-4- JUNIOREN B (VERVOLG) 2 J0S^----^-1 ^uurLeider: dhr. de Groot. Bijeen: 12.45uur AFC. OPSTELLING: deze is geldend voor de maand oktober. Boeke-Bartman-Pos-Delfos- Nanninga-Huisman-L.H.de Groot-Hanff-H.Houkes-Mulder-Kaaks-v.Laar- Nelissen-ZwaanCdeze week echter res. bij de B l). SCA 2-APC h% 11.15uur. Leider: dhr, de Mey. Bijeen: lO.JOuur AFC. GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOS HET VEEVOER. DANK OPSTELLING: deze is geldend voor de maand oktober. Soester-v.d.Mey-Spijker- v.d.Zeyst-de Roy van Zuydewijn-R.de Groot-T3elt-Weyermans-HÖlzel-Strjl- S tijm; j es -R EHoukes-Magi elsen-t enBrink-vRoss era (Deze week is echter llo'lzel reserve bij de B 2). WA 4-AFC 5, ll.-jOuur, Leider: dhr. Bouter. Bijeen: 10.30uur AFC. nr GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER. DANK U 1 u^olü,LLING: deze is geldend voor de maand oktober. v.d.Woert-v.Buuren-Bouter- Pereboom-Rottenberg-Theunissen-Waanders-F.v.Zijst-LÜ'dwig-Courant- Oranje-Geskes-J.de Jong-F.v.d.Horst-Wertheym. m_UM˱^±SïEmï± bestaat de Jun.B selectie-trainingsgroep uit de navolgende spelersde Moor-v.d.31uis-v.Oenen-Gans-Cohen-Los- Dissauer-Jung-Visser-Rongen-Affourtit-Claus-v.Weldam- Kikkert-Ludwig-Parson-v.Geenën-Neef-v.Zon-v.Bruggen- v«Ede~Kaiscr~Swaab-3elderink. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 19.00-20.OOuur bij dhr.A.Denkertel. 76.33.25. JUNIOREN C: ZWAKTE LIJST 2 wedstrijden niet opgesteld wegens wegblijven zonder af te schrijven MARK C 1 is vri,j, maar bestaat voor de maand oktober uit de volgende spelers: v.Oen«n-LindersrBuisman-v.Halm-de Moor-de Ruiter-M.Meyër-v.Weldam- Knorringa-Rogge-Leeser-Johannesen-Lüdwig-Truyens. ^,-^L1* lk'?0uu^. beider: dhr. v.d. Sluys. Bijeen: 13.<+5uur AFC. uk.im.linö: deze is geldend voor de maand oktober. Rang-Pais-H.Drenkelford- v.Teunenbfoek-ViDi^-Kinsbergen-Plotske-Willemzorg-Huisman-Ras-Korper- v.d. Berg, RES: Akkerman. NEA-AFC 3. l*f.30uur. Leider: dhr. v.Schaik. Bijeen: 13.30uur AFC. GAARNE MEDEWERKING OUDER,. VOOR HET VERVOER. DANK U OPSTELLING: deze is geldend voor de maand oktober. Vischjager-Hotting- W.Drenkelford-v.d.Kerk-y.Schaik-Fortuin-v.Beck-v.d.Marel-Rimmelzwaan- Nethe-Alberts-Anderiesen-Landa. --- '^lJi^M£Jiï. lO^auiir^ Leider: dhr. HÖ'lzel. Bijeen: 09.OOuur /.FC. nPWFTTTvr GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOS HEï VERVOER. DANK U l liA,: "?ez<; ls geldend voor do maand oktober. Parson-NunesVasRoodveldt-Bron- de Swarte-Eaan-Grunwald-Blom-v.Hoek-Jung-v.d.Louw-daSilvaCuriè"l----- Koekebakker-Hanff-de Loos ^^^^ÊJ^^llil^^. Leider: dhr. Pereboom. Bijeen: 12.*f5uur AFC. UFbii.ELlNG: deze is geldend voor de maand oktober. Nielsen-Meerkerk-Gruythuysen- Le°ns-P.Meyer-Verheyden-Pereboom-Boon-Wallheimer-Nooy-Vlessing- Boonstoppel-Vinke-Beer. ^~G-r^ 5^12^qgnnr^ Leider: dhr. Neugarten. Bijeen: Ii.30uur AFC. UPoi^LLING: deze is goldend voor de maand oktober. Neugarten-Wille-Bierman- ^an-D^Go^ewehr-Tuynman-Verheugd-Peeper-Groeneveld-Karapstra-Jelley- Zeegers-Nieu.wkerk-v.d. Ende. ^?gm7-ggg0 5i 10.OOuur. Leider: dhr. de Vaal. 3ijeön: 09.30uur AFC OPSTELLING: deze is geldend voor de maand oktober. Simons-de Waal-H.Gosewehr- v.Laatum-Smit-Heyblom-v.d.Bijl-Osterop-Hemessen-Kits v.Heyningen-Ypma- v,Rossum-N.Kuil-Freud. MEDEDELINGEN INZAKE TRAINING EN AFSCHRIJVEN: ZIE PAGINA -5-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 4