F.C-BULL r*r=r r V L )4L /A REDAKTIE: J. L. van Verschijnt wekeLjks 24 maart 1971 36el^«rg'ng -No.53. ek we ga:at MET Z'F ALLEN "naar de zaait OM DE JONGEMS VAN HET EERSTE BIJ TE STAAN JAWEL, MET Z'N ALLEN. DANK VOOR UW KOMST BIJ AFC-STORMVOGELSHET BLIJFT NOG MOEILIJK. LUS BLIJFT OOK KOMEN. ZAANDAM IS VIAK BIJ. COENTÜNNEL DOOR EN U BENT PRACTISCH BIJ Z.V.V. Op zaterdag 20 maart werden alle wedstrijden afgelast. UITSLAGEN ZONDAG-, 21 MAART; AFC-STORMVOGELS 1-0; AFC 2-Zeeburgia 2 3-35 ZSGO 2-AFC 3 0-0? KBV 2-AFC 4 5-15 Lijnden .2-AFC 5 i-O; TOB 2-AFC 6 7-0 Sch.woude 3-AFC 7 3-] ODIV 2-AFC 8 2-2; AFC 9-0.Zwart 3 3-1? Si.Park 3-^C 10 afg. 5 JtftT. Ag AFC-DCG 0-15 Unity-AFC 3 1-8; WA 3-ixFC 4 4-4» AFC 5-Sch.woude 3 3-2f AFC 6-ZSGO 5 4-4, JUN. Bs DWV-AFC 0-1- AFC 4-NEA 2 10-0; AFC 5-Meteoor 2 12-0; DW 6-AFC 6- 1-2. JUN. Cs AFC 3-Meerboys 2 7-0; RKAVIC 5-APC 6 0-2? AFC 8-St.Pancratius 5 1-2; AFC 9-StTVmcratius 6 0-2, ffi°G AJ?Ts 14.30aur Pr|mersteyn~AFC (lO) 14.00uur AFC 2-ÏÏCSC 2 (14) 14.00u.ur Zeeburgia 2—FC 3 (21) 2e v.14*Ö0uur .AFC 4-DWSV6I 2 (41) 2e v(RESSHIRTS) 15.30uur Victoria-AFC(vet). PUPILLENg l2.ÖQuur Al-Ahrends; 12.00uur Ahrends 2-A2; ll.OOuur BI.Wit 3-A3; ll.OOuur Geld Star-M? ll.OOuur A6-0DIV 2; ll.OOmir A7-Neerlandia 2? ll.OOuur A8~Bl.Wit 6^ lO.OOuur A9-Bl«iWit 7^ lO.OOuur AlOuRivalen 5; ll.OOuur Ahrends-Bl; lO.OOuur PROGRAMNA ZONDAG. 28 MAART s 145Puur ZW-AFC j01B2-SCA. lO.OOuur Ziïverm.2^FC^2lïÏ6)? 12,00uur AK! 3-KHFC 2(l20); 14.00uur AFC 4-DJK 2 (l2l); lO.OOuur: AFC 5-WA 3(lll) Ie v(RES,SHIRTSI2.00uur AFC 6-Sl.Vaart 2(237) 4e v.14 30uur AFC 7-RODA<23 4(218) 2e v.12.00uur AFC 8-Aristos 3(315) 2e v.AFC 9+12 zijn vrii. 14o30u.ur AFC 10-iimstelzw.5(322) 3e v.14.30uur Germaan 5-AFC 11 (325) 2e v. JUNIOREN Af !4.30uur Rood Wit-AFC (5O1) 2e v.12.00uur AFC 2-Wilskracht 2 (514) 3e v. 5 A 3+4 zijn vrij. 12.00uur KBV 3-AFC 5 (525) 3e v. a' ■i4.3Ou.ur AFC 6-SDZ 2 (5^2) Ae v. JUNIOREN Bs B 1+2 zijn vrij. (ZIE BIJOPST.ZAT.VRIMDSCH.); 12.00uu* Osdorp 2-AFC 3 (629) Ie v. 5 12.-00uur RKAVIC 4- AFC 4 (632) 2e v.j lO.OOuur AFC 5-DWV 4 (634) 2e v. 5 13.15uur DCG 8-AFC 6 (638) 6e v. JUNIOREN^ 12.0Cuur Ajax 2-AFC (702) 3e v,; ZAT.27/5* 13.00uur C2-C3? idem C4-C5. ■12.00u.ur MA 2-AFC 6 (74Ö) 3e v. 5 12.00uur Meteoor 4-AFC 7 (741) 3e v.lO.OOuur AFC 8- Uithoorn 5 (742) 3e v.lO.OOuur /aFC 9-Uit ïoorri 6 (743) 4e v. LIGGING TERREINENi^ —Purmer steyn" Overv/here5! Ijssendijkstraat, Purmer end/ Zeeburgia9 Kruislaan .b/h viaduct/ Ahrends, De Boelelaan/ EL.Wit' "Sloten" Sloterweg/ Gold Star idem. ZW "POELENBURG" COENTÜNNEL DOORy BIJ STOPLICHTST LINKS AFy LiATGS"ZI]^aRM3EUWEN'!/ Zilvermeeuwen, Wfbaut straat, Zaandam(zle ookZW)/ De Germaan "Eendracht-*1Corn. Out shoornstr. Rood WitMELzenhagenn Buiksloterdijk o/h 1/ KBV^Riekerhaven" b/d Haagweg/ Osdorp"Sloten" Sloterweg/ RKAVIC, Oranjebaan, A'Veen/ DCG'Ookmeer" Tr0elstralaan/ Ajax"Voorland" Middenv/e.: EEA, ïheresiastraat, Ouderk.a/d Amstel/ Meteoor, Perenpad, Tuindorp Oostzaan 0/ï(Coentunne: PERSONALIA^ Op 14 maart, werd geborens TYBOA, zoon van FRITS en HELEEN R'OHRIG. 1 Namens geheel ^FC Vt$ HARTE GE^LICITEERD BESTUURSMDEDELINGg De leden worden en nogmaals .nadrukkelijk op gewezen, dat ZgTDIin toestemming van het bestuur GEM onderlinge of vriendschappelijke wedstrijden mogen worden georganiseerd, SOCIËTEITg •vrijdag 2 april is de sociët .it .GESLOTM. (vervolg soc. op pag. 2)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 1