!KBB ■y" JUBTOAEH Cs ~4~ '^-Wilskracht. 15«OOuur. Leiders dhr. Peeters. Byeen: 12.15uur -PC, UlterviJK-Vincontio-Lissauer-yJ^^ RES: de KruifJMPëlt. ^ll^ME-i,^^ Leiders dhr.Vemeulen. Bijeen: 12.15uur AFC. De Moor-Ludwigw-Ne^v.Gelde^^ apr 1 pw i ii ,n t Je Roy v.Zuyduwijn-Bartnan-Spijker. A-bU 4-CDW 1, 11^0izur,fi Leider: dhr, Soes-ter-, Bijeen: ll.OOuur AFC. v.Tooren-v.d.Louw-irdlzel-v.Pork-L.v^Zeyst-^e Groot-Soester-Prink^Engelhard-Pouter-Schans, RES.: Boeyink-Houkes~Oranje« M£^™Ll^i-2OOuurLeider: dhr. de Mey. Bijeen: ll.^Üuur APC, v.d.Sluis-de Mey-Mellema-Ten ^rink--TheuniSsen^handers-Pin]re^ottenbcrgwKorver-v,Puuren-- Nanninga-Verwoerd Peruaan ^^^jUJ^ljd^^L. Beider: dhr, de Groot. Bijeen: iO.CCuur AFC, Iferdonk-Otten-Stijl-Vanderbroeck-Huizinga-de Groot-StarrenhurgwGeskes-IIensens^Weyerrnans- Houkos-Wertheyn, RES:- de Swarte. iijjo e-^KAVIC 6, U.^Ouur. Leiding: J.C..Bijeen: 14.0C-u.ur APC. v.a.Weide-I^bbie-v.d.Bosch-Veerï^^^ Goedhart. RES: Wertheym-Stljl, AFC 9-DW 9. lO.OOuur- Leiders dhr. Pullen, Bijeen: 9.30uur iOFC, ^sman-Stijntjes-vaAst-Jacobs~Mock~vJ^^ Wit-Nunos Vas Roodveldt- ,lmmn Magi els on-v dRevel en lil ZATETüA'i.GMBjJPilG (VRIENDSCHAPPELIJK): APC C ^\PC_C 6, l^QjXujxJC 5 WIT SHIRT), Leiders: dhrn.Pereboon+v.Tooren.Bijeen:14,00u AFC ■uvin-de K^ff-Dans-v.Tijn-^ Boekende owarte-Levie-Schoonoord-Niel sen-de Jong-v.Gcenen-Bakkenes-Dotsch^Goedhals- ^aggelaar»-Puursna~Gri.mwald-.Miekiis. BIJ UITWEDSTRIJDEN GAARNE MEDEWERKING OUDERS VCCP HET VEïlVOER. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond tussen 7+öuur bij dhr, J.L.Bonnet, tel. 42,19.15. BE. PUPILLEPs Mededelingen betreffende de A en B-pupillen, Nog enkele weken en dan is het weer zover, Ban gaat het pupillenballetje weer rollen. Nu heeft de Jeugdcommissie besloten hier een feestelijk tintje aan te geven, V/e gaan dat doen door middel van een filn-voorstelling in het Renbrandtplein-theater. Tevens worden op deze. ochtend enkele belangrijke mededelingen gedaan betreffende de kenende competitie. Bit alles vindt plaats op ZATERDAG, 13 FEBRUARI, yangt aan on IC.OOuur en eindigt plus minus 12.0Ouur. Zaal open on 9.30uur. DUS: A +-.B-pupillen kont allen. Ook jullie ouders, broers en zusters zijn weikon, want hoe neer zielen hoe neer vreugd J Aanmelden ALhfflg^d.m.v. het inzenden van onderstaand strookje. Opsturen aan P, GEERING, STA. .DIQNWEG 180 fI< AMSTERDAM, vóór 10 februari a.s. -7—hierlangs afkaippen- NAAM PUPIL Mijn ouders gaan WEL/NIET ^mee. Mijn broers/zusters....(AANTAL) gaan ook nee. ZORG BAT JE OP TIJB PENT, —o—o—o—o—o—o—

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 4