fit, ft. St, ier, - m, un. in, :d meel 10.OOu Meteoor-AFC (502), 2e v. 12,OOu DCG 8-AFC 7, (542), 2e y. 'MI OREN B. rt. k. 0.8], HET AFC - 5IILLr!ïi;<. Sedaktie: J.L.van Dijk_~ verschijnt wekelijks_-_51e^Jaargang_nr_,_12i_13-10-7§5«i Programma 25 en 24 oktober. zflvermeeuwen-AFC; AFC 2-RCH 3; D¥Y 3-AFC 3; AFC 4-Ambon 2; V&V-AFC (Zat.) Uitslagen 9 oktoher: (arken-AFC 2-0; AFC 2-0sdo 3, 4-2; AFC 3-KBV 2, 2-0, AFC-PV Vet, 9-4. St. Pancratius-AFC (pup), 0-5. ilitslagen 10 oktober- juick(A)-AFC, 2-1; Elinckwijk 3-AFC 2, 4-5; AFC 3-Arsenal 2, 4-3; AFC 5-VD0 2, 2-5; laergia 2-AFC 6, 4-1; AFC 7-Swift 3, 1-3; ASVA 5-AFC 8, 1-5? TOG 5-AFC 9, 1-0; [iPC 10-DJK 3, 2-6; DEV0'58 4-AFC 112-2; AFC 12-SNA 6, 5-3. IOREN A. St.Martinus-AFC 2, 5-31 AFC 3-Swift, 3-0; AFC 4-Rap 2, 6-0; Unity 2- iPC 5, 2-51 SLTO 2-AFC 6, 3-2; Arsenal 4-AFC 7, 2-6. IOREN B. ZFC-AFC9-0; AFC 2-NFC 2, 4-0; AFC 3-Aalsmeer 2, 4-1; AFC 4_NFC 3, 1-1; AFC 6-DWG 5, 1-3; AF.C 7-Bl.¥it 8, 3-0; RKAV 2-AFC 8, 4-1. ogramma zaterdag 16 oktober; ö.OOu AFC-Purmersteyn, le v. 4.OOu Lijnden 2-AFC 3?(l3)> 2e v. 14.OOu Meteoor 2-AFC 4, le-y. Programma zondag 17 oktober: il.OOu AFC-UW lO.OOu AFC ll-TD¥/Centr. 5,(416) 3e v. HOREN A. 14.00u ABN 2-AFC 2, (l67 le v. 12OOu AFC-Rivalen (pup), 2e v. 12OOu AFC 2-Volendam 3, 2e v. 10.OOu AFC 13-ADE 4, (4207, 4e v. 14.OOu St.Pancr. 4-AFC 6, (534), 2e v. 12.OOu AFC 3-Argonaut, (630), 3e v. 12.OOu AFC 7-RODA'23 5~(6574e v. tlO.OOu Aalsmeer-AFC 2, (629) 2e v, 12,OOu Rivalen 5-AFC 6, (652), le v. 10.OOu AFC 8-NFC 7, (658), 2e v. LIGGING TERREINEN; ABN: le v. Jan Tooroplaan(terrTv.Bank)Lijnden: ¥ijnmalenstr Badhoevedorp; Meteoor: Perenpad 30, o.h.jjj; St..Pancratius t Lindbergötr.Badh.dorp; DCG; "Ookmeer" Troelstralaan; Aalsmeer: Sportl-aan, Aalsmeer; (z)Rivalen: "Riekerhaven" b.d. Haagseweg. BESTUURSMEDEDELINGEN Bet Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de heer P, TOGNERI, nleven werkend lid der vereniging. Ons medeleven gaat uit naar Mevrouw Togneri en kinderen. Bij enkele candidaatstelling is de Heer M.S.Kinster gen gekozen als lid van de elftalcommissie D. DAÏÏKBETUIGING. Inny van Straaten dankt een ieder recht hartelijk voor de vele blijken van belang stelling, die hij bij zijn opgelopen blessure mocht ontvangen. WTOTRANSPARANTBN Benkt U er nog even aan Bevordert de propaganda voor Uw club A raison van f.1.- erkrijgbaar bij het buffet, VETERANEN: Zaterdag, 16 oktober thuis tegen "Kennemerland"aanvang 15.00u, Scheidsrechter v.Peperzeel. GelukHannema, Scheepstra, v.d. Voort, Joling, Steensma, v.Ruyven, Kalsbeek, Bouwens (2x), Kranendonk, Gerrits, Schaaphok, Briedé, Moesbergen. Be Heren GELUK en GERRITS worden herinnerd aan de afspraak met ¥illy Neseker taar "UD" te gaan en daartoe zondagmorgen plm, llu op het clubhuis bijeen te komen sm de reis gezamenlijk te kunnen maken. JEUGD, ATTENTIE i Vegens enorm succes: opnieuw een grootse DANSAVONDMuziek: "Ivo and the Furies' Zaterdagavond, 16 oktober a.s., aanvang 20.OOu. E KOOP: - Een paar voetbalschoenen, merk "Puma". Z.g.a.n. Maat 40. 6.Tel, 42.00.73- Jüch, Minor', Tak, den Braven, Lans, Seunlce, Hannema, Frie, Kraaipoel, de Waal, VellemanRES: Mars, P.v.d. Valk. STOP HET HELE SEI ZO E_N E_E N__K_A_N_0_N__I_N__J_E__S_C_H_0_E_N_ II ■J iJO OU Ox

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 1