35£ JUNIOREN C (VERVOLG): -6- PROGRAMMA ZONDAG. 5 SEPTEMBSRde COMPETITIEDAG) AFC I-Rood vat 1, 12.00uur» Leider: dhr. P.Pas. Dijeen: 11.15uur AFC. OPSTELLING WORDT BEKEND GEMAAKT NA DE TRAINING OP DONDERDAGAVOND 2 SEPTEMBER A.S. AEC 2-St0Pancratius 2, 14.OOu.-ur-. Leiding: J.G, Bijeen: 13.15uur APO. ZIE BOVEN 1 St.Martinus 2-AFC 13.15uur. Leider: dhr. v.Weidan. Bijeen: 12.15uur APO. ZIE BOVEN Arsenal' 3-AFC 41? ._10.00uurf Leider? dhr, Hölzel, Bijeen: 9,15uur APO. Zeylstra-Waanders'-Hölzel-viBork~veRoss\^-Levie-Louwes-^Melleoa-N\mGS Vas Roodveldt- Oran j e-de Swarte-Brink-Bron DVAV 4-AFC 6, lO.'OOuur. Leider: dhr. Mulder. Bijeen! S.OOuur AFC. Boeke-Mtilder-Pahrenfort-.de Loos-v.d0Marel-P0E,Meyor- H K.S.Nielsen-Pooper-v.Schaick- vd o V/al- Visch j ager-Xuil-Niekus APO 6-RKA7IC 9v 12.0Guur. Bijeen: ll.30u.ur APO. Vr.Bcok-Gosevehr-KeovcI-Jaeyn^ do Wit-Henkelmsn. BIJ DE UITWEDSTRIJDEN GAARNE MEDEWERKING OUDERS VOOR HET VERVOER I AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr. J.L.Bonnet, tel. 42.19,15. A-PUPILLENi DE PUPILLEN: WIE IS A-PUPIL All-e AFCers van 10 jaar on ouder, die op 1 september 1971 nog geen 12 jaar zijn. Als je achternaam begint met é*én van do letters II t/n N word je zaterdag, 28 augustus ass, on O9.30uur verwacht voor het spelen van een oefenwedstrijd. Einde van de wedstrijden ongc 12 uur. AFC- EN WIT SHIRT MEEBRENGEN, De A-pupillen, wier namen beginnen net e"é*n van de letters A t/n GT en die zaterdag 2l/8 niet geweest zijn, Worden ook verwacht, .OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER v/orden de A-pupillen verwacht waarvan de achternaam begint net één van do letters O t/n Z. Begin: 09o30uur. Einde: ong. 12.00uur.AFC-+WIT SHIRT MEE. AFZEGGEN: vrijdagavond tussen ?+8uur bij dhr. A.J.de Swarte, tel. 42.78.17,Maasstr,10C. SBLECTISs ,de training van de A-pupillen-selectie begint m.i.v, woensdag 25 aug.153Puur LET~0P: VOLGENDE WEEK KOMT ER GEEN BULLETIN. BEWAAR DIT DUS GOED B-PUPILLEN (WLP) ZATERDAG 28 AUGUSTUS spelen de volgende spelers oen vriendschappelijke wedstrijd tegen Ahrends B-pups: P.Teiwes-JIoPlenper-F.Denkor-M,v0Til-J,Seunke-R.''ooze-D.Asser~R,Burgort-R.Ketellapper- M.Elfring-W.Thijssen. HES: M.Luykx. Leider: dhr. N.v.Til. AANVANGs 9.30uur, terr.Ahrends. Bijeen: 9.00uur AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, H.A.Overdiek, tel. 42.70.90 De training voor do geselecteerde B-pups begint woensdag on 14,30uur, en voor de overige B-pups on 13u50uuro Ook de nieuwe B-pups dienen te konen. DE NIEUWE COMPETITIE BEGINT ZATERDAG 18 SEPTEMBER, NAGEKOMEN BERICHT A .T.C.-TOERNOOI - PRIJSUITREIKING Op zaterdag, 4 september a.s. te c,a, 18.00uur vindt in de sociëteit op "Goed Genoeg" de prijsuitreiking plaats van het gehouden ATC-tocrnooi, Daarna gezellig borrelen net nuziek en dans tot 22.00uur, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM —0—0—0—0—0-0-0— :^Du3**sSfclJ-ir-- Ü3 1 MMHHUBfi

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 6