A.F.C.-BULLEflN ÏS^^SE^ dman, agt, REDAKTIE: J. L. van Dijk Verschijnt wekelijks Bern omar 10, september 1968, EROGfoAA 21 en 22 september; APC - JOS.(ALLE THUISWEDSTRIJDEN van APC 1 vangen dit seizoen aan- om 14.3 Puur SIM 2-APC-2; APC JJSEHBA'a 2; JOS 4-APC 4f- APC(zat) vrijj A'veen 3-APC(zat) 2. UÏTSLAGEEI 7 september o Spartaan-APC 2-21 Ymniden 2-APC 2 2-0; ADE 2-APC 3 9-4; ABN 3-AKJ 4 3-4; Volew.(vet)- UITSLAGEN 8 september; APC(vet) 9-0. OWO-APC 6-2; Yolendam 3-APC, 2 1-8(j); Victoria 2-APC 3 2-0; B3 .Vit 3-^lFC 4 11- APC 5-M3 5 5-0; APC 6-0IA 2 6-3; APC 7-SCA 2 1-8; APGS 3-APC 8 1-2; Lynden 4^ic 9 5-1; ADI/ 3-APC 10 3-5; Aristos 6-AFC 12 7-0; HAP 8-^.PC 13 5-2; Qr.Zwart 4-APC U 34-0. J^> As NPC 2-APC 2 1-6; St.Kartinus 3-APC 4 5-3. M.*.. B.« APC-SDW 0_0; Ahrends-AK! 3 1-2; Sloterpark 3-APC'4 1-5; APC'5-ZSGO 6 12-0. TOB-xlPC 0-3; Ahrends-^PC 3 2-10; Ahrends 3-^PC 4-0-12; APO 5-St.Pan6r.'4 6-3; APC 6-Uithoorn 3 4-2. 13;00irar APC 2-CJW 2 (12> Ie veld 12.0Cuur APC 4-ZSGO 4 (66) 3e veld lO.OOuur Rivalen Paps-APC Paps. PROGIU-ÏM, ZATERDAG, 14 SEPTJ^iBER^ 14«30uur PSZ-iiPC 07" 12.00uur'APC 3-V&V 3 (41) 2e veld l6,00uur APC(vet)-Hercules, Ie veld 2R0GRAMI-IA ZONDAG,-15 SESPTEt'JBER: 14*3Omar Alkm.Boys-APC7101 ll,30uur Quick(A) 2_APC 3 (119) 12.00uur Zeeburgia 4-APC 5 (113) 2e veld APC 6 -vrij. 12.00uur APC 2-J0S'2 (116) Res,shirts H.OOuur APC 4-Rivalen 2'(l24) ?rs tri, 10.30u.ur Aalsmeer 3-APC 7 (218) Ie veld lO.OOuur APC 9-ASYA 3 (312) 3e veld 14.30uur Bl.V/it 6-APÖ 11 (317) Ie veld 12.30uur Rivalen 8-APC 3.3 (436) 2e ve3d JUNIOREN As 12.00uur AFC-SBW (501) 3e veld I4.30uur APC 3-DCG 5 (530) 2e veld JUNIOREN Bs lO.OOuur Ajax 2-APC (6022e veld lO.OOuur TDO-APC 3 (625) Ie veld JUNIOREN Cs I2.00uur APC-DCG (645) 5e veld 13*15uur BDK-APC 3 (663) Jun. C 5 vrij, 13.15u-ur KBV 3-APC' 7 (675) 3e veld LIGGING TERREINEN; PSZ "Het Jagèrsveld" Zaandam/ Alkm.Boys "Overdie" Alkmaar/ Quick(A) Dorre steinseweg, Amersfoort/ Zeeburgia, Kruislaan b/d tunnel/ Aalsmeer, Sportlaan, Aalsmeer/ BI.Wit "Sloten3 Sloterweg/ Osdorp "Sloten" Sloterweg/ Rivalen "Riekerhaveni b/d Haagseweg/ ZSGO "Ookmeer" Troelstralaan/ Ajax "Voorland': Middenweg/Meerboys "iïiddenmeer" Kruislaan b/d Middenweg/ TDO"Voorland" Middenweg/.DCG "Ookmeer" Troelstralaan/ BDK '«Sloten" Sloterweg/ KBV "Riekerhaven" b/d Kaagseweg, jSRSOïfoLIA- Geborens Marjqlijn, dochter van de Heer en Mevrouw,CO ONSÏIAN. ïlamens geheel APC van harte gefeliciteerd lO.OOuur APC 8-DEC 4 (311) 2é veld, res.shirts lO.OOuur APC 10-WMS 6 (316) Ie veld lO.OOuur Osdorp 4-APC 3.2 (414)'Ie veld 12.0Cuur APC 14-TOB 4 (437) 2e veld Jun, A 2 «.vrij. lO.OOuur ZSGO 5--FC.4 (531)' Ie veld lO.OOuur lïeerboys-APC 2 (613) Ie veld 14.30uur APC 4-RKAVIC 6 (636) 3e veld Juli. B 5 vrij. 12.00uur'DCG 2-.aPC 2 (651) 3e veld lO.OOuur APC 4-SCA 3 (669) 5e veld Jun.'C 6 vrij, 14.00m.ir APC 8-DWG 5(678) 5e veld TE KOOP: Huwelijks vrijdag, 13 septembers BJÜRN NESENBEEIENL en SIBYLLE POLLINI, RECEPTIE2.16.30-18.OOuvir sociëteit "Goed Genoeg". 1 paar voetbalschoenen. Maat 41. FAM. HENDRIKS, Rijswijkstraat 63, tel. i5-.44.93. BESTUURSHËDEmiNG g IpGENS WANGEDRAG na de training op vrijdag JO aug, en vrijdag 6 sept. op het Sportpark p'Goed Genoeg" worden de volgende C-junioren voor é"én maand geschorst-s A. van. DUINHOVEN én' G.W. "STRUIKSMA. BILJ.H}TEN: APC - HBS 'om vrijdag, 20 septeinb* a,s< f J» -'■ ,~f 34^ Jaargang No. 5» m m m m

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 1