JUNIOREN A: DE JEUGDi SiJlSEË wordt 2 wedstrijden niet opgesteld/ na kontalct opgenomen te hebben JUE.s ZIE TEVENS SEN, 5+5+6. ^et de Jeugd commissie. ^^£ii^^^ Leiders ;dhr. Baar schors. Bijeen! H.OOuur De Spartaan. Boyenk~i..de Vries-fiuismnn-P.de Vries-Hielkema-Gerritse-de Graaf-Visser-Iuiks-Vos-Sandberg. HES s ICLotz-vHouten-Dirken ^.2+5..•vrij. Zie andere on3tellingen* AFC 4>-Germaan 3, 12.00uur, Leiding! J.C, Bijeen: ll.^Ouur AEC, B*eitGnslein-Fijlstra~v,lul^^^ I3^cekhuv. Ss v.d.Zeyst-Worm-de B0Gr. viotorv 2--miFC 5. I2c00uur. -— - - ffjJMijI^ OF TELEFONISCH .EINCËSCHREVEN. ^Hl£|^^Lo^^ Leiders dhr., Pas Jr. Bijeen! 9.30uur Swift, v.d.Hazel-de Bel~Stenvcrs-V/ilmink~G0ossen~K^^ Ham-c.Cleef. RESs V/itte-Smit-Thiel, JUNIOREN Bs/_ r ----------------~(^ni OOK aNDR-E OPSTELLINGEN). ïïi^oorn-AgC, I4,?0uur, Leiders dhr, de Jonge, Bycens 13.15uur AFC.(GAARNE VERVOER OUDERS) v.d.D0ef~Stam«Roeland~Parsser-de Vries-.v.Rijk«Leun-Knijff-Tjon A Ten-Leeser-v.Berkel. RESs Nucssink-Brink. |e|puoci^EC -2.^_1^^0m^_ Leiders dhr.v.Doesburg. Bijeen: i3.3Ou.ur AFC(G/AdRNE VERVOER OUDERE ^enaars-Buisman^^ IÜES s Landman-vGelder WMS 2-AFC I4.^0uuritf Leiders-dhr. Claus. Bijeen! 13.30uur APC. ^ent-Kikkert~Mulder~Grocneveld^ t,^.,-, A__ Velthuyzen. RESs v.Ameydon-J.Keizer. ^M-£lJb^C 4V l^Ouur». Leiders dhr. Melis. Bij0ens 13.30uur AEG, M.Kcizer-Kalin-Koolc-v.Hou^ RE'Ss Sarfaty-de Baare. jqyalon 3-AFC V 11.30uur^ Leiders dhr. Ihijsson. Bijeen! I0#30uur APC. y,;Uneyden-Thijssen~v,d,H0rst~de Hoon~Bcen-v.Gelder-Brink-Staal-Kamp-v.N0rden-Landman Uie andere opstellingen), RESs v.Bur on-Hamburger. (GAARNE VERVOER DOOR OUDERS) AFC 6-RAP 4. lO.OCuur. Leiders dhr. de Baare, Byecn: 9.3Cuur AEG. Sarfaty~GT.cntzius-Thewissen-.de Baare-Klever-^oses-Rood-.Guldemond-J..Keizer-.v.D0ngei>. Cantagalli(zie andere opst.).EES: Speyer-v.Hulst DaAR ALLE B-ELFTALLEN SPELEN, VERZOEKEN WIJ DE SPELERS ALLEEN BIJ UITERSTE NOODZAAK AF AFSCHRIJVERS yrijdagav. 7+8uur bij dhr.Hulskes, tel. 72,09,35. TE SCHRIJVER. JUNIOREN Cs Jkod_Vit A-AFC, 12.0Ouur. Leiders dhr. Peeters, Bijeen! ll.OCuur AFC. Uiterwijk-Jongen~Lissauer-v, Oenend RESsParson«d.Moor-Ludv/ig.(GAi\raME VERVOER DOOR OUDERS). Schellingwoude 1-AFC 2r lO.OOuuri, Leiders dhr.Vermeulen. Bijeen! 9.0Oaur AEG d.Moor-Ladwig-Neep«Parson-Nelissen-SWaab«Huisma^r.Bclderink-de ^<yy v.Zuydewijn-Bartman- Qrv Spijker~v.Gelderen.RES: Lv.Bruggen,(GAARNE VERVOER OUDERS) EE-!E_l-^e 3, -LJ.,50uur^ Leiders dhr,Pereboom, Bijeen2 10,45uur AEC Haan-Vincentie-Dcams-v.Tijn-Kruif^Meyer-v.Zijst-ï^euns-feiser-PoslPelt^ n n ]1ES* Pereboom~v,Zijst. (GAARNE VERVOER DOOR OUDERS.) ^iLi^L^r^^ Leiders dhr- Hölz el.1 Bijeen: ll.OOuur AEC. v.Tooren-Hb*lzel-v,Bork-D.v.d,Zeyst-de Groot-Soester~Brink-.En^elhard-.Schans-Oranje-H0ukes. ftw c S:v,d,Louw-£oeyi:mc-Bouter. (GAARNE VERVOER DOOR OUDERS). ii£!L|^ Leiders dhr. de Mey. Elpens 11.30uur aFC. v.d.bluys-de Mey-Mellema~ten 'Brink-Iheunissen-den Broeder-Waanders-Pinke-Rottenberg- Korver-vBuuren-Nanninga-Vcrwoerd AFC 6-NFC l, J£^OOuur^ Leiders dhr, v.Tooren. Bjjcens 9.30uur AFC. Boeke-de Swarte~Levie-de Jong-v.Geenen-Baldcenes-D0tsch-Goedhals-.Baggelaar~Duursma^iekus. RESs Schoonoord-Grünwald. i^J^212£Ei^ Leiders dhr. de Groot, Bijeen: i3.3Ou.ur AEC Hardonk-Otten-Styl^Vanderbroek-Huizinga-de Groot-Starrenburg-Geskes-Hensêns-V/eyermans- Houkcs, RESs v*Eosüum~Magielsen-Jacobs, e 9e Z. 0Es m

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 5