-3- R D A G V O E B ASC'37-AFC, l4.30uur. Bijeen: 13-3Guur AFC. Speelman-dOllyslager-Leyssenaar-Hoogendoorn-vd.Heydt-Reddering-Loman-Wiebenga- De Waal-Frie-Duis. W.S.: E.Tak-Bogaers. AFC 2-PVWA 2, lO.OOuur. Bijeen: 13.30uur k.k. Vogel-Bosch-Baarschers-Boom-Stroker-v.Niehoff-v.d.Bergh-Dukker-Oostra-Scheepstra- Perton. W.S.: Witteveen-Groen. Flora Boys 2-;iFC 3, ll.OOuur, Bijeen: lO.OOuur AFC. Wildeboer-Drost-Bosma-Smedicus-Oetelmans-Nooy-R.BÖhne-Ellerbeoek-G. de Jong- Bruins-Pull. V/.S. Stahlie-Verfeoeven-Hoonakker, AFSCHRIJVEN: LjST_OPJ_: DONDERDAGavond tussen 7+8uur bij E.Witteveen, tel.k2.48.11. ^ff^^AG 2 MAART OM 15,30Ul!R speelt het Sociëteitselftal tegen het Euromotel. Uitgenodigd worden: Duinker-Witteveen-Brouwer-Tromp-Boüman-H.Dukker-R.Dukker- Oöstra-Baarschers-Bvd.Bergh-NN-NM I.v»m. de aanvang(I5u30) UITERLIJK 15ul5 AANWEZIG. AFSCHRIJVEN: maandag 28 februari op clubavond bij C. Tromp. ZIEKENBOEG: CEES den BRAVEN heeft in de Wedstrijd AFC-Brandweer zijn been gebroken. Wij wensen hem spoedig herstel toe. JUNIOREN A.: J E U G D O P S T E L L I NG E N: ^FCj^SDW^ ..l°.'00u^r» Leiding:dhrn.v.Dijk/Baarschers. Bijeen: 9ul5 AFC. Verhaal-Huisman-v.Dijk-P.de Vries-Sandberg-A.de Vries-Gerritsen-Groeneveld-Vos- Huigen-Luiks-de Graaf-Reyn. De Meer 2-AFC 2,.l4.50uur. Leider: 'dhr.v.d.Heydt.Bijeen: lO.OOuur De Meer k.k. v.d.Doef-v.Houten-Rachman-Parson-Mienstra-v.Weldam-Bonnot-Klotz-Visser-Hompes- Overdiek. RESMelis-Mulder-Geestman. AFC 3-VoIewijckers k, lO.OOuur. Leider: dhr.Gehring. Bijeen: 9.30uur AFC. Roeland-Krdjff-Stam-de Vries-Silessen-Deun-Leéser-Gchring-v.Berkel-Tjon A Ten- Hulkes. RES: v.Doesburg-Thijsscn. BIJ WINST KAMPIOEN 112 aFC 4-Ahrends 2., l*f.30uur. Leider: dhr.Wit. Bijeen: lO.OOuur AFC k.k. Dirken-de Bel-ülrich-Kraak-v.Tulder-Fijlstra-Wit-Schinkel-v.Doesburg-Pront- v.Broekhuizen. RES: Mendelsohn-Stenvers. A 5=vrij. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr.M.Hulskestel. 72.09.35. JUNIOREN B: B 2-vrij. Zie opstellingen A-junioren. AFC-WA, lO.OOuur. Leider: dhr. Pas. Bijeen: 9.15uur AFC. i Moor-Lissauer-v..Oenen-Rongen-Parsser-Gans-Kottmann-Jung-Kikkert-v.Gastel-Cohen- Claus-Los-Nuossink. Swift 2-'ïFC 3, .lO.OOuur. Leider: dhr.Melis. Bijeen: 9.00uur AFC. Velthuyzen-Kahn-Berman-de Hoon-Staal-v.Straaten-v.Kuyen-v.Norden-v.d.Horst- v.Gelder-v.d.Mey-Wrjnperle-Nanninga. GAARNE VERVOER OUDERS. AFC k-WA k, ll.'$0uur. Leider: dhr. de Groot. Bijeen: ll.OOuur AFC. Sarfaty-deGroot-Pereboom-v.Zijst-Wijntjes-Weyermans-Druyf-Houkes-Schubert- Starrenburg-Duursma-Courant AFC 5-SDZ 2, 13.00uur._ Leider: dhr.v.Tooren. Bijeen: 12,30uur AFC. v.Tooren-Eottenberg-F.v.d.Horst-Bouter-Stijntjes-v.d.Woerd-Grentzius-KorVer- Theunissen-ten Brink-Soest er -Pinke-Stijl-v. Buur en. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr. v.Steenbeek, tel. 15.27.87. JUNIOREN C: C 5+6 vrij, AFC-Volewi j ckers1^.3Puur. Leider: dhr.v.Weldam. Bijeen: l4.0üuur AFC. v.d.Sluys-Parson-Visser-v.Geenen-Belderi'nk-Ludwig-Neep-v.Weldam-Pos-Kaiser- Truyens-Swaab-v.Bruggen. AFC 2-Sporting Zuid 2, 12.00uur. Leider: dhrv.Teunenbroek. Bijeen: 11.30uur AFC. Mulder-Kaaks-v.Teunenbroek-v.Oenen-Bartman-Nelissen-Lawson-v.Weldam-Leeser- 2 x Huisman-Meyer-do Roy van Zuydewijn. NEA 1-AFC 3, l4.50uur. Leider: dhr.v.d.Sluys. Bijeen: 13.15uur AFC. Uiterwijk-Buisman-v.Laar-v.Bork-dc Moor-R.Brink-v.Kuyen-v.Dijk-Spijker-Schans- Ras-Pais-Levie. GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER. _J+- 1?4»<4 :.^KSa»d- »,V' /*»''T

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 4