miLMft o a©a o a n REHA.KTIE2 J.L. van Dijk - verschijnt wekelijks - 32e Jaargang - No. 2 - 21.7,'66, >urg CONTRIBUTIE: fl. 65.(incl.jub, 60,— 55.—M 38.50( 33.50( 17.50f 45.— 38.50( 32.50( 32.50( TOESLAG II 1.11.' 66: fl. 5.~ 5.— 5.-- 2.50 5.~ 5.-- 5.— 2.50 2.50 2.50 Op 1 juli ouder dan 30 jaar tt tt 25 M Bovengenoemde contributies zijn inclusiefKNVB-verzekerin^. Ondersteunende leden min. fl. 255 jub.bijdrage fl0 5,(facultatief) De contributies dienen voor 1 september a.s. te worden voldaan op postgiro 24,10,02 of Gem.Giro A. 515, beiden t.n.v. de 2e Penningmeester AFC, Plantsoen Laanhorn 10, Amstelveen, VPQRLOPIGE^ IfflELIflfc TRAINING Onder leiding van G,_van__Dijk,_ DIIsDAGAVOId"'" ---~~- 18715 .- 19.30aur DONDERDAGAVOND 18.15 - 19.30uur 19,45 - 21.15uur KNVB-elftallen 1 - 2 - 3 19.45 - 21.15uur JUNIOREN A. JUNIOREN B„ KNVB-elftallen 1 - 2 - 4 LEZE TRAINING BEGINT DINSDAG 26_JÜLI 1966_._ Onder leiding van £«_Kramer WOENSDAGAVOND - - - 1B~Ï5 - 19.30uur SENIOREN 5 - 6 - 7 - Zatten 19.45 21.15u.ur SENIOREN (8-9-10-11-12 DEZE TRAINING BEGINT W0ENSLAGJL7 AUGUSTUS__1966._ DE TRAINING VOOR DE PUPILLEN WORDT NADER BEKEND GEMAAKT, VOORLOPIG OEFENPROGRAMMA 4- TOERNOOIEN s -13 Zaterdag 20 augustus: Woensdag 24 Zondag 28 SDW-toernooiZat, 1 en 2, Uithoorn comb, - AFC comb, Westerkerktoernooi De Spartaans AFC 1. Neerlandia comb, 1 - AFC comb, 1 tt ?t 2 tt 9 ZATERMG 3 en ZONDAG 4 SEPTEMBER2 T --------------------ze----------A R O L - toernooi met deelname van CW, Neptunus - HBS - KomïïFC - Zilvermeeuwen - en AFC. De Spartaan Zeeburgia - 2 - Handtekening^ Doorhalen ujat niet van toepassing is, 1! f» tf II II f! tl It II tf II tf tt tt II tl t» tt 11 tt 20 van 18-20 jaar Studenten Dpi. militairen Buitenleden JUNIOREN A-leden t Op 1 Juli ouder dan 16 jaar JUNIOREN B-leden Pupillen ti tt x tt tt y

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1966 | | pagina 1