o -rry^—r Redaktie: A F C BULLETIN 29 juni 1972. 37e Jaargang no.^-0. ,Y??§2^Ü5t_wekeiyks._ ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 13 JULI 1972. Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden vergadering. Het bestuur deelt de leden mede, dat, buiten het gestelde in bulletin no. 39 van 17 mei 1972, er nog de navolgende vacature's zijn: Jeugdcommissie 1 vacature (in totaal 2) Kascommissie 1 vacature Pers- en Propagande commissie: 3 vacature's Toto-commissie 1 vacature., Candidaten voor deze"vacature's kunnen alsnog worden gesteld en wel tot 11 juli a.s. bij de Ie sekretaris* CONVOCATIE VOOR DE VERGADERING BIJGAAND. AFSCHEID VOORZITTER HEHK KAPPELHOFF: Zoals U uit de agenda van de jaarvergadering kunt vernemen, treedt Henk Kappelhoff na 16 jaar voorzitterschap af. Het bestuur biedt hem een afscheidsreceptie aan en wel op vrijdag, Ik juli 1972. Van 17.00 - l8.30uur in onze sociëteit. Uiteraard zijn alle leden en donateurs hierbij van harte welkom i NA AFLOOP "JUMP-OUT" MET MUZIEK UITSLAGEN TOERNOOIEN: Achilles-Assen: Jun. A 1: Ie prijs. Zeeburgia: A-pup.Ie prijs BFC: A+B pup.: niet doorgegaan. Swift: Zat. 1: geen prijs. PERSONALIA BOETEs Op 1 juni werd geboren: NATHALIE, dochter van HENNY en MARION CRUYFF. Namens geheel AFC VAN HARTE GEFELICITEERD l W.R. MIN0R(AFC 3) dd. 23A f 20, D.J. HUISMAN(AFC 6) dd. lk/5 f 10,—. Over te maken op Gem.Giro A-515 OF Postgiro 2^.10.02, beiden t.n.v. 2e Penningmeester AFC te Amsterdam. AANVANG SEIZOEN 72/73: KNVB - zondag KNVB - zaterdag Afdeling - zondag 10 september 2 september res.4e klasse jeugd: 3 september overigen: 10 september 9 september. Afdeling - zaterdag: VOORLOPIG OEFENPROGRAMMA: 16 augustus: KFC-AFC (l8.30uur' 19/20 augustus: Enschedese Boys "Twentse Ros" toernooi: AFC 1 23 augustus: AFC-ZFC (l8.15uur) 27 augustus: AFC-Drachten (le+2e elftal) 3 september: AFC-ZVV (le+2e elftal) TRAINING BULLETIN ATTENTIE SOClé'TEIT Aanvang, tijden en selectiegroepen in dit bulletin. Ook voor de jeugd. Het e.k. bulletin zal verschijnen in de week van 21-26 augustus a.s. De sekretaris is van 22 juli t/m 13 augustus afwezig. Voor(uitsluitend) dringende gevallen wende men zich tot de Heeir S. van Gelderj Noordhollandstraat 12, tel. 42.01.^5 OF M.Koster, Nederhoven l4,tel. 42.15.66. Wegens vakantie kunnen er in de periode van 1 t/m 12 juli a.s. GEEN diners geserveerd worden. -2- I

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 1