hef i£ bulletin fffSlhia (don) ReguliersÜffeSrtz Amsterdam-1- HW'Vos (don) Herman Snostraat 10 Paramaribo (Suriname) [ZCti», J .L .van Dijk- verschijnt wekelijks - 51 e Jaargang Kr. tgramma_29_augustusi Zilveren Westeri£erlc Tournooi "üe Programraa_22_augustus^^^(j^eil.'&uisweg'35Rqtterdam-Z- Zaterdag 4 en zondag 5 september a.s, AEOL-Bekertournooi j_ uitslagen 15 augustus; ABC - Always Forward ZVV - AFC 3-5- AFC 3e prijs. 1-2- pERSONALIA Rrof°MruH.C.P.Schoordijk en MejjF.A.J.S.Wagemakers Robert^soon Tan de heer en mevrouw Mathijse-Mekenkamp van harte De gehuwden alsmede He^jonge ouders namens de gehele A.P stdfloer S) (h.overschr.n.) Boer uun; e ballotage toegelaten M.W.Ia Haye £5-9^54 Roose^Vxaan 40/Iii ^j|t«rd™;9_ Ep'KÓsie?r I™ l-l'7 7 Jan Voermalstraat 23/II Amsterdam-17- Wé/a Hotel «Be leperkoen" Umteren. J .A.Kikkert Sr van werkend l^^donateur H.Dorenbos (wl) Juli^^plantsoenj1 ïl'.AÓnsmanidon) Ma^enesserlaan 349/A Rotterdam P.Hausel (wl) Willaertstraat 5/1 Amsterdam 7 W.Bouwhuis (don) Bosohmansweg 12^Schoorl F.J.Burger (don) Bedankt P.A.Uilkema (jun) J.D.tfrubel (jun) H.J.lamb (jun) VRIJDAG 15.30 UUR AJjh£iOombli^ie_=JiiK;A.V.I.C. Oom jüch Boskamp, Seunke, den Braven, Kemna, Kat, ^.Verhoeven, P.v.d.Valk, G Bos Theeboom, PH.Hausel, R.Brouwer, \elleman Vertrek Huur vanaf v.Heutz Monument Olympiaplem met auto's ZONDAG 22 AUGUSTUS C.V.V. - A.F.C (14.30uur) lei^dings ECC. LÖïmee, Boskamp, Huisman, Seunke, Duis, Röhrig, Brouwer, C.d.Braven, L P.v.d.Valk, v.Straaten, v.Til, Kemna, de Waal, Kat, HES. uc diner met Vertrek met autobus om 10uur vanaf APO. Ha afloop wedstrijd, dames. Voor lunch wordt ook gezorgd Q AFSCHRIJVINGEN voor a.s.vrijdagavond 8uur bij er er, x ...n 1 1, xii nrrrrt uur.jjgceum, ae u users maar Buitenveldert). De kosten hieraan verbonden bedragen f. 50.waarvan de vereniging een deel zal dragen. Aanmeldingen gaarne bij de le secr. of rechtstreeks bij de EHBO, AfdBuitenveldert. Telefoon; 42.21.34, Jüch., Minor, Tak, den Braven," Lans, Seunke, Hannema, Frie, Kïaaipoel, de Waal Yelleman. RES; Mars, P.v.d. Valk. STOP HET HELE S_E X_Z_0 E_N_ E E_N__K_J_E__S_C_H_0_E_N_£ l u i u vu u U j

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 1