het aec bullet i n 66 f™ST:iS;enaafgerass MTweek ekSssV;s» sss, 1 jS^rVolehgi7f-eX^ho 5-WAY2; APC-Nedlloyd (Zat.) ~""1 STOP HET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN i iUNURIJKE MEDEDELINGarrateurwedstrijden óók de wedstrijden '.schuift, dan aal IImT ,p 12 en 13 februari werd het gehele programma afgelast. rogr^|^|r_da^9_fe^a^_ U.00u AEC 2-ALM 3 (16) 2e v. EOOu AEC 3-LB 2 (13) le v. .Agramma zondag 20 februarij_ (,Ö0u DCG-AEC 2.30u KBV 2-AFC 3 12,OOu A jax 5-AEC 5 (111) le v. ,00u BI.Vogels 2-AEC 7 (214) ll.OOu AEC 2-Spartaan 2 ITTÖÖu AEC 4-OSV 3 12.OOu AEC 6-KBV 3 (H-?) 2e Y' 12.OOu SMC 3-AEC 8 (320) L.OOu BI.Vogels 2-AEC 7 v io'oOu AEC 10-Meerboys 5 (316) 2e v. i-22ï SS tf )4 2eV' 1°'.oSu BI .Vogels 3-AEC 13 (420) e, ies, 14.OOu BI.Wit 4-AEC 2 (513) 4e v. 14,00u Vespucci 2-AEC 5 (533) 3e v. 10.OOu NEC 3-AFC 4 (633 12.OOu AEC 7-VDO 7 (657 2e v. 4e v. ke, n. ■p U i !|,00u AFC -12-Rivalen 6 (417) 3e v iüIIOREN A [ÖTOÖu KBV-AFC (502) le v. 10,OOu Arsenal 3-AEC 4 (53i) 12.00u AEC 7-LCG 8 (542) 3e v. IUNI0REN B: iTÖÖÏÏ~VVrüVEC (601) 2e v. 4,3Ou Aristos 8-AEC 6 (652) 2e v. 14.OOu AEC 8-Aristos 11 (&5^/ 4e v. jIG-G IHG- TERREINEN: - - t)Cq. "Ookmeer" Tro els tralaan/ IÏ0, Sportlaan Amstelveen/ Aristos "Sloten oloterweg. Mnrg» ovganiseer^de^fd.^msterdam v.d.MVB -2ST^nd,geh0UWya/d^laan f a Belangstellenden voor deze avonden gelieven zien te melden hij de le sekretaris. daf!vX5fe.ari Biljartwedstrijd tegen Ajar. Aanvang, 19.30uur. SUPPORTERS VAN HARTE WELKOM. Zoal s "re ed s ge.publ i c e er d in k^^0^ag8 JK^^iondag^speht de^eserve-pool met de ^strijden van het heher-progr Iet dus goed op de nummers. llltl 27 f ehrals'. VÜ no!^ (programma van 3.1. zondag) g Na-inlevering nog^ _mo_gelitik Zondag 27 febr. a,s. Eveneens (Reserve-toto no. ÏAAG UW KANS IN DO TOTO. AFC VAART AR WEI BIJ INLICHTINGENhij H. de Bie, Van ïselstemlaan 36. A veen. Tel. STOP HET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN 14.UUU Ai1 O y-fjw.unouaja^i -T ^T'4

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1966 | | pagina 1