H E T AFC B U_L_L_E_T_I_N_ Redaktie: J.L.van Dijk - verschijnt weke. yks_-_31o_Jaargang_-_Nr^_26^_19-l-j66^ STOP. II ET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN! BELANGRIJKE_MEDEDELING_. Indien het a.s. week-end naast de amatexrwedstrijden 56k ^de wedstrijden in het betaalde voethal afgelast worden en het hele programma één week verschuift, dan zal er volgende week géén "bulletin Terschijnen. BEWAAR DIT BULLETIN DUS GOED 1 Programma 29 en $0 .januari: Hillegom-AFCAFC~2~Ajax 3$ TOG 2-AFC 3 AFC 4-IVV 3; PSZ-AFC (zat) Op 15 en 16 januari werden alle wedstrijden afgelast. Programma zaterdag 22 .januari: i5.oou afc-amvj 14.OOu AFC 3-DB 2 (13) 3e v. Programma zondag 23 januari: 14.30u HRC-AFC 14.OOu AFC 4-ETO 2 10.OOu AFC 6-DVOS 2 (113) 2e v. 12.OOu AFC 8-RKDES 2 (320) 2e v. JUNIOREN A, 14. OOu DWV-AFC 1.502) le v. 10.OOu RAP 2-AFC 4 (532) le v. 14.30u AFC 7-St.Martinus 4 (542) 4e v. JUNIOREN B. 10.OOu Spartaan-AFC (601) 4e v. 10.OOu AFC 4-Aalsmeer 3 (633) 4e v. 10.OOu AFC 7-ODIV (657) le v. 14.OOu AFC 2-ADM 3 (16) 2e v. 12.'OOu AFC 2-Velox 3 14.30u DCG 4-AFC 5 (l11) le 14.30u DCG 6-AFC 7 (214) 2e v' 12.OOu AFC 9-ASR 2 (314) 3e v. ^1230u AFC 2-St.lartinus (513) 4e v. I4.3OU NEA 3-AFC 5 (533) 2e v. 10.OOu AFC 2-Heerlandia (629) 3e v. 11.15u AFC 6-ZSGO 7 (652) 4e v. 14.OOu AFC 8-StPancratius 8 (658) 2e v. Helder/ DCC, "OoKmeer" Troelstralaan/ SNA "Eendracht" Corn. Outshoornstraat/ ffiiT, "Elzenhagen'.' Buikslotermeerdxjk o/h Y/ RAP, "Buitenveldert"/. NEA, TheresiastraatOuderkerk a/d Amstel/ Spartaan, "Eendracht" Corn. Outshoornstraat. LEDENLIJST. Adreswijziging: F. Kat (wl) Burg 's Jacohlaan 71, Bussum, ElEFdl^kki^rktaamheden is de Heer D. v.d. Elsaker helaas genoodzaakt om te Bedanken voor zijn functie in de Jeugdcommissie. Voor zxjn, aan de AFC Bewezen diensten danken wij hem van harte. Het Bestuur stelt voor deze functie candidaat de Heer C. Sierhuxs. Eventuele tegencandidaten dienen uiterlijk 31 januarx schrxftelxjk hxj de le secretaris te worden ingediend. STOP HET HELE SEIZOEN EEN KANON IN JE SCHOEN tagëïLVë hier goede nota Va* te nemen. 0 P B T H E L E S B I Z O 3 H E E I K A I O I I N J - 8 C H t 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1966 | | pagina 1