HET AFC BULL E_T_I_N_ Redaktie: J.L. van Dijk - verschynt_wek3lyks_-_31e_Jaargang_-_Hr._23_-_29^12_U 65 HET BESTUUR YfiUNST ALLE LEDEN EEN GENOEGLIJKE JAARWISSELING EN EEN IN ALLE OPZICHTEN VOORSPOEDIG 1966 Programma_9 <3 SDW 2-AFC 2; Volewijokers 4-AFC 4. Uitslagen 26 december^ Uithoorn-AFC comb. 4-2? Volewijokers 5-AFC 5 0-3; RCM 2-AFC 12 afgek. JUNIOREN As AFC 5-Tos/actief 2 Tos/A. niet opgek. AFC 6-Maccabi 2 3-4- JUNIOREN B: Uithoorn 3-AFC 6 0-4; Aristos 9-AFC 7 3-1; Programma_l j 17OOuur THOMASVAER EN PIETERNEL Programma 2 januari^ ll.OOu DW-AFC comb, (vriendsch.) JUNIOREN A: n 0 cr-i N IOToOu WA-AFC 3e veld (vriendsch.) 14.30u ASVK-AFC 2 2 (,5 JUNIOREN. Bj_ I3.I5Ü""~St .Pancratius 6-AFC 6 3e v. (6?2) LIGGING TERREINEN;, DWV "Elzenhage" Buikslotermeerdijk o/h Y; ATA, Jan van Galenstraat; ASVX "Voorland" Middenweg; St.PancratiusLindberghstraat Badhoeved p. ivifüit zal op vrijdag, 31 decemter Dl GEHELE LAG gesloten zijn. JEUGD, ATTENTIE; Ëën~fataal"ongeluk"was bijna 44n onzer jeugdleden overkomen. Wat was het geval Met de huidige moderne lange (club) shawls willen de jongelui nogal eens achter op de brommer zitten, .de-shawl om de nok. Het risico is groot dat de betreffende shawl in het achterwiel geraakt waardoor de shawl als een strop gaat werken MEN ZIJ GEWAARSCHUWD thomasvAer_en_pieternel__!_ bent"er"toch ook bij om deze oergezellige AFC-traditie te beleven A.s. zaterdag, aanvang 17OOuur SPORTKEURING. XTWTWas stijgende kosten ziet het Amsterdams Bureau ™°r *°£|£B°el(l0II dnortkeuring zich genoodzaakt met ingang van 2 januari 19b» de keu g g toMteg. Degenen, die neg keurxngsgeld moeten betalen gelieven, hiermede rekening te houden. Z.O.S. v Atabal, Puerto de la Torre, Malaga, Espana Adreswi.izgmgJ.W. Back ^wlj, JlX Aianax, voor de «pstellingenz.o.z.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 1