ULLETIN 4' M REDAKTIE: J. L. van Dijk Verschijnt wekelijks CT "D T T T UITSLAGEN" KHFC-AFC 1-2. ALLÉ (HERIGE WEDSTRIJDEN OP 27 DECEMBER, 2+3 JANUARI WERDEN AFGELAST, PROGRAMMA ZATERDAG. 9 JANUARI; AFC 1 vrij, 14,00uur OSDO 2-APC 3 (.212e veld PROGRAMMA ZONDAG, IQ JANUARI 145Ou.ur Uithoom-AÊCXÏÖÏ5 12.00uur AFC 3-.Zandvoort.rru 3(l20) AFC 5 t/m 9 zijn vrij. 14.30uur<RAP 6-AFC 11 (325) Ie veld JUNIOREN ki llcOOuur StArtinus-AFC (501) 3e veld 10.00u.ur APC 3~Uithoorn 2 (522) Ie veld JUNIOREN Bg' B 1 6 zijn vrije -'.'■-«"> iiu lO.OOuur AFC 3-ZSGO 3 (629) ^e veld JUK C 6 januari 1971» 36e Jaargang - No. 22 14,45uui? HCSC 2-AFC 2 (14) 12t45uur Schollevers 2-AFC 4 (41) AFC 2 - vrij, h,30iïux dws 3-/1FC 4.(12.1) 12vOOuur VLO 5-AFC 10 (322) Ie veld 14,30uur AFC 12-RKAV 7 (432) Ie veld A 5 6 zijn vrij» lO.OOuur AFC 4-Spartaan 4 (53l) 2e veld ll^Ouur BI.Wit 3-AFC 2 (614) 3e veld 5Guur St.Martinus 3~AFC 4 (632) 2e veld lOOOuur AFC 5-DCG 5 (634) 2e veld ,Pancratius~AFC (702) 4e veld ll^Ouur AFC 2-Animo(71l) 3e v. (RES.SHORTS) C 3 vrij, 12.00uur El8.nd 2-AFC 4 (732) 2e veld 13cl3uur AFC ^-Wilskracht 4 (730) 2e v. 14.30uur AFC 6-NEA 2 (740) 2e veld l0.0Gu.ur KBV 4~AFC 7 (741) 2e veld 13«Q0uur AFC 8-VDO 5 (742) 3e veld LIGGING TERREINEN; lA430uur AFC 9~Wilskracht 5 (743) 3e veld HCSC, Ijsselmeerstraat, Den Helder/ OSDO, Burg.Stramanweg, Ouderkerk a/d Amstel/ Schollevers, 'terrein' "ASVA" "Middenmeer" Krui slaan h/d Middenweg/ Uithoorn "Burg.Koot- Sportpark" Zijdelweg, Uithoorn/ DWS, Jan van Galenstraat/ "VDO, zie Uithoorn/ RAP, De Boelelaan/ St.Martinus "Overburg" Amsterdamseweg, Amstelveen/ Bi.Wit "Sloten" Sloterweg/ St,Pancratius, LindberghstraatBsdhoevedorp/ De Eland "Sloten" Sloterweg/ KBV "Riekerhaven"' b/d Haagweg. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis, van het overlijden van Mevr. Cornelissen-ooharf In leven donatrice der vereniging. Wij betuigen onze deelneming aan de naaste familie, W^CHJ^J? heeft de voetbalbroek kous van ERIC LINDERS gevonden na de training op 23 dec. j.1, Gaarne bellens 42,90,96, -^±£~^F, LAARHOVEN (AFC 2) 20,—en F. 3ERRTER (AFC 2) 20, Over te maken op Gem.Giro A 515 OF Postgiro 24.10.02, t.n.v, 2e Penningm.AFC Amsterdam P P.C.-NIEUWS; Zondag, 17 januari a.s. op veelvuldig verzoo'! - HERHALING- van de TROS-FIIM AFC-75 JAAR. ianvangs 17,00uur in de sociëteit. SOCIËTEIT Menu a.s, zondags soep-1 coupe malson soep-tournedos 01 cordon bleu—aard.-div.groenten-appelmoej Plate service a 6,. •^1 ■nManBMI

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 1