A.F.C BULLETIN T:. REDACTIE: A. van Soomeïen Versrhijni wekelijks 23 augustus 1972< PROGRAMMA 2+3 SEPTEMBER: AFC-ZVV(vriendsch.AFG 2-ZVV 2 (vriendsch.); AFC(zat)-DCG; PVWA 2--AFC 2. UITSLAGEN 19+20 AUG Twentse Ros Toernooi AFC 1: AFC-Lugdunum 0-0; AFC-Emmen 3-2; TOP-AFC 0-1; AFC-SDW 0-1; AFC-DCG 1-1? (AFC w.n.s.); AFC-TOP 2-0: AFC 5e plaats. DCG comb.-AFC comb. 3-1; DCG comb.-AFC comb. 10-2; toernooi Zandv.meeuwen Jun. A 1 5e prijs; toernooi Zandv.meeuwen Jun. B 1 Ie prijs; toernooi De Spartaan zat. 1 ke prijs. PROGRAMMA WOENSDAG 23 AUGUSTUS loTl5uur AFC-ZFC(vriendsch.) VRIJDAG 25 AUGUSTUS: l8.30uur AFC comb.-Osdorfer 3orn Hamburg. ZATERDAG 26 AUGUSTUS: l?Ëburgia_toernooi_AFC_(zat )l PUPILLEN ZATERDAG 26 AUGUSTUS: ll.T5uur Ajax Al-AFC Al; ll.OOuur Ajax A2-AFC A2; lO.OOuur Ajax A3-AFC A3; lO.ÜOu-ur Ajax A4-AFC A4; ll.OOuur Ajax Bl-AFC BI. ZONDAG 27 AUGUSTUS: 1^.30uur AFC-Drachten; 12.00uur AFC 2-Drachten 2; ll.OOuur Zeeburgia Jun.Al-AFC Al(voorronde regionale jeugdcompetitie) lO.OOuur AFC Jun.A2-SDW A2, 2e veld. l*f.30uur VDO Jun.Bl-AFC BI; 11.15uur AFC Jun. Cl-SDW Cl, 3e veld. lO.OOuur AFC Jun.C2-SDW C2, 3e veld. 12.00uur AFC comb.A-AFC comb.B, 2e veld. GRONDHAN-TOERNOOIAFC comb. lO.OOuur Taba C-AFC B comb. 12.00uur Taba B--AFC A comb. WIE OH WIE De heer Neugarten (leider pup.A k) heeft nog steeds 2 horloges in zijn bezit (na toernooi Zeeburgia). COMPETITIE-INDELING SOCIeTEIT Toevoegen Zat. 1: DCG. Het Sociê'teitsbestuur verzoekt U er rekening mee te houden, dat zaterdag a.s. de AZA, die een toernooi op onze velden organiseert, te gast is in onze Sociëteit. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking in deze. 5=9=N_T_R_I_B_U_T I_Ej_ Contributie 1972/73,ingevolge besluit Algemene Ledenvergadering dd. 13 juli 1972: Werkende leden (op 1-7-72 20jaar en ouder): 110,— Studenten - militairen - buitenleden Junioren A-B-C en pupillen 75 incl. KNVB verzekering en bondsgeld.. Donateurs wordt verzocht hun bijdrage van ƒ40, te verhogen tot 50,—. Bij betaling na 1 oktober worden genoemde bedragen verhoogd met resp. 10, voor werkende leden en ƒ5,— voor jeugdleden. gTOHLjnLggg^OgJ?OSTO^ A-515, t.n.v. 2e penningmeester AFC, Nederhoven ik, A'Danu -2- 38e Jaargang No. 2<

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 1