AF.C-BULLETI REDAKTIE: j. L van Dijk Verschijnt wekel jks 7 april 1971. IS EET NIET FANTASTISCH WAT DE JONGENS PRESTEERDEN EN. NOG GAAN PRESTEREN. MAAR DAN WEL HET T3W HUIP l KOMAAN, DUIK 2e PAASDAG DE Y-TUNNEL IN EN KOM NAAR ROOD WIT AEC. WE ZIJN ER NOG NIET, KAAK V E GAAN W E L DOOR. "WINNING MOOD" WEET U WEL WE EENENEN OP U. UTTSLAGM. ZATERDAG. 5 APRILs AFC-BOL 3-2; SIZC 2-AFC 2 9-0; APC Vet.-HBS Vet. 5-2; PUPILLEN; Aristos-Al '2-1; Schinkelhaven-^2 sin.o. 5 Swift 2-A^s AEC n.o.; AMVJ 2-A4 1-4 Aristos 2-A5 1-1| A6-0Sclorp 2 0-8; A7-Unity 0^3; A8-AMVJ 3 1-C; A^Swift 0-2; AlOuG.Star 6-0; PuiP-Dl 1-3; B2-Swift 2-1. UITSLAGEN ZOMPIG, A_^ILg_ AFC-HOLLMDIA 2-0; AFC 2-SDW 2 1-1 HBC 2-AEC 3 0-1» WA 2- AEC 4 1-3; Nautilus 2-AEC 5 3-2; R0Di,J23 3— S 1-4; Eland 4-AFC 7 3-2; 8-TO 5 5-2 AFC lA-Animo 3 0-4; RKAV 7-nFC 12 1-8. JUN Aj AEC-VDO 2-2; Wilskracht 2-AEC 2 2-3; Geuzenveld 3-AFC 4 6-2; Ahronds 3-^FC 5 5-3AEC 6-Sloterpark 1-4. JUNIOREN Dg AEC-OWO OU Aristos 5-AFC 5 0-3; AEC 6-Volew. 6 C-l, JUNIOREN Cs AEC-TOD 10-0; lEC~5loDGS™2 3-0; AEC 6-St.Pancratius 4 0-^; StPancratius 7-AFC 7 0-7; DW 10-AEC 8 3-1. HlOGLlAHMA ZATERDAG, lG_AjgILs_ 14.00uur A1C-0SL0(10); .AEC 2+3+4 ziin^vrij, i5.3Ou.-ur AFC(vet)-Black Devils, 2e veld; 14.00uur V&V-aEC,. jun. Al(vriendsch.)le veld; BWG-TOURNOOIs PUP. Al, PROGRAMMA MAANDAG, 12 APRIL "fee PAASDAG) MjJOuur NOOD WIT/A-ïiEC (löl) 12.00uur Ajax 3-^2 (116)1 12.00uur üEC 3-DCO 2 (120); 14.00u.ur AFC 4-Rivalen 2 (]2l); APC r+6+8+9+12 zijn vrij. 12.00uur AEC 7-Bl.Vit'4 (218) 2e veld; 12,00uur Maccabi 2-AEC 10 (322; Ie veld; 14.30uur AEC ll-Germaan 5- (325) 2e veld, I.V.M. SCHOOLWEDSTRIJLEN TOURNOOIEN SÊ$E JEUGDWEDSTRIJDEN. DWC-TOÜRNOOIs B 1 (zondag 11 april) C 2 (idem) HW-TOURNOOIs C 1 idem LIGGING TERREINENg V&V !<0okmeer" Troelstralaan/ Hpod Wit/A^St)ortparknElzenha^en". ten oosten van Noordhollands kanaalf- aan d e Buiksloterditjk t/o Krijtmolen(naast NoorderfreCTaafolaatsA.jax. MiddenwegAtaccabi Sportpark "De Schinkel" achter0.S. EIETALCCMMISSIES, ATTENTIE l Opstellingen en mededelingen voor 17+18 apri], S.V.P. inleveren op maandag (twee de Paasdag), 12-april om 18.00u.ua? sociëteit bij do lieren A.van SOOMERSN en M. KOSTER, BOETE'S° -------R"> PdMBIE C. don BRAVEN (beiden ÜFC 4) ieder 20,-*. (Ver te maken op Postgirorekening 24.10.02 CF Gemeente Giro A-^15, t.n.v."'2e Penningmeester AEC. WIE OK WIE EliIC NEEP? OlcLengasirde 31, tel. 42.27.48 heeft zondag"jï." zijn horloge (merk DRIAT) verloren» Vinder gaarne bellen. Zilverkleurige "Parker" ballpoint j.1., zondag in de sociëteit verloren. Gaarne bellens N, LELOUX, tol. 71,53.56. Sé&^l ,iïi^h

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 1