l*>J>J-*>JM^Ei LLL-=ï=J REDAKTIE: J. L. van Dijk Verschijnt wekelijks Aan de leden van AFC, ACC, ABC en van Vereniging Sportpark Goed Genoeg* Zoals de voorzitter van A.l^C, (tevens vice-voorzitter Stichting Goed Genoeg) tijdens het jaardiner van AFC bekendmaakte, zijn in prettig overleg met de Gemeente-instanties (GenuInspectie Lichamelijke Opvoeding) de plannen voor de aanleg van tennisbanen op ons Sportpark in vergevorderd stadium gekomenr. Hoezeer wij ons hierop verheugen behoeven wij niet uiteen te zetten,, In een bruisend levende gemeenschap als de onze past deze uitbreiding volkomenc In verband met het aantal aan te leggen banen is het voor de Stichting van groot belang op korte termijn een inzicht te hebben in de interesse voor tennis van de leden der aangesloten verenigingen. Diegenen van U die die interesse hebben verzoeken wij onderstaande vragenlijst te willen invullen en omgaand in te leveren bij: Hr„ Balk op het clubhuis; Hre CoTh, Boer, Koninginneweg 167; Hr« W.G,Staats, Churchill-laan 25 aj Hr* H«D<Scheepstra, Nederhoven 30* STICHTING "GOED GENOEG" H9W. van Teunenbroek. 1. Speelt U tennis a in een tennisvereniging b ook in competitie en/of toernooien c in onderling clubje 2. Spelen één of meer van Uw huisgenoten tennis a wie b in een tennisvereniging c in competitie en/of toernooien d in onderling clubje 3. Zoudt U, om b0v„ gedurende de zomer in conditie te willen blijven, willen gaan tennissen als U er op Goed Genoeg de gelegenheid voor kreeg (wij denken hierbij ook aan leden van ietwat gevorderder leeftijd) 4* Zouden U en/of Uw huisgenoten ingeval er een "Goed Genoeg"-tennisolub opgericht zou worden, zich eventueel als lid opgeven NAAM:.., ADRES LID VAN:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1968 | | pagina 6