I I fill- 11 ■i i M IIM i :i ft :t &M iuir m sL^e'wïriïsïf^ri, ®lahrilcAof. lans, Seunkê, HanntSiVsiaap, penoi, ae waal, Blote. RES: M.Koster, R.de Boer. !"'f! I !»l f i if) i r 1 0 E T E S A.v.d Geest en C.Elfrink ieder ƒ.1,boete wegens niet tonen identi teitskaarten. Te storten op Gemeente Giro A.51-5 of Postgiro 24*10 02 t.n.v. 2e Penningmeester AEC te Amstelveen. J.Bosma en H.ten Kate hebben hun boete nog steeds niet betaald. innen 1 week te voldoen op bovengenoemde rekening. Bij in gebreke blii ven worden deze heren niet meer opgesteld b 1J~ ledenlijst^ Adreswijzigingen H.J.N.Boskamp (wl) Zuidhollandstraat 138 - Amsterdam-11- eJ H.v.d.Hoogen (wl) PresKennedylaan 213 - Amsterdam-10- Bedankt w'?PpeSenb?rf ^i031? AJ-D-v'Kalken (wl) - G.F.v.d.BERG jun w.A.P.M.v.d.Broek (wl) (l,15uur in kleedkamer) Opstelling, wordt a.sdonderdagavond na afloop training bekend gemaakt. AJAX 3 - AFO 2 (I2uur) Leider- A v d v*iv APO 3 - LIJEDEN 2 (I2uur) Leider- R Tpp.p, 5^' F»BöhneBeekman, Meijer, Beuke, W.Böhne, J,Bouwhuis, ZëgSrius Rooze, LissauerReddering. RES: B'oegheim, Susan. WMS 2 - APO 4 12uur- - Leid-er: C.Kerker lantmga, Loonstijn, Coeleman, Leonhard, Tromp, Mars GehringG Roe J.BouwensBuis, P.Vellinga. EES: H.Slaap, HIel ou^l LvaS? pXiceeSu* elftallen zljn onaei- voorbehoud van enkele wijzigingen ge- 5ïÊj_leschikbaar: Vlietman, Hoogendoorn, Joling, Boom, Bouwhuis, Tak, Spaander, J.Geus, Lonnee. M5£Ubi j vingen s voor a.svrijdagavond 8 uur bij C.Kerker. Tel.720.685 RODA'23 - APO 8 (I BuurLeiders :T.Nooy - R. Meiseri Amesz v d Tir,do *r iD6en^ CltroengeBouw, Stadionplein "Sm iTHÏÏF~~ B Besenberend, Verhoeven, Mathijse, Dik, Baarschers v.WaesbergeBergman, Oostra, KUppers. HES v. dieydt .HekelingX^sohooi AFO 6 - UITHOORN 3 (14 BOul T j Afschrijvingen: voor vrijdagavond 20uur bij de heer E.Meleert.Tel. 13.67.4' UITHOORN 5 - AFO Q (Huur) T o r-m™. u i Leider: hr.F.Spoel t \r th -iir -u -Dijeen» Haarlemmermeerstation om 13 OOuur v.Caspei; H?deeG?oot, M^c^Br^I' KÖSt6r' A'de J°ng' RES. v.Bronswijk, G.Bosma, Boogaard. IBI I*' f I* i 'S 1 11 .if 1 j',i '.Ml -d'-r- O I *0 0M

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1965 | | pagina 2