Me^f^^ r- Schejd?f- ^-Dalfsen. MHK LEDENLIJST Nieuwe leden: Tot ballotage toegelaten; Adreswijz. Mutatie: Bedankt SOCIÖTEITr. J-van Schaick(don)Moermond 6 Amsterdam(il) R.R.Ph.A. Mulder(wlp) 6-6-64, Churchillaan 57 Amsterdamf10) iH1^^4'21^61' Delflandplein 138, A.T0IZT17] G. Trebert wl Bretagne 26, Leusden-C, tel. 03496 - 2576' J.L. Slaap(wl) Ds M.L.Kingwog 27, Purmercnd «J.lJraisma(wl) Volder 84, Hoorn A.Stokvis van werkend lid naar donateur P.M.Korver(jun); J.H.F. Kruisman(don) -Plat e service: a.s, zondag: Cordon bleu 10,-; Tournedos 10,-; Kipschnitzel 6 i^EBHl Kipsatl 4,50. a.s, zondag: Ie prijs grote opblaasboot 2e prijs kruik sherry Lotenverkopors plm. 13.0Cuur in de bestuurskamer. MEDEDELINGEN VAN DE A-COMKIS^IE- Ai AF£^1kwity^^ WEDSTRIJDBAL IS BESCHIKBAAR GESTELD DOOR THEO van EMDEN BRAVO THEO, WIJ HOPEN DAT DEZE GESTE Chr.Schró'der. Biipon- 13 u °NS SEN GVE*™INNING ZAL BRENGEN. Trainer- ^o5^ f UrSkamer* Schcid^,: I.W.M.v.Swéeten. Grensr, irainer. P.Ouderland. Masseur: W.Tang. Leider: R.Duis. sTvan'üILeriiTOETODI^Sgp^NvSgf Scheidsr'W'J' Hofman. Leider: WORDEN BEKEND GSMUkS B /.i "f ±+2' WAAHVAN 0PST^LINGEN VRIJDAGAVOND v.Dijk-Engel-GehrinfG.l^ K len"TB°yenk-Bouwhu^-v.Brevoort-Burke-DiSSelkoenT ,e R^dderfde ^S-S^ke-ÏI knevel,.. d.Gr.ond.Prins-Scne^ D: E topscorers: Pelsma 4, Diaaelkoen-v.Brevoort-Priaa^, Bol! en-Leloux-Draism, E.Huasman-Vos-Schellevis+v.d.Griend 1. ^raisma- Xov.m, Ajax-Indepediente zijn do volgende ttiizip-inp-pn in >,Q+ voor deze week aangebracht i DONDERDAG: l8?00uuf sSectïe B ralnin*sschema VRIJDAG 20,30uur if 7 fïï ij V^es-de araaf-Lissauer-J.Gerritsen-Ridderikhof- Bxrken-v.BroekhuizenHaubrich-VelIe^ AEC^ heren -P^..^^^ ?g Vl&tSeEteld- Wdo*r zi^ verscheidene spelers dit seiloen nog niet ~hlJtzAFG 8, 12._00uurjL Bijeen: 11.30uur SNA. opgesteld. Ovordiek-Aarsen-de Vijs-Amesz-P.Roosenschoon-J.v.d.Bor-Burrows-Ottersbera-Swart R.Roosenschoon-Janus. RES Polak-Immerman-Ro'der-Ringe. uttersberg Swart- ffMS 3-AFC 9. l*-.30uur. Bijeen: l4.00uur V/MS. G.anotten-B.Pas-M.Koster-R.Beving-Fritzsche-Morrees-v.Caspel-Hulsebos-G.Bosma- v.Heesch-T,.nman. RES: J.Bcving-C. de Beer-Kamphuis. AFC 12 afschrijven: ZIE PAGINA 3. (ZIE 0QK PAGINA 6 1)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 2