTELLING: zie bulletin no. 5 dd. 13/9." Bijvoegen: Jonkhoff Kamman. GAARNE MEDEWERKING1 OUDERS VOOR HET VERVOER, DANK U I AFC 6-BI.Wit 3, lO.OOuur. Leider: dhr. Glijsteen. Bijeen: 09.30uur AFC. OPSTELLING: zie bulletin no. 5 dd. 13/9. Bijvoegen: Hemessen-Kncrringa-J.v.d.Ber0i AFC 7-Gold Star 3, lO.OOuur. Leider: dhr, Wielinga. Bijeen: 09.30uuf AFC. OPSTELLING: zie bulletin no. 5 dd. 13/9. Bijvoegen: H.v.Haren. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, H,A.Overdiek, tel. 42.70.90. ZWARTE LIJST: F.R. JANSEN, wordt 2 wedstrijden niet opgesteld wegens wegblijven zonder af te bellen, ingaande 30 september,, ZIEKENBOEG: JEAN PAUL KRAK (A l) heeft-een armblessure opgelopen en zal zeker 3 weken niet kunnen spelen, VAN HARTE BETERSCHAP H.H. LEIDERS: Gaarne na de uitwedstrijden even de uitslagen telefonisch melden. Dank U i B-PUPILLEN Swift 1-AFC 1, lO.OOuur. Leider: dhr. H.v.Til. Bijeen: 09.15uur AFC. Zie maandopstelling september. GAARNE VERVOER DOOR OUDERS, AFC 2-Rivalen 5,lO.OOuur.Leiderdhr. C.Tromp. Bijoen: 09.30uur AFC. Zie maandopstelling september. PROGRAMMA ONDERLINGE COMPETITIE: Tijgers -Giraffen Rinocerossen-Leeuwen Olifanten -Krokodillen aanvang lO.OOuur, ll.OOuur; ll.OOuur. Giraffen, Leeuwen Krokodillen spelen in WIT shirt. OPGELETOpstelling Rinocërossen; Leider nog niet bekend. R.Kok-R.C.J.Beekman- F.M. v.d.Meer-M.J,de Savornin Lohman-P.W.de Geus-R.G.M.Nagel-Chr.H,van Renesse-Spee-J.Ahrends-L.v.Borssum-B.Vaz Dias. W.de Boer(2*t-ll-63) ingedeeld b/d Giraffen. B„Geleynse(29-6-64) b/d Krokodillen. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond van 18;30-19oOOuur bij dhr.Jac.Sehottel.02972-3091, UITSLAGEN: Tijgers-Olifanten 5-1, Leeuwen-Krokodillen 3-o„ i._ï_

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 5