^ï^££LJ±n^^^^AL 69?' A'Daffl (11) eMHhHHI mam VETERANEN7. rr- Zaterdag 2 september veteranentocmooi van Black Deviis i v m ha„ IU Dca' '-J-J.i^^h. P„van Ruijvon, tel. 72.26.73. MïJ££GAVONp^_AUi^^ Vriendschappelijke wedstrijd: AgC_comb.-Osdorfer Bom, Hamburg ,T° T?.r°r ueZe wedfrijd inmiddels uitgenodigde spelers dienen uiterlijk iS.OQuur op AFC aanwezig te zijn. T0^3HCmviSS VAN HARTE WELKOM H GEEN ENTREEGELD - Gratis toegangsbewijzen bij do bekende voorverkoopadressen "rkrlJgbïïaTT- LEDENLIJST Nieuwe loden; Weer opvoeren als lid: A.A. UlrichCwlp) 1-2-64, Prins Hondriklaan 17, Amsterdam(07) Ch.D Kremer(wl) Corn.v.Vollenhovenstraat 202, Amsterdam(l6)(heeft J.A.K SrCwl) Cronenburg 3,A»Dain(ll). overschrijving nodig) Tot ballotage toegelaten: {f. ^V°^ende wlP» M.Heertje,26-3-64, Henr.Bosmansstr. 56 A«Dam(09); A'Dam(07)'; R.v.d.Braaki Adreswijz. Mutaties Bedankt P.A.Hollander,25-7-64, de Lairessestr.165, a^w^; «.v.«. 12-5-64, Schieretine 75, A'Dam(ll); J.D.Groet, 13-5-64, v.d. Boechorststr.112 EDara(il), H.M.Poet, 5-12-63, Cronenburg 57, tq ?n 5 M;K0ek°ek' 25-?-63, Grote Ruwcnberg2, A'Dam(ll); D.J.Mock, 19-10-61 v.Leyenberghlaan 155, A'Dam(ll); J.v.d.Bergh, l8-3-6l, p/a fam.Hoekert, Montferlandstr.1, A'DairilO; E.de Knegt 30-6-64 A^WlO) 'pVf J ?flCi0); J'?-Ve^>*i 25-7-63, Deurlöostr.40 t r i?i' ,P'A'E-Hollander(dón) Leidsegracht 54, A'Dam(02); J,Groet,don) v.d.Boechorststr. 112, A'Dam(ll); E.A.de Knegt(wl) J.van Gelder(wl) Treilerstr.76,Zaandam. Arastoldijk 148 hs A'Dam(lO). JrMeyerCwl) (Valeriusstr.naar Corn.v.'Alkemadestr.74, A'Dam (l8) J.J.v.ütöenbeck van werkend lid naar donateur. F.W.Heineman idem. *.^.de Bel B.O.Vogclvang, N.v.Bork, R.BrinkCallen jun.); G.A.+M.D. Lagerwey, M.HGoudsmit J.Swart, E.v.Bork, Tj.Bresser, A^ermans, W.v.AalderenCallen wip); E.W.Lagerwey A.v.Bork(don) f.o.v.Nxehoff, J.Loyssenaar, H.F.Bruyns CA.NoorlanderCwl) IDENTITEITSKAARTEN^ Voor spelers, diè hun identiteitskaart nog steeds niet hebben ingeleverd bestaat deze week nog gelegenheid dit te doen bij de heer A.van Soomerenf l^ÏÏnsl^at zondag 27 augustun: 12.00uur AFC 2-Drachten 2; l4.30uur AFC I-Drachten 1. Voor_ deze wedstrij-den worden do volgende spelers uitgenodigd: DGïui"nafK^^ Hachiar de" P™Vïf"Klo^n-v'^^^-^^oven-La^-Lolou^Lonnoe-Loonstijn- tiachman^de Hidder-Seubke-v.d.Valk-Veen-Vellenga-v.Wijk. -ek^fgeiaaSf T^IN^^0 V^'f -^tus na de training fa gemaakt, rRAINER: dnr.Ouderland, MASSEUR: dhr.Tanc Lexder Ie elftal: dhr. Duis, leider 2e elftal: dhr. S.van Gelder. z^V!rbzondm!tp7nnUlerJ:nS Van/C oef^wedstrijden Roda'23 1+2 tegen AFC 3+4, ZJ 8P Z°nd"S 2? auSustus om 12.00uur een oefenwedstrijd worden gespeeld tussen: 2°^-2B±iJLA± (AFC-shirt): Boyenk-F^Huis^-Cruyff-Sngel-Glasbeek-Draisma- ronbinnfHr r. -4. u- A«s»de Vries-Vos-Bouwhuys-Dekker-de Rooy combmatie B. (wit shirt, zelf meenemen): Kahn-HSlaap-RSusan-Slinkert-vWattinaen- o t E»Hannema--Minor-Lissauer-Sandberg-Pr>ins-de JonÊrë------- *.S. voor beide elftallen: Obladen-Roosendaal-Wielinga-de B?uin-Pelsma-ScSllevis- Burke-Vroege. Bijeen: 11.15uur in de kleedkamers. Leiders: dhrn. Hoogendoorn RÖhrig. -3- ..,- ■■- ^i**-—.— ^.-Ji- **~KMpi~ -

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 2