fsm MEDEDELINGEN JEUGDCOMMISSIE: BE JEUGD: Vrijdagavond 17 sept, a,s, is de AEC sociëteit GESLOTEN l Bij T.V., uitzendingen van alle -Europacup-wcdstrijden, alsook Bij Eur.cup-xtfedstrijden in hot Ol.Stadionj gelden voor HET GEHELE SEIZOEN'de volgende aanvangstijden van dö trainingen i n Tj -, n ,n U en ;)vxi'. 17.3 Guur,,. ;nza«: 18.30uur„ -----------------ROB ENGELHARD (B 3) heeft door een ongeval zijn schouder en arm gebroken. De J,C. en zijn teamgenoten wensen hein oen voorspoedig herstel toe. DE VOLGENDE JONGENS WOEDT VERZOCHT zich a.s. zondag om 13.15uur te melden voor verkoop kaartjes loterij De Moor - Kottmann -- Kikkert v,Oenen - Bos» PROGRAMMA; JUNIOREN' Ai' AFC-Spartaan, 145 PuurLeiders hrn K.Baarschor3 G,v6Dijk. Bijeen: 13,3Guur AFC, Verhaal-^.de Vr.ios-P.de Vries-Huisman-v.Dijk-Gerritse-iueyn-Huigen-Sandberg-de Graaf- Groeneveld-Luykx-Vos AEC 2-NFC 2, 12.00uur. Leider dhr.P.v.d.Heydt, Bijeen: ll.l^iur AFC. v.d.Boef-v, Houten-Mi enstra-Parson-Bonnet-thijf-Vissor-Klotz-v.V/oldam-ïtacl^ian-ILiolkema. BES; Stam-Hulskes, A 3 - vrij. AFC 4-Germaan 3. 14-.3Puur. Leider dhr. Wit. Bijeen; 14.0Cuur AFC. M,Roeland™FV!stra~v.ï\;dder-Geestman-.^ V„S; 5 v.d.Hazel~Cantagalli-de Bol. AEC 5-BFC 5, lCyOOuur. Leider dhr. Thijsseri. Bijeen: 9.30uur AFC. iteizer-Thijssen-Worm-Belsing-Landman-Hompes^^ Been. EES: Mostert, ZATERDAGy 18 SEPTEMBER; Vriendschappelijke wedstrijd voor do JUB. A 5„ tegen Roeland-Boisman-E,de Vries-Hulskes-Lecser-v.Bcrkel-Sillcssen-Boun-Gehring-Tjon A Ten-Stam, AESCHRIJVEB; bij dhr. Joh. de Bie, Bancrashof 116 A'Veen, tel, 41.00,92. JUNIOREN B; BWS-AFC, lO.OCuur. Leider dhr. Kikkert. ByeönJO9OOuür AFC. De Moor-v,Oenen-Rongen-Parssor-Gahs-Xpttmann-Klaus->v«Gastel-Jung-Cohcn-Los-Lissauer- Nuessink, APC 2-Ambon, l^.l'juur. Leider dhr, Peeters, Bijeen; 12„45uur APC, Wuessink-Jongen-Mulder-HcinricB-Groeneveld.-Bos-Berghuis-Moiis-Lissauer-Affourtit-Delfos, RES: de Moor—Kottmann-Claus. Beerlandia 2-APC 3, lg.OOuur. Leider'dhr. Melis. Bijoen: 12.0Oo.ur APC, Velthuyzcn-Kalm-Banninga-3erman~de Boon-v.Goider-Staal-y.Straaten-Hanff-v.Kiiyen-Zwaan. RES: Sarfaty-Wijnperle-^Wyntjes, St.Martinus 5-AFC 6. 14. 50uur(VRIEBBSClO Leider dhr, do Groot. Bijeen: 13.30uur AEC. v.Dongen-ten Briillo-Stijritjes-Stijl'-v,Biiui:,en-Cournrit-Ihiursma-Theimissen-Soestor-Houkos- de Groot,, RES: v.Tooren-Pinke. BIJ DE UIT-WEDSTRIJDEN' GAARNE MEDEWERKING OUDERS VCOR HET VERVOER, AFSCHRIJVEN; vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, v,Steenbeok, tel. 15.27.37. JUNIOREN C: C 1 vrij. NEC 2-AFC 2, 12,C0uur. Leider dhr. v.d. Sluys. Bijeen: ll.OOuur AEC. v.d.Sluys-Bartman-I'ïelissen-v.Baar-v.Bork-Brinl<-l£'^pon-Schans-ILaiser-Spjjkor-Kaaks-Pos. AEC 5-DVH 2, iCOCuur. Leider dhr. v.Weldam, Bijeen: 09.30uur AEC. Mulder-Buisman-v.Ocnen-Elnsbergen-vTeunonbroek—Huisman-de Moor-v.Woldam-Loeser-Ras- v.Kuyen, W.S.; v.Dijk-Meyer. Zeeburgia 4-AEC 4. 14.3Guur. Leider dhr, Hölzel. Bijeen: l^.^Ouxa: APC, Zeylstra-Mellema~v.d.Louw—Levie-H81zol-v,dZoyst-v.Rossum-Oranje-Louwes-de Swarte-Pais RES: Bron—Nunes Vas Roodveldt-V/aanders, AFC 5-RKAVIC 5. 12.00uur. Leider dhr. Pullen, Bijeen: 11.30uur AFC. 5oeke-Rogge-v,Pelt-Goedhals-de Jong^Huizinga-Dotsch-Pullen-Aiideriosen-Haiiff-Grur^ald, RES: Goskes-Houkes. REST OPST. JUK. C EK" EVT. VERDERE MEDEDELINGEN OP PAGINA 5, -5- K^r.jk..M^sc^L.ijr\ zs Jut

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 4