tssmssm I. ■P^BJ«< JUNIOREN C (VERVOLG) ~4- ggJsb^Cj» 11*02"^». Leider o dhr. Mulder, Bijeen: 12.00uur AFC. v\4.Weide~Rabbie-v.d.Bosch~Mulder^^^ Vertheym. (GAARNE VERVOER DOOR OUDERS), AFg_9-WC 10, lg.OOuur- Leiders dhr. Pullen, Bijeen; 11.30uur AFC. H^smaii-Styntjes-v.Ast-Hollen^ de Wii-lT-unes Vas Roodveldt-Magielsen. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr, J.L.Bonnet, tol, 42,19,15, A-PUPILLEN BE PUPILLEN: ;!i£££l^^ Leiding: J.C, Bijeen: lO.OOuur AFC.(GAARNE VERVOER DOOR OUDERS) ^der-G0rdon~Kinsbergen~£uysm^^^ - ±iiY^en„2=^ Leiders dhr,Laarhoven, Bijeen: lO.OOu AFC(GAARNEVERVOER OUDERS) Benker~Aiberts-.de Ruiter-v.Ha^-Plotske-Knc*^ A - 0 Linders-Pelt, ^^^l^rè^^^lJ^£^J^ leiders dhr.Vroege.Bijeen: 10.30uur APO.(Spelen op 4e v. AFC) Zeylstra-Vellenga-v.Teunenbroek-^^ r.. i v fw1 ^0 Rinimelzwaan-Ras. ^iyalen^^^C 4, llf0Ouuxf Leiders dhr.Mienstra. Bijeen: lO.OOuur AFC(GAARNE VERVOER OUDERS ^ei^rten-Mulde^Meyer-^^ Boon-de Loos-Vink-de Groot. iisÖ&S^f-^Zi!^^ Leider: dhr.. Bleoser. Bijeen: 9,15U AFC(GAARNE VERVOER OUDERS) v.Hall-Kï^l-v.d.Ehde-:^ Silva Curiël- ,vnn Thev/issen-Claessen-Peereboom-Guldemond, £^J^^£seji^ Leiders dhr. Wielinga. Bijeen: 10,30uur AFC. Gruyl^zen^.d.M^l^^ Aw, - Biew-aan-Hinloopen-Meyler-Laugcman. MSJ^xsejigkL^ lX#0Quur. Leiding: N.N, ?}jeen:' 10.15uur AFC, Rang~Kapelle~fle izeveld-öts veHe3mingen-.Borstlap-Hotting^Groeneveld-v.Loon-v.dKerk- ,wi o D. -r -,-, ^rsteegen-Verheyden-v.Laatum-.Rodriguez~Vinlce, Al?ü ö-*ttivalen AT ll,00tiurT Leider: dnr.Moeöbö'rgen. Bijeen; 10.3Cuur AFC. Randshuizen~M0esbergen~v.Moerkerk-^® Vaal-Post-Wallheimer-Oey~Fortuin-Kampstra-de Graaff- „TV, /crnn Levie~h'ieuwkerk-Simons-2 x Lóons. AJ?U 9~i£Land/S3DC ^f 10.00^^. Leider: dhr, M.Xeizer. Bijeen: 9.30uur AFC, Ide-Lumey^Ludnowski-Bruggeman-Zeegers-den Hartog-Zaaiman-Wimmers-Ifensens-Weisz-v.Zweeden- BergU^ijraan-Kost, ^GiGiAris^s„4, ICAOOuur,, Leiders dhr, R.de Vries, Bijeen: 9.30uur AFC. P.Meyer-Groen-Teulings-Ondorsta^^ vWaveren-Ostrop-Kevel BIJ NIET OPKOMEN ZONDER AF TE SCHRIJVEN VOLGT ZWARTE LIJST i M^MMïMl ^^ddcigüy-cfrid tussen 7+8uur bij dhr, A.de Jonge, tel. 18,89,56, B-PUPILLENs Arsena^iF^JL^^ Leiders dhrc de Swarte. Bijeens 9.45u AFC. Spelen op 4e v. AFC. MLE^semljJ^^i^ Leider: dhr. N.v.Til. Bijeen: 9.30uur AFC. ONDERLINGE CQMPETITIE s Navajo's-Chcerokees, 9»3Guur, Bijeen: 9.00uur AFC. Sioux-Pawnees? 10.30u.ur, Bijeen:lO.OOuur AFC. Commanches-Apachen, 11.30uur, Bijeens 11 .OOuur AFC. EERSTGENOEMDE TEAMS SPELEN IN V/IT SHIRT. Leiders en opstellingen van alle B0Pupillen zijn bekend. ZIE VORIG BULLETIN i^^.™nj^^ R.J.A. Vo,res is ingedeeld bij de Apachen. SCHEIDSRECHTERS BIJ DEZE WEDSTRIJDEN: dhm, A. Bonnet en P. Overdiek. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+8uur bij dhr. H.A.Overdiek, tel. 42.7O.90, OPROEP AAN ALLE PUPILLEN Als ons eerste elftal zondags thuis speelt, komen jullie dan met een goed gesmeerde sten een beetje sfeer maken JULLIE GROTE BROERS REKENEN ER OP Hl ACS0 ZONDAG, 28 FEBRUARI OM HALF BRIE? R.F.C. 1 ZMIWOOimmElMM 1 zie bijgevoegde circulaire. EL: IS WEEN. EEN MOOIE PRIJS TE WINNEN

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 6