yw'^xrw® ■asia RECTIFICATIE CONTRIBUTIE J. Junioren B+C 50,~(niet 40.— Buftenleden l%~ j ^alixig na 1 december: 5,- extra. Gem.Giro A-515 OP Postgiro 24,10.02, t.n.v. 2e Penningmeester AFC, Nederhoven 14-A'Dam. AANVOERDERS: Lees in de komende "Schakel" de aanwijzingen voor het komende seizoen l PERSONALIA; Op 4 september huwen MIA KERKER en PAUL VELUT, Eamens geheel APO: VEEL GELUK EN VOORSPOED J ATJIQPUZZELTOGHT s Zaterdag, 11 september "Goed Genoeg Rally". Puzzelrit vooraf - plate service van "Eddy' feestje met muziek na. Inschrijfformulieren vanaf 28 augustus(+ verzekeringspolissen) aan het buffet, en bij de Heren Joh. de Bie on Martin Duinker (Spelleider). BULLETIN: LET V/EL: VOLGENDE WEEK GEEN BULLETIN BEWAAR DEZE UITGAVE J PJjOGRAHMA VETEfLÏÏJEN-CQMPETITIE NAJAAR 1971 tyïJ^h&rïi 18/9 -^KWfeKwies/ 25-9 Victoria-APC/ 2-10 evt. inhalen/ 9-10 AFC-HBS/ 16-10 HW-AFC/ 23-IO evt. inhalen/ 30-10 HFCUAFC/ 6-11 AFC-VOC/ 13-11 evt. inhalen/ 20-11 AFC-Quick/ 27-11 Black Devils-AFC. lniialGn/ LEDENLIJST: Nieuwe leden: M.P.Vogel(wip) 6-2-62, Roerstraat 52 A'Dam(lo) p> Prölich(wlp) 23-7-63, Willemsparkweg 138, A»Dam(07) Weer opvoeren als lid: L.A.Hertz(wl) Stadionweg 114 A'Dam(09) M.Slinkert(wl) Pres.Kennedylaan 893 A'Dam(lO) Mutatie: J,v,d.3or(wl) Watorlandstraat 23 moet zijn Waterlandplein 23 A„ Peper van donateur naar werkend lid Adreswijzigingen: N.J.Hannema(wl) 2e Schinkel straat 9 A«:Dam(07) S.A.Karman(don) Colorado 10, Amstelveen K. Voen(wl) Uilenstede 171-3 Amstelveen R. de Bruyn(wl) Uylenstede 179-kamer 5, Amstelveen Bedankt: R.Gibson(wlp)j J.K.F.Kemper(don); R.Spruyt(don); Mevr.M.dc Bruin-Tushuizen(don)5 Overschr,verleend per 16/9/71: R.Peotoom(wl); J.R.K.Burke(wl) f£j. TheunsÜuri). 25 augustus 18.I5uur: IE OPSTELLINGEN: Tplstar BJ1K1 Leiding: C.Kerker, R.Leeser. Byeen: Telstarterrein Sportpark Schoonen- Kulkens-de Wit-BMsman-Lonnee-Seunke-Roosendaal-Eachman- berg 17 45uur Draisma-Leloux-v.d.Bor-Gehring-v.d.Griend-Bootsmaji-Bollen-Lans. ----- 29 augustus: mm^aJ^AFC 1, M.OOuur^ Leiders R.Leeser. Vertrek: 12.00uur met auto's van AFC. Kulkens-Huisman-Lonnee-Seunke-Roosendaal-Draisma-Leloux-v.d.Bor-Gehringwv.d.Griend- Bollen-Bootsman» GRENSRECHTERJ.VERMEULEN. Wilhelmus 2-AFC 2, Ij^CCuur^ Leider: C.Kerker. Vertrek autobus lO.OOuur AFC. v d;Valk-Bouman-Loonstijn-Rachnian-L,ans-Cruyff~do Rooy-Laarhoven-Vlietman-Burke-Noorlander- Blok-Bemor-Janzen«Theeboom, Wilhelmus 3-AFC 3, I2.00uur.. Leiders R.Duis. Vertrok autobus lO.OOuur APO rl ^H' SlaaP-ffinOT-^thi jsso-v.V/attingon-Vroege-R,ainnema-Klein-Timmerman-Pelsma- Prins-Peelen-Wogter-Kint-Bösma. Wilhelmus 4^-JTC 4, 14...0j^uriL Leiding: E.C. Vertrek 12.0Cuur met auto's van AFC. Boyenk-v.Gclder-iakkert-v.Ruyven-Veen-Bouwhuis-Lissauer-Ouys-aolkcma-v.Werven-A.Kahn- R. de Bruyn-Slinkert-Bronv/asser-v.Brockhuizen De opstelling voor KFC 1-AFC 1 op 1 september 18.30uur wordt na de training bekend gemaakt (.31 augustus) De opstellingen voor Gouda 1-AFC 1, Haarlem 3-AFC 2 en Gouda 2-AFC 3, aanvang resp. ^,^C,en 14.30uur, worden na de training van vrijdag 3 september bekend gemaakt. NIET BESCHIKBAAR: Dekker-de Ridder-Dj3solkocn-P.GehringyQuf nt+RSusan maandagavond a.s. 20.30 u melden bij de E.C, iUJ&uiHUVüfflj voor a.s. zondag: vrijdagavond tussen 19.00+20.OOuur bij Chr.Schröder, tel, i5.27.5i. ngH

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 2