El - 3 - DJK 3-AFC 10, 12,00u. Bijeen: ll.JOu DJK, Mjjzen, Clasie, ten Brink, de Vries, Tolenaars, Vocking, Wen-, de Boer, Böggeman, Ringe, Janus, RES AFC ll-Devo'58 4» lO.OOu, LeiderF,Spoel, Bijeen: 9«30u AFC, Kamm, Truyens, ten Kate, J,Beving, Mulder, Briedé, P,Koster, Bosma, Somberg, Polak, v.d. Valk Jr. RES: Schmeink, Oostmeyer, Stahlie. AFC 12-Maccabi 3, 12.00u, Leider: F.Spoel, Bijeen: 11.30u AFC. Mud, Rayer, Wiggemansen, Sprenger, R,Beving, Been, Stokvis, Posth.de Boer, Margadant, v.IIeesch, Boegheim, RES: Scheffers, v.d, Ven. Geuzenveld 4-AFC 13, 12,00u. Bijeen: 11 «3Ou Geuzenveld. Adriaansz, Zoon, Brand, v,Poorten, I.Galavazi, J.Galavazi, A.de Jong, J.v. Dijk, K.de Groot, Nesenberend, R.de Jong, RES: y.Wesel, v.Oort, Stenvert, AFSCHRIJVER: vrijdagavond 7-8uur bij dhr. F.Spoel, tel. 72.99.16. NIET BESCHIKBAAR: Boele, Akkersdijk, Conitzer, Con, Parra, Ilurwits, Aarse, Couton, Stradxneyer, Verwijs, Wit, v.Buuren, v,Oostveen, Smit, v.Cas. el. WILLEN DE SPELERS: Oostmeyer, Kamm, Stenvert en Conijn, contact opnemen met de heer F,Spoel, tel. 72.99.16. AFC-AMVJ (zaterdag) l6,0üu. LeiderA. Bos. Bijeen: 15.15uur AFC. Briedé, v.d. Hurk, Akkerman, B.v.d. Bergh, Joling, C.Smit, C.Bouwens, G.Smit, Bukker, A.Reddering, II.v.d. Bergh. RES: Bergman, Sinot. AFC 2—A30M 3, 14.00u, LeiderM.Kinsbergen, Bijeen: 13.30u AFC. Bernard, Melsert, v.Niehoff, Nooy, v.d. Wiel, v.Soomeren, Pais, Bakker, v.Haren, Rooze, Perton. RES: R, Reddering, v.Beek, Griep. AFC 3-BB 2, 14,00u. LeiderM.Kinsbergen. Bijeen: 13.30u AFC, Hendrix, Stap, Stigter, v.d. Zeyst, v.Manen, Arnoldus, de Jong, Heynen, Diederiks, Janssen, v.d. lïeydt. RfiS; v.Beek, R.Reddering, Griep. AFSCIïRIJVEN(indien in dringende noodzaak) vrijdag 19~20uur bij M.Kinsbergen, 42.10.48 JEUGDPROGRAMMA. JUNIOREN A: AFC I-DCG 1, 12.00u. Leiderdhr. Gerrits. Bijeen: II.3Ou AFC. v.d. Valk, Slinlcert, Slaap, Rulil, Schaaphok, Zwartepoorte, Neyssel, Rustenburg, v. Rijn, v.Laarhoven, Buys. RES: Claus, Montagne, JONGENS, doe je best in deze belangrijke wedstrijd,',1 BEZE WEBSTRIJD GAAT HET ER CM] SCA 1-AFC 2, lO.OOu, LeiderdhrPlant inga. Bijeen: 9«30u SCA. F, Hendriks, Pas, d'Ollyslager, Lissatier, Vellenga, Peeters, Kessler, Pen, Drost, Sep, Peppinck. RES: Schaier, Lausberg, v.Buuren AFC 3-RAP 1, lO.OOu, Leiderdhr. Roos ens oho on. Bijeen: 9.30u AFC, Rood, Broekhuyzen, H.Kalsbeelc, Taal, Montagne, ten Late, Hendriks, Graanboom, Laddé, Lim, Gebring. RES: Stutje, B.Lalsbeek. - AFC 7-Arsenal 4» 14«00u. Leiderdhr. Stahlie, Bijeen: 13.30u RFC. Hollander, Stulcart, Ganzemsn, Kiemeney, Vermeulen, Kappelhoff, Margadant, Eoekenheiin, Korteman, v.Straten, den Daas» RES: Vunderink, J,Muller, Jansen. AFSCHRIJVEN: vrijdagavond 7-8uur bij Joh.de Bie Jzn. Tel. 15.50.06, STOP HET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN' TOTO-NIEUWS A.s, zondag toto no. 25. Nu de competitie weer normaal draait leunt u nog eens uw kans wagen. Uzelf hebt kans op een hoofdprijs en AFC vaart er wel bij. Het invullen van een toto-formulier is zo gebeurd. Let goed op het juiste nummer. INLICHTINGEN BIJ: H, de Bie, Van Ysselstednlaan 36, Amstelveen. Tel. 02964 - 18278» h.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1966 | | pagina 3