-5- WEGENS HET NIET-DOORGaAN VAN DE WEDSTRIJDEN VAN AFGELOPEN ZONDAG, HEEFT DE J.C. DE OPSTELLINGEN VAN J.L. ZONDAG GEHANDHAAFD DE SPELERS VüN DE JEUGDTRAININGEN wordt verzocht om, i.v.m. de slechte weers-gesteldheid, tevens een paar gymnastiekschoenen of basketbalschoenen mede te nemen, 9ï§ÏSJiï^5^=?2N5é5i_22_£5?5?5ERi JUNIOREN A; Rivalen-AFC10.OOuurLeiders: dhrn. de Bie en Kramer. Bijeen9.3 Ouur AFC, Kahn, Meilegers, Rachman, v.Gelder, Seunke, v.Ruyven, Geluk, Timmerman, Vroege, de Vries, Quint. RES: v. Hal, Boyenk, de Bruyn. AFSCHRIJVINGEN VAN DE RESERVE's WORDEN ALLEEN GEACCEPTEERD MET ZEER GELDIGE REDENEN. AFC 2-RKAVIC 2, 14 .5 Puur. Leiders dhr. Baar schors. Bijeen: 14.OOuur AFC. OPSTELLING; zie opst. 22 december tegen WA 2. RES: Swart, Polak, Gerritsen. AFC 5-WA 3» lQ.OOuur. Leiders dhr. Bouman. Bijeen: 9.30uur AFC, OPSTELLING: zie opst. 22 december tegen Arisios 4. RES: Speyer, Kramer, Kistenmaker(zie A 4) AFC 4~Spartaan 5* lQ.OOuur. Leidings J.C. Bijeen: 9„3Ouur AFC, Eisma, Wilmink, Bakker, de Graaf, v.t.Hull, Hessels, Gamelkoorn, v.Til, Zilverberg, Smit, Kloos, RES: Speyer, Kramer, Kastenmaker (zie ook A 3). JUNIOREN B: AFC-VDO, 10.OOuur. Leider: dhr, Pas Sr. Bijeen: '9.3Ouur AFC. OPSTELLING: zie-opst. 22 december tegen Bl.Wit. RES: Breitenstein, v.Soest, v.Leeuwen. DVAV 1-AFC 2, lQ.OOuur. Leiding: J.C. Bijeen: 9.30uur LVAV, OPSTELLING: zie opst. 22 december tegen RKAV1C 2. RES: Reurings, v.t.Hull. Lijnden 1-AFC 5, 12,00uur. Leider: dhr, Domhcf. Bijeen: 11.3Ouur Lijnden. OPSTELLING: zie opst. 22 december tegen Lijnden 1. RES: Kragt, Tanzer. Swift 5-AFC 4^ I2.00uur. Leider: dhr.Overdiek. Bijeen: 11,3Ouur Swift. OPSTELLING: zie opst, 22 december tegen Wilskracht, RES: Geestman, Kraak, JUN, B 5 vrij. Zie opstellingen Jun. BI, 2, 3 en 4« HOERA - HET IS ZO VER. TOCH NOG IN HET OUDE JAAR, ==~l^^2^S£=,2M^=S=l^ DWG 2-AFC 7. 12.00uur. Leiding: J.C. Bijeen: 11.3Ouur DWG. Blomkwist, v.Haastrecht, Buys, Jorna, Bouwens, Melkman, Vink, Wit, v.d,Haak, Mostert, Thiel. RES: v.d. Zeyst. Ahrends 3-AFC 6, I4.00uur. Leider: dhr. Lommcrt. Bijeen: 13.30uur Ahrends. Roosnek, Lommert, v.d.Hazel, Meyer, de Bel, J.W.Bos, Stork, Korver, Tiebosch, Zilverberg, Vellenga. RES: Crabbendam, v.d.Horst. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond, 27 december I968 tussen 6~7uur bij dhr, Joh.de Bie, tel.15.50.06. JEUGDSPELERS, ATTENTIE Door de feestdagen zijn er 2 programma's vastgesteld. Gaarne jullie medewerking i.v.m. de afschrijvingen. Ook voor de JUN. B 7 is er thans een wedstrijd vastgesteld. Doordat diverse spelers niet beschikbaar zijn door de wintervacantie, zit de J.C. in nood om alle wedstrijden compleet te krijgen. ONNODIGE AFSCHRIJVINGEN ZULLEN DUS NIET WORDEN GEACCEPTEERD. Indien dit wel geschied kan de JUN. B 7 NIET door blijven gaan en zullen de B 5 B 6 als rouleringselftallen blijven optreden. Bij de opstellingen van. deze teams zal dan rekening gehouden worden met die spelers, die naar de mening van de J.C. onnodig afschrijven J JUNIOREN C: PROGRAMMA VOOR 22 DECEMBER. j SDW-AFC, lQ.OOuur. Leider: dhr. Peeters. Bijeen: 9.15uur AFC. Mogen wij voor vervoer op do ouders rekenen? 3Dank U. Nuessink, Stam, Roeland, Dorlas, Weissman, v. Rijk, Kraal, Khijf, Tjon-A-Ten, Deun, Berman. RES: Melis, v.Ruyen, Gehring. c g -6- P, Hausel (wl) Julianalaan 15^e Rijp (NH) B,.v, Wattingen(wl) Hercules straat 82 Amsterdam(09) J v d Borr:, Bcloste".n 112, Amsterdam(ll) h

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 5