-5~ -PUPILLEN: DE PUPILLEN: zaterdag 25 september. AFC-Arsenal12OOuurLeider: dhr,Laarhoven, Bijeen: 11.30uur AFC, Dc.mker-Albcrs™T,vJialn-Idnders-Ijssels-H.r^e:^ Ruiter- Knorringa. RES: Mark-v.Laatun-Nieuwkerk, AFC 2-3DK 1. 12.OOuur, Leider: dhr.A.dc Jonge. Bijeon: ll.3Ou.ur APC, Hang-Boonstoppel-P-cJ.v,d,BGrg-Ririnielzwaan-GuldGnond-Hotting^img-I^andr^v.HoGk-Vlcssing- Nooy. PuUS: Mark-Been~Bogaers. AFC 3-Arsenal 3f 12.OOuur,-. Leider: dhr, A.J.de Swartc. Bijeen: 11.30uur AFC. GastkGnpor-v.Araorsfoort.-Biernan--Elenca«F,v0Haln-dc Ligt-Ovcrdick-de Swar te-Magiel son de Vijs-v. Straaten, RES: Borggrevc-Vijnberg. Gold Star 2- 10.OOuur» Leider: dhr,P.Gehring. Bijeen: 09.OOuur AFC, Polders-Silberman~E,Kommers~Carbière~Fortuin-W<,do Graaff-v.Marle-den Osch-da Silva Curiël- W.Drenkelford-Boon, RES: v.Steonderon-v.Bork. Aristos 3~.iU''_C 5? 10.OOuur,, Leiders dhr. vad.Sluis, Bijeen: 09.OOuur APC, ïïeugarten-'Poeper-Laugonan-H.v,dBorg-Vorheyden-Vogolvang-Koenen-Mostroa-v,d,Sluis-Beer- vHarenRESIde Neorlandia 2-AFC 6. 11 «.OOuur. Leider: dhr. B.Leesor. Bijeen: 10.OOuur APC. Gruythuysen-Chrerdijkink-Borstlap-4Jrooneveld-Vlrike-de Raas-Meyler-Schoufour-Hinlopen- Bontz Vcd/Bcrg-Huisnanc. RES: Rodrigues, AFC 7-Rivalen 4, 11.OOuur. Leider: dhr, do Waal. Bijeen: 10,3Guur APC. vJIall-~Moesbergen~BaIk-'Goscwehr-de Waal-Randshuyzon-R.de Graaf-Kanpstra-v.Waveren-Kits van Hcyningon-OttGnhofRES: Wallhetaor-Keizcr. SCA 3-AFC 8. lO.l'ju.ur. Leiders dhr. Glijstcen, Bijeen: 09.15uur AFC. JöP,de Bocr-PtRadonaker-Benschop-Sinons-Butzelaer-Levie-Kreikc-MeGrkerk-N,Leons-G.Leons- Glijsteen, HES: B0onstra-Kuyl. AFC 9-SI0torvaart 3, 10.OOuur, Leider: dhr. Vijsna. Bijeen: O9.30uur APC. Plateringen-Didier-Cohen-Bferinans-DKamman-G, Kamnan-Wi j sna- Snit-Krui sbrink-Frehe-v. d Bi jl RES: Lassally, Sporting Zuid 6-APC 10. /9,45uur, Leider: dhr.Wielinga. Bijeen: 08.45uur AFC. Ypna-v,Aalderon~Bourx>r-Iironkolnarr-0Grler;ans-0nder3tal-Heybloon>-Ilïicdona~0sterop-Rooth- Rtïbsaan, RES: Pardowitch-v,Rossen, Wij naken do A-pupillen er op attent, dat do reserve's via oon rouleer-systeen worden aangewezen, hot hooft dus niets net spelcapacitciten te naken, WILLEM DE VOLGEEDE SPELERS zo spoedig mogelijk contact opnoaen net dhr. A.J.de Swarte, Maasstraat 100, tol, 42,78,17: BORGGREVE - BEEM - BOGAERS WIJNBERG. AFSCHRIJVEN: uitsluitend vrijdagavond bij dhr. A.J.do Swarte, tol. 42.78.17 tussen 7+8uur. Wegblijven zonder afschrijven bij de selectie-training of bij wedstrijden wordt in het vervolg net nict-opstellen bestraft l BIJ DS UIT-WEDSTRIJDEN GA.A1NE VERVOER DOOR OUDERS. B-PUPILLEN: AFO-Arsenal10OOuurLeider: dhr. N.v.Til. Bijeen: 09.30uur APC. Tgiwos-Rooze-ïhijsscn~Seunka-Kctellappcr-Dcnkcr-Plcnper-Asser-v,Til-Burgert-Elfring-Luykx. ONDERLINGE COMPETITIE: Apachon-Pawnoes, 10.OOuur. Bijoen: 09.30uur AFC. Navajo's-Sioux, 11,OOuur, Bijeen: 10.30uur AFC. Apachen f Navajo's spelen in WIT shirt. De Connancb.es zijn vrij. LeidersApachen/dhr0Bosma„ Pawnees/dhr,Schot, Navajo's/dhr,Maarscahalkcrwaart. c -,, r, fn\ Sioux/dhr.Kohlnan. Scheidsrechter: dhr, OverdiokvPJ. OUDERS, ATTENTIE A.U.B. Hiernedo wordt U vriendelijk verzocht niet do kleedkamers te betreden. •Toegang tot de kleedkamers hebben alloen SPELERS - LEIDERS OFFICIALS. Dank U voor de medewerking. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, H.A.Ovordiek, tel. 42.70.90. .Jïhj&w PO '«iVT '~J L LiL —0—0—0—0—0—0-0—

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 5