Wm 10® TflT™l ^"ffr b6Zit NStUUr ljjk ao« niet heleoiaal te maken! naarstiS ^n bezig dat werkelijk l^inw ^ir:-^11 We dit f6it niet herdenker zoals xn het bulletin vermeld) doch groots m Staats «/aarde vrienden en vriendinnen, In 10 jaar is er in ona befaamd clubhuis acht keer ingebroken. Beter bevys, da; ons clubhuis vaak en met grote interfsse wordt bezocht, lijkt ons ondenkbaar. Er zijn dertig biljartlakens versleten.En vier stel ballen 7 llt CCflJt. r'Up Is dat eveneens niet een duidelijk bewijs, dat ons "home" voldoende is gebruikt De gevulde koeken en de "chips" vormen een hoge berg. de croquetten vormen een lint van Amsterdam tot Moskou. De Colaatjes kunnen een zwembad maken, ^n er zijn 18.000 closetrollen gebruikt. Ga daar maar eens aanstaan. We geven het U te doen IJ» e!n*°vT Ü6t bi*r.,zullen we «aar zwijgen. Kijk maar eens hoe de aandelen op de Amsterdamse Effectenbeurs staan genoteerd Ui Nóg zien we, in 1962, de eerste paal de grcnu^ in slaan. Het was een aachtig gezicht. Het was ee merkelijk begin van onze iMHnwdidh v i e r e n J i J Om 9 uur, 6 oktober, vrijdag, starten we. U kunt gerust wat vroeger komen om D in te borrelen. Er is dans, muzxek iddels versierde salen sfeer en gezelligheid. Het sluitingsuur valt met weinig slagen van de klok. et feest is bestemd voor alle A.F.G. ".C.C., A.B.C., en A.T.C, leden. Beperkte introductie is toegestaan. Gratis toegang'!' En als het feest voor ten einde is, dan bent U getuide geweest van een gebeuren in die typische sfeer, Til S A.F.C. heet. Die gekke club, waar we een deel van ons leven aan besteden en geven. D«t roemruchte, onberekenbare m coede, oude A.F.C. So long il» De Sr>fü?f.eits-commiss-i» «ar

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 5