•s LEDENLIJST -2- Adreswijzigingen: P.A. de Munkv'wip) B. do Munk(don) Van Uijenrodeweg II4, A'Dam (il) ,mTO,mi P.W.Claassen(wlp) Tabakspaadje 13, Laren (NH) Zaterdag; "13 maart '71 UIT tegen KHFC, Haarlem. AJ7ÜMGI l6,30uur. Bijeen: 15.15uur APC. ^de-Colu^lto^ HES: Kranendonk-v.d0Ven. NIET BESCHIKB^: Kalsbeek-v.Haren^v. Bruggen. AFSCHRIJVEN: P.van Huijven, tel. 7226.73 Dinsdagavond: Woeneda^niddag^ 18.15 - 19«3°uur selectie senioren A) 19c45 - 21o00uur f! b) G»J*van DiJk* 14,00 - 15,00our niet-geseleoteerde A+B pupillen) hr. v.d. Ven hr. Gverdiek ir on ir' n^ -, n hr. B-urger, 15,00 - ló.OOuur selectie pupillen B) Woensdagavond Donderdagavond; Vri .1 dagavond? Maandagavond 15.00 - 17.00uur 18.15 - 19.15uur 19<30 20.30uur 20.45 - 21.45uur 18.15 - 19.30uur 19.45 - 21.00uur R. Brouwer. junioren C) B) Prits van Klinken. senioren B) t? TS ^.J.van Dijk. I8.15 - 19.I5uur 19c30 - 20..30uur 20.45 - 2l.45uur junioren C) B) Frits van Klinken. A) Vanaf 18.00uur, niet-geselecteerde junioren C? Ben A, onder leiding van dhr. Zweerman en anderen. Vanaf 20.00uur, overige;, .senioren zatten. BE OPSTELLlTTGEIi's |i^iif*L^^ Leiding: E.C, Vertrok van APO: 13.30uur, .^kens-Iïuasra^^^ Wisselspeler*: Cruyff-Gehring-v.d.Valk. GKENSIffiCHTERCHR. SCHRÜDER. ï^^.tB*^^ Leiding: E.C. Bijeen: 11.30uur in kleedkamer. Be Wit~Lans--v.I)ijk^Bouman--Vellenga»Leloux-Frie-de Rooy-Vroege-ïrins-Bosma. Wisselspelers Loonstyn~Berrier-Kahn0 AESCmiJVEN; uiterlijk vrijdagavond tussen 18+19uur bij C,Kerker, tel. 023 - 24.22.92. AoS# vrijdagavond INSTUIF VOOR SPELERS KNVB^ELPTALLEtT HET BALIES. Van 19 t/m 20uur gelegenheid voor plate service a 0,5.0 per persoon, IUKLUSIEF WIJN EN MUZIEK. ^^S^^^A^S^\ler7l'LAA ^iding: E.C, Bijeen: 13.3'Ou k.k. SCHEIDSR; Cv.PEPERZEEL. ^^S^^ÊlJI *^elflD^^ ook 2e elftal). ïe^l^nT dG.ranglift Yan het 4o elftal, rekenen wij op een optimale deelname aan de training oP do dinsdag- en donderdagavonden. TBW/Centrum 2-AFC 5, lO.OOuur. Leiders T.Nooy. Be Bast-de Boer-v.Ifroeknuizen^^ Bronwasser. W.S0: Timmerman-v.Waesberge-Geestman. p Schinkelhaven 2-AEC 6, 12o0Quurr Leiders P.v.Ruijven. O^den-C^ w*d.: voeding-Polak-verhaal. ™^C^IT°/^! Tolenaars~de Kok-Dealde Jonge-Ilidderikhof-Lisselkoen. AjjbCffltIJVM: vrijdagavond tussen 19+20aur bij T.Hooy, tel. 42.36,34. -3- j/JjjlJLluU\liijj.l S ri tl i! 11

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 2