■HH^H WIE OH V/IE -2- SOCIËTEIT;. - rlIJDAG, 5 MAAET, zal de sociëteit i.v.m. het jubileum van ACC, GESLOTEN ZIJN Menu a.s. zondag: Meloen oocktail-tournedo. OP vnrkenshaasje roomsaus-div.groenten- TOASffl, aaxd.-coupe maxson: 109_. Plate serviceƒ6,.-. I "—Zaterdag, 27/2 UIT tegen TOC E'Dam. AANWJïG: 15.00a. Biieen- 13 3Cu iPO feetótoendonk-^d^re^,^,^^^^^^^^^ JXtt^ïe^' R2S. Moesoergen-v.Maerlo, N.B.v.Bruggen-Werner-Leesor. AFSCHEUR: P.v I^ven' 72 26 73 Adreswijzigingen: J.H.F.J ?n E.M. de Krutf(wlp+Jlm.) Schumanflat 2, Uithoorn. H.J.G.A. Mul(wl) Baarsstraat 9 A'Dam(07). BEDANKT: W.Ymkerdun) >wvBE OPSTELLINGEN: d ATC-Z^mVQOETMBEÜWEH, 14.30^ leider: K.Kerker. 3«een: 15.50aur in kleedkamer «UbSELSPELBES: Cruyff-Gehring-v.d.Valk-v.d.Bor. GEEMSEECHTEE; CHE. SCHEODEE. iWlfr^h^-^^-r1"'1'3"^ R'Leese?' B«e^! U.30aur in kleedkamer. De fet-Ions-Doonsfa.jn-Bouman-Vellenga-^loux-Frie-de Eooy-Bouwhuis-Prins-Vroege iKPinTT,™. ¥«s.! Be Bruyn-Bootsman-E. Jansen. AtSCHEIJVEN. urterlijk vrijdagavond tussen 18+19uur bij C.Korker, tel. 023-24 22 92 g§§== STEUNT ONZE SPELEES.= SOS SÏEÜBÏ CMZE SFSLE;s SOS STEUNT ONZE SPELEES ='S 0 S A^j^Z^g^fflga^ TTJJim. PEECISS 5 UPS. ,SLT0 2-AFC 5, -lP.OOniir,, Leider: P.v.Euyven. Kahn-Kakkort-HielkemaJfatWjsse-v W.ttin-on Ü^mbTei; Tll'eltT'-^^l^', ^^^^or^enCv^^aint-v.Euyven- TOO pS^f^ t ;MZ!6 °°- 2C') V"S'! Gehring-Hui^n-Susan. ÖSè^St*SS W^'b °tlnd^d3 Bf-^-^-n-lromp.v.WaeSbc SK.V 2-AFC S2 -iS*T£BTOnr?f ^SS^lk0en-WS«.3^-K.Fdenstra-Hompes. "T^lv^p~-7f^ifi1^ ";xduI r-Bo°y. Biieens 13.30uur Egso-Motor Hotel, Dc Boelelaan ^.^st-Claus-Geusebroek-Haubrioh-Wielinga^v.teiest-Seunke-Janssen^.Velieng^^e!^* il-sommn™. •■-, Scheepstra. W.S.A.v.d.Bor-v.Ewijk-Jongen. ^HHIJVafv vrijdagavond tussen 19+20uur tij T.Nooy, tel. 42 36 34 NIET BESCHIKBAAE: Teienaars-de Kok-Wde jJLgU&erS^K TOS'Actief 2-APC 7. 10.00.niT., Bijeen.- 9.30uur T/Aotief. ^P^eving-Koster-doVijs-Jfese^ AJP 8-DCG S^aa^. Bijeen: I4.0S ^-^^-Vocking, vJtaaltc-K^eving-Amcs^u^-P.^^ CTO'70 r tav -n t t,- SSÜS' S IMte-Ititzsche-Sprenger. I^LJJL3=M2^21.%^Ma52S2£Il Bijeen: 14.00uur CTO. Koekenheim-Hesseling-Silbe^berg-Tissen-Nioman-ICerker-v.d.Breggen^agenaar-Woudsfa^ o.v,Dijken-J.Brand-Eede Jong-Beloux-v.Klinken-v.Soomeren-I.de Jong-J.v.Bijk-Willemsc- ApqnHBTTTOW. •- Sehoffers-K.Brand. EES: Galavazi-Kolsert. AFSCHRIJVEN; vrxjdagavond tussen 18.30-19.00uur bij D. Susan, tel. 44.01.38. ZATiïiüJiGVOETBAL; AFC-ZOB. 14.00mrrr Bijeen: 13„30uur 7^-------------------- Vogol-B'Ollyslager-IeyBsenaar-Hoogendoorn-C.Smit^Boom-Brouwer-G.Smnt-d. Vfeal-Duis- \w x irar o - nn -r, v.d.Heydt, EES: Stroker-Piopers. AJO 5-ADE 2, ^.OOuUtu Byeen: 13.30uur in kleedkamer. SPee^-W,Bosoh-J.BoSma~Boogaard-Wildc^ RESj Smedicus-v*d, Zcyst. AFSGHRIJOT: vrijdag tussen 7+Siair bij C.Tromp, tel. 73.58.10,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 2