^ed£~v'd'Ven;f^e3^^ BOETEs Geboren ll/lOs ERWIN, zoon van GER Gn KARIN SMIT. Geboren 12/10: SANDER, zoon van JOS on MARJO LONNEE. Namens geheel AEC van harte gefeliciteerd Be ARN0LDUS(AFC sat,3) 10,—, Te voldoen op Gom.Girc A-515 of Postgiro 24.10.02, t.n v HERHA,:L5E OPRlEP: 2Q PG^^<**to* ^C> Werdam. Heer Stokkel is nog steeds erg "onthand" door het verlies van zijn j-uk".SVP bellen; PUPILLEN. ATTENTIE J0 45.02.41. 0v!r hct*l of niet doorgaan van training on wedstrijden gelieven jullie, c.q. jullie ouders NIET het sekretariaat te bellen. ZELE NAAR IET ÏEïlEEET KOMEN I VERLOREN: Wie oh wie Do Hoer Pas Jrtt, is zondag j.1., zijn parapluie kwijt geraakt. SOCIÖTEIT; Vinder gaarne bellen 13.22.08. a.8. zondag; plate-serviceToumedos f 9,—. Kippenlevers/nadeira OP Schnitzel 6,5c. VETERANEN: Zaterdag 23 oktober THUIS togen KIM. Aanvang; 15.00uur. Scheidsrechter: C.v.Peperzeel. VSiJ?!^*-W*B*: ^-^^^-^i^-Moesbergon-Aalsbeok-v.Ifercn-Leosor-Brouwer. AFSCHRIJVEN: P.van Ruyven, tol. 72.26.73. LEDENLIJST- Tot ballotage RBM. de Hoer(wlp) 28-8-62, Stadionweg 141 Anstcrdan(oa) R;F.Nethe(jun) 8-10-58, Minervalaan 108, Ansterdan(09) A,M»Dainan(w,l,) Euajomotel E 9, Joan Muyskenweg 10, Anstcrdan(06) Adreswijz, Ijssels(wlp) Gondellaan 46, Zaandam DE OPSTELLINGEN: gPPft. .ffJ^WyFC,jd,,^ Scheidsr.H.N.Huyting.Leider;R.Duis.Grensr.Chr.fchrb'der. irainer: P, Oude rl and .Masseur' J.Bosma. Verz.k..xding; Raohman de Wi t. Bijeen: 12. OCu AEC. l>ollen-Burke-Drai sma-Gohring-Geluk-v. dGriend -Jiuisnan-Keimia-Kulkens-Lonnee-Rachnan- do Ridder-de Rooy-Roosendaal-Seunke-de. V/it. DG opstelling wordt na afloop van de training ctuo awa -,. ,r r. van 2l/l0 "bekendgemaakt. ol.ls 2-Al<0 2, i4.50u.ur,, bcheidsr. sC.v.Wijngacrdo.Leider :C.Kerkcr. Verz.klc-ding: Laarhoven ieloux. Opalen koffer Bouman. Bijeen: 13.00uur AEC. v.d.Valk-Bounan-Lans-Loonstijn- Laarhoven-i.clcux-3ootsnan~Cruyff-Polsm-nietn.an-Noorlander. ¥.S;D.0: Theeboon-R'óhrig. AEC 3-SDtf 3, 12, C Guur.. Scheidsr, :C, J.de Wit. Leider:T.Nooy. Bijeen: 11.15uur kleedlo-mer. D0yenk~Slaap^!xnor-Vollenga-v.Wnttingc.n-K].ein-Berrier-Vroege-Bouwhuys-Prins-Bosna. W,Sé D.0.Dekker-Susan-Veen. AEC 4,-BPCj,, 14.3PuurScheidsr,: J.H.Itooks. Leider:Th.v.Emden. Bijeen: 13.45uur in k.k. Janzen-H.Geus-Slinkert^Yeen-Susan^.Har^^ W,S. D.C.J.v.Gelder-A,Vroege-de Bruyn. Dl.Wit 4-AEC, JLO^CCuur^ Scheidsr0H.F.v.Betisekom. Leider :S.v.Golder, Bijeen: O9.3CU Bl.Wit Janzen-A.v.d.Bor-Lisselkoen-.R.de Boer-J,Geus-de Bruyn-v.Ruyven-N.Hannena-Riddorikhof- „TT, v,Werven-A.de Jonge, W.S D.0. Haubrich-Tromp. NIET BESCHIKBAAR: Hielkema-l%thijse-Bronwasse»-F,v.d.Bor. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond alloen tussen S+9uur bij C. Kerker, tel, 023 - 24..22.92. St.Pancratius 3-AEC 6, l2.CCuur. Bijoen: 11.30u St.Pancr. Obladcn-Claus-Haubrich-Beuke- wielinga-Trojm^eunke-G^rritsen-Hcanpes-Kahn-VQllenga. RESN.N, Rivalen 4-AFC ,7, lC^OOaur^ Bijeen: C9.3CU Rivalen. v.Raalte-Sop-v.Dricst-Köster-T.Brink- v.d.Bor~de Kok-v.Ittersuia-Keunen-Wegter-TolGnaayflEES: N.N, St.Hartinus, 4-AFC 8, lC.OOuur^ Bijeen: 09.30a St.Hart. Hossoling-Susnn-do Wijs-Anesz- P.Roosenschoon-Ringe-J.Beving-E.Jongen-R.Roosénschoon-v.Loonen-Janus, RESNN -R^BeTing. Slotervaart ?-AFC 9, l4-.Vuur, Bijeen14OCu ?1 .VaartBocts-Mulder-R.Beving-MJCoster- rfiggemansen -Vècking-v.d.Valk-Fritzschc-Ottersberg-v.Caspel-G.Bosaa. RESM -J.Boving. Abokewalda 2-AEC 10^ 12.Xuurfi Bijeen: 11.3Cu Abekew. Dirken-Aarssen-Visser-v.Heewcl*. Tinnan-V/agenaar-dIurwitrj-Bouwens-Polak-Isik-B..ÏÏ0senbercnd. RESNN AEC 11-Osdorp ?t lC.OCuur, Bijeen: 09.30uur Al Hertz-It.Nc-senberend-i/Qudstra-Nienan- Muller-Koekenhoiia-RJongon-Arend-TBosna-CK. T.Janscn-v.dVoortRESSilbernberg. -3- !-3g5gW<.JN

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 2